Valget.dk
77800
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af ligningsloven, ejendomsværdiskatteloven, lov om et indkomstregister, personskatteloven og skatteindberetningsloven. (Bedre vilkår for vækst og korrekt skattebetaling i dele- og platformsøkonomien).

Med lovforslaget foreslås det fra og med indkomståret 2018 at øge bundfradraget for udlejning af fritidsboliger, hvor der fortsat skal ske indberetning fra tredjepart, til 40.000 kr. årligt (2018-niveau).

Derudover foreslås det at indføre et bundfradrag på 28.000 kr. (2018-niveau) ved korttidsudlejning af helårsboliger betinget af indberetning af oplysninger fra tredjepart om udlejernes indtægter. Hvis der ikke sker indberetning, foreslås det, at bundfradraget udgør 11.000 kr. (2018-niveau). Herudover foreslås det, at alene 60 pct. af en lejeindtægt, der overstiger bundfradraget, medregnes til den skattepligtige indkomst.

Endelig forslås der fra og med indkomståret 2018 et nyt fælles bundfradrag på 10.000 kr. (2018-niveau) for privatpersoners udlejning af biler, lystbåde og campingvogne (herunder autocampere og camplet). Fradraget betinges af, at der sker indberetning fra tredjepart.

Det foreslås, at de nye betingelser om indberetning fra tredjepart skal gælde fra og med den 1. januar 2021.

Lovforslaget udmønter dele af ”Aftale om bedre vilkår for vækst og korrekt skatteindbetaling i dele- og platformsøkonomien” indgået mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre.

Skatter og afgifter 78 (Lovsagsnavn)selskabsskatter (Sagsområde)personskatter (Sagsområde)Skatter og afgifter 5 (Lovsagsnavn)Retspleje 103 (Lovsagsnavn)Skatter og afgifter 65 (Lovsagsnavn)Skatter og afgifter 3 (Lovsagsnavn)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T

2018-11-14

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Dokumenter

  • Skriftlig fremsættelse (14. november 2018)
   2018-11-14
   • PDF AN13595 (2018-11-14)
  • Sagstrin

   Lovforslag som fremsat

   Lovforslag som fremsat

   Endelig

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Dokumenter

    • Fremsat den 14. november 2018 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)
     2018-11-14
    • Sagsdokument

     Skriftlig fremsættelse (14. november 2018)

     Sagsdokument

     Fremsat den 14. november 2018 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

     Sagsdokument

     Bilag 1

     Høringsskema og høringsnotat, fra skatteministeren

     2018-11-22

     Sagstrin

     1. behandling

     1. behandling

     Behandlet/Henvist til udvalg

     Aktør

     • Behandles i Folketinget
     • Ordfører Jesper Petersen
     • Ordfører Dennis Flydtkjær
     • Ordfører Louise Schack Elholm
     • Ordfører Rune Lund
     • Ordfører Joachim B. Olsen
     • Ordfører René Gade
     • Ordfører Andreas Steenberg
     • Ordfører Lisbeth Bech Poulsen
     • Ordfører Anders Johansson
     • Minister skatteministeren
     • Sagsdokument

      Bilag 5

      Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

      Dagsordenspunkt

      Møde i salen

      1. behandling

      2018-11-30

      Sagstrin

      Frist for spørgsmål

      Frist for spørgsmål

      Konfirmeret

      Aktør

      • Behandles i Skatteudvalget
      • Sagsdokument

       Spørgsmål 1

       L 102 - svar på spm. 1 om kommentar til henvendelsen af 19/11-18 fra Ferieboligweb om bundfradrag i indtægter fra udlejning af sommerhuse, fra skatteministeren

       Sagsdokument

       Spørgsmål 2

       L 102 - svar på spm. 2 om at ændre lovforslaget, så alene 60 pct. af den lejeindtægt for udlejning af biler, lystbåde og campingvogne, der overstiger bundfradraget på 10.000 kr. (2018-niveau), medregnes til den skattepligtige indkomst, fra skatteministeren

       2018-12-10

       Sagstrin

       Frist for svar

       Frist for svar

       Konfirmeret

       Aktør

       • Behandles i Skatteudvalget
       • Sagstrin

        Frist for ændringsforslag

        Frist for ændringsforslag

        Konfirmeret

        Aktør

        • Behandles i Skatteudvalget
        • Sagsdokument

         Bilag 7

         1. udkast til betænkning

         2018-12-13

         Sagstrin

         Politisk drøftelse

         Politisk drøftelse

         Konfirmeret

         Aktør

         • Behandles i Skatteudvalget
         • Sagstrin

          Betænkning

          Betænkning

          Betænkning afgivet

          Aktør

          • Behandles i Skatteudvalget
          • 2018-12-18

           Sagstrin

           2. behandling

           2. behandling

           Behandlet/Direkte til 3. beh.

           Aktør

           • Behandles i Folketinget
           • Sagstrin

            Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

            Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

            Endelig

            Dokumenter

            • Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 18. december 2018
             2018-12-18
            • Sagsdokument

             Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 18. december 2018

             Dagsordenspunkt

             Møde i salen

             2. behandling

             2018-12-20

             Sagstrin

             3. behandling

             3. behandling

             Behandlet/Vedtaget

             Aktør

             • Behandles i Folketinget
             • Sagstrin

              Lovforslag som vedtaget

              Lovforslag som vedtaget

              Endelig

              Aktør

              • Behandles i Folketinget
              • Afstemning

               Afstemning 205 (Endelig vedtagelse) ved mødet Møde i salen

               Forslaget blev vedtaget. For stemte 90 (S, DF, V, LA, RV og KF), imod stemte 17 (EL, ALT og SF), hverken for eller imod stemte 0.

               S
               DF
               V
               Ø
               LA
               EL
               RV
               SF
               KF
               IA
               JF
               NQ
               T
               Sagsdokument

               Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. december 2018

               Sagsdokument

               Bilag 10

               Orientering om aftale om platformsøkonomi, fra skatteministeren

               Dagsordenspunkt

               Møde i salen

               3. behandling

               2018-11-19

               Sagsdokument

               Bilag 2

               Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

               Sagsdokument

               Bilag 3

               Henvendelse af 19/11-18 fra Ferieboligweb om bundfradrag i indtægter fra udlejning af sommerhuse

               Sagsdokument

               Spørgsmål 1

               Spm. om kommentar til henvendelsen af 19/11-18 fra Ferieboligweb om bundfradrag i indtægter fra udlejning af sommerhuse, til skatteministeren

               2018-12-04

               Sagsdokument

               Bilag 6

               Ændringsforslag, fra skatteministeren

               2018-11-26

               Sagsdokument

               Spørgsmål 2

               Spm. om at ændre lovforslaget, så alene 60 pct. af den lejeindtægt for udlejning af biler, lystbåde og campingvogne, der overstiger bundfradraget på 10.000 kr. (2018-niveau), medregnes til den skattepligtige indkomst, til skatteministeren

               2018-12-14

               Sagsdokument

               Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 13. december 2018

               Sagsdokument

               Bilag 8

               Betænkning afgivet den 13. december 2018

               2018-12-17

               Sagsdokument

               Bilag 9

               Fortolkningsbidrag til lovforslaget, fra skatteministeren