Valget.dk
77793
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område samt lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser og lov om folkehøjskoler. (Frit leverandørvalg på tegnsprogs- og skrivetolkeområdet og adgang til specialpædagogisk bistand på voksen- og efteruddannelsesområdet og i overgangen mellem uddannelsesniveauer).

Lovforslaget er en del af udmøntningen af "Aftale om bedre veje til uddannelse og job" fra 13. oktober 2017.

Lovforslaget indeholder bl.a. et initiativ om indførelse af specialpædagogisk bistand til voksne på de almene og erhvervsrettede voksenuddannelser og en ordning, der sikrer adgang til specialpædagogisk bistand i overgangen mellem uddannelsesniveauer. Herudover indebærer lovforslaget adgang til etablering af en ordning, der skal sikre et friere leverandørvalg af ydelser inden for specialpædagogisk bistand.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2019.

erhvervsuddannelser (Sagsområde)Undervisningsvæsen 57 (Lovsagsnavn)Undervisningsvæsen 48 (Lovsagsnavn)Undervisningsvæsen 1A (Lovsagsnavn)Undervisningsvæsen 5 (Lovsagsnavn)Undervisningsvæsen 8 (Lovsagsnavn)Undervisningsvæsen 18 (Lovsagsnavn)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T

2018-11-15

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Dokumenter

  • Skriftlig fremsættelse (15. november 2018)
   2018-11-15
   • PDF CU499 (2018-11-15)
  • Sagstrin

   Lovforslag som fremsat

   Lovforslag som fremsat

   Endelig

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Dokumenter

    • Fremsat den 15. november 2018 af undervisningsministeren (Merete Riisager)
     2018-11-15
    • Sagsdokument

     Skriftlig fremsættelse (15. november 2018)

     Sagsdokument

     Fremsat den 15. november 2018 af undervisningsministeren (Merete Riisager)

     Sagsdokument

     Bilag 1

     Høringssvar og høringsnotat, fra undervisningsministeren

     2018-11-21

     Sagstrin

     1. behandling

     1. behandling

     Behandlet/Henvist til udvalg

     Aktør

     • Behandles i Folketinget
     • Ordfører Orla Hav
     • Ordfører Marlene Harpsøe
     • Ordfører Anni Matthiesen
     • Ordfører Jakob Sølvhøj
     • Ordfører Henrik Dahl
     • Minister undervisningsministeren
     • 2018-12-03

      Sagstrin

      Frist for spørgsmål

      Frist for spørgsmål

      Konfirmeret

      2018-12-07

      Sagstrin

      Frist for svar

      Frist for svar

      Konfirmeret
      Sagsdokument

      Spørgsmål 1

      L 105 - svar på spm. 1 om, hvorfor fastlæggelsen af nye regler for tegnsprogstolkning på undervisningsområdet ikke afventer rapporten fra det tværministerielle udvalg, fra undervisningsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 2

      L 102 - svar på spm. 2, om det vil være hensigtsmæssigt med en samlet plan for organiseringen af tegnsprogstolkning på tværs af sektorer, fra undervisningsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 6

      L 105 - svar på spm. 6 om at redegøre for resultaterne af den analyse, STUK har gennemført, af ressourcespild ved aflyste tegnsprogstolkeopgaver, fra undervisningsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 7

      L 105 - svar på spm. 7 om, i hvilket omfang tegnsprogstolkeleverandører er lykkedes med at gensælge eventuel aflyst tolketid, fra undervisningsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 8

      L 105 - svar på spm. 8 om, at tegnsprogstolkeforbruget på uddannelsesområdet er præget af store udsving hen over året, fra undervisningsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 10

      L 105 - svar på spm. 10 om kommentar til henvendelse af 30/11-18 fra Danske Døves Landsforbund, fra undervisningsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 11

      L 105 - svar på pm. 11 om kommentar til henvendelse af 5/12-18 fra Danske Døves Ungdomsforbund, fra undervisningsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 3

      L 105 - svar på pm. 3 om, at STUK har vanskeligt ved at få dækket alle tegnsprogstolkeopgaver, og om, hvad der er årsagen hertil, fra undervisningsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 9

