Valget.dk
77791
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om erhvervsuddannelser og lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. (Modelparametre for erhvervsuddannelser til brug for beregning af praktikpladsafhængigt arbejdsgiverbidrag, justering af det aktivitetsafhængige VEU-bidrag, merbidragsfritagelse m.v.).

Ved lov nr. 706 af 8. juni 2017 blev anden del af trepartsaftale af 19. august 2016 mellem den daværende regering (Venstre) og arbejdsmarkedets parter, "Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser", udmøntet ved lov. Med lovændringen blev det praktikpladsafhængige AUB-bidrag indført. Her belønnes de virksomheder, der bidrager til at uddanne erhvervsuddannet arbejdskraft, mens de virksomheder, der ikke i tilstrækkelig grad bidrager til at uddanne erhvervsuddannet arbejdskraft, omvendt pålægges et større ansvar for den samlede finansiering i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

De årlige modelparametre for de enkelte erhvervsuddannelser er fastsat i bilag 1 til lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Med dette lovforslag lægges der op til at ændre bilag 1 med sigte på at fastlægge modelparametrene for 2019.

Ved lov nr. 1693 af 26. december 2017 blev det aktivitetsafhængige veu-bidrag indført. Efter denne model skal der ske en årlig tilpasning ved lov af arbejdsgivernes indbetalinger, så indbetalingerne svarer til de forventede udgifter til veu-godtgørelse m.v. Det foreslås på denne baggrund, at det aktivitetsafhængige veu-bidrag for 2019 fastsættes til 451 kr. pr. fuldtidsbeskæftiget.

Lovforslaget indeholder endvidere en række andre justeringer.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2019.

erhvervsuddannelser (Sagsområde)Undervisningsvæsen 57 (Lovsagsnavn)Undervisningsvæsen 8 (Lovsagsnavn)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T

2018-11-15

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Dokumenter

  • Skriftlig fremsættelse (15. november 2018)
   2018-11-15
   • PDF CU500 (2018-11-15)
  • Sagstrin

   Lovforslag som fremsat

   Lovforslag som fremsat

   Endelig

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Dokumenter

    • Fremsat den 15. november 2018 af undervisningsministeren (Merete Riisager)
     2018-11-15
    • Sagsdokument

     Skriftlig fremsættelse (15. november 2018)

     Sagsdokument

     Fremsat den 15. november 2018 af undervisningsministeren (Merete Riisager)

     Sagsdokument

     Bilag 1

     Høringssvar og høringsnotat, fra undervisningsministeren

     2018-11-21

     Sagstrin

     1. behandling

     1. behandling

     Behandlet/Henvist til udvalg

     Aktør

     • Behandles i Folketinget
     • Ordfører Pernille Schnoor
     • Ordfører Mattias Tesfaye
     • Ordfører Marlene Harpsøe
     • Ordfører Anni Matthiesen
     • Ordfører Jakob Sølvhøj
     • Ordfører Henrik Dahl
     • Minister undervisningsministeren
     • 2018-12-03

      Sagstrin

      Frist for spørgsmål

      Frist for spørgsmål

      Konfirmeret

      2018-12-07

      Sagstrin

      Frist for svar

      Frist for svar

      Konfirmeret

      2018-12-11

      Sagstrin

      Politisk drøftelse

      Politisk drøftelse

      Konfirmeret
      Sagstrin

      Betænkning

      Betænkning

      Betænkning afgivet

      2018-12-10

      Sagstrin

      Frist for politiske bemærkninger

      Frist for politiske bemærkninger

      Konfirmeret
      Sagstrin

      Frist for ændringsforslag

      Frist for ændringsforslag

      Konfirmeret
      Sagsdokument

      Bilag 5

      Ændringsforslag fra undervisningsministeren

      Sagsdokument

      Bilag 6

      2. udkast til betænkning

      2018-12-18

      Sagstrin

      2. behandling

      2. behandling

      Behandlet/Direkte til 3. beh.

      Aktør

      • Behandles i Folketinget
      • Sagstrin

       Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

       Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

       Endelig

       Dokumenter

       • Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 18. december 2018
        2018-12-18
       • Sagsdokument

        Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 18. december 2018

        Dagsordenspunkt

        Møde i salen

        2. behandling

        2018-12-20

        Sagstrin

        3. behandling

        3. behandling

        Behandlet/Vedtaget

        Aktør

        • Behandles i Folketinget
        • Sagstrin

         Lovforslag som vedtaget

         Lovforslag som vedtaget

         Endelig

         Aktør

         • Behandles i Folketinget
         • Afstemning

          Afstemning 190 (Endelig vedtagelse) ved mødet Møde i salen

          Forslaget blev vedtaget. For stemte 109 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.

          S
          DF
          V
          Ø
          LA
          EL
          RV
          SF
          KF
          IA
          JF
          NQ
          T
          Sagsdokument

          Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. december 2018

          Dagsordenspunkt

          Møde i salen

          3. behandling

          2018-11-22

          Sagsdokument

          Bilag 2

          Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

          2018-11-28

          Sagsdokument

          Bilag 3

          Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

          2018-12-06

          Sagsdokument

          Bilag 4

          Udkast til betænkning

          2018-12-14

          Sagsdokument

          Betænkning afgivet af Undervisningsudvalget den 11. december 2018

          Sagsdokument

          Bilag 7

          Betænkning afgivet den 11. december 2018