      L 105 - svar på spm. 9, om ministeren med lovændringen ønsker at stimulere priskonkurrencen mellem udbydere af tegnsprogstolkning på uddannelsesområdet, fra undervisningsministeren

      2018-12-11

      Sagstrin

      Politisk drøftelse

      Politisk drøftelse

      Konfirmeret
      Sagsdokument

      Spørgsmål 12

      Spm. om at uddybe svaret på spm. 1, til undervisningsministeren

      2018-12-10

      Sagstrin

      Frist for politiske bemærkninger

      Frist for politiske bemærkninger

      Konfirmeret
      Sagstrin

      Frist for ændringsforslag

      Frist for ændringsforslag

      Konfirmeret
      Sagsdokument

      Spørgsmål 4

      L 105 - svar på spm. 4 om de seneste års betydelige afgang fra tegnsprogstolkefaget og de problemer, det kan medføre fremover, fra undervisningsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 5

      L 105 - svar på spm. 5 om, hvor stort frafaldet har været de seneste 5 år på tegnsprogstolkeuddannelsen, fra undervisningsministeren

      Sagsdokument

      Bilag 7

      Udkast til betænkning

      Sagsdokument

      Bilag 6

      Ændringsforslag, fra undervisningsministeren

      2018-12-13

      Sagstrin

      Betænkning

      Betænkning

      Betænkning afgivet
      Sagsdokument

      Spørgsmål 12

      L 105 - svar på spm. 12 om at uddybe svaret på spm. 1, fra undervisningsministeren

      2018-12-18

      Sagstrin

      2. behandling

      2. behandling

      Behandlet/Henvist til udvalg

      Aktør

      • Behandles i Folketinget
      • Sagstrin

       Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

       Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

       Endelig

       Dokumenter

       • Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 18. december 2018
        2018-12-18
       • Sagsdokument

        Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 18. december 2018

        Sagsdokument

        Bilag 9

        Udkast til tillægsbetænkning

        Dagsordenspunkt

        Møde i salen

        2. behandling

        2018-12-19

        Sagstrin

        Tillægsbetænkning

        Tillægsbetænkning

        Afgivet

        Dokumenter

        • Tillægsbetænkning afgivet af Undervisningsudvalget den 19. december 2018
         2018-12-19
         • PDF AX22442 (2018-12-19)
        • Sagstrin

         Lukket samråd med børne- og socialministeren og undervisningsministeren om baggrund for og formål med nedsættelse af den tværministerielle arbejdsgruppe for en omorganisering af døvetolkeområdet samt den fremadrettede proces, jf. L 105 - samrådsspm. A-C.

         Lukket samråd med børne- og socialministeren og undervisningsministeren om baggrund for og formål med nedsættelse af den tværministerielle arbejdsgruppe for en omorganisering af døvetolkeområdet samt den fremadrettede proces, jf. L 105 - samrådsspm. A-C.

         På dagsorden

         Aktør

         • Behandles i Undervisningsudvalget
         • Dokumenter

          • Samrådsspm. om baggrund for og formål med at nedsætte den tværministerielle arbejdsgruppe, til børne- og socialministeren og undervisningsministeren
           2018-12-14
          • Samrådsspm. om at redegøre for den videre proces for en omorganisering af døvetolkeområdet, til børne- og socialministeren og undervisningsministeren
           2018-12-14
          • Samrådsspm. om, hvilke bindinger STUK forventes at have til leverandører af tegnsprogstolkning, hvis der gennemføres et isoleret udbud, til børne- og socialministeren og undervisningsministeren
           2018-12-14
          • Sagsdokument

           Tillægsbetænkning afgivet af Undervisningsudvalget den 19. december 2018

           Sagsdokument

           Bilag 10

           Tillægsbetænkning afgivet den 19. december 2018

           Sagsdokument

           Spørgsmål 13

           Spm. om talepapir fra lukket samråd om den tværministerielle arbejdsgruppe om omorganisering af døvetolkeområdet, til børne- og socialministeren og undervisningsministeren

           Dagsordenspunkt

           Undervisningsudvalget

           Lukket samråd med børne- og socialministeren og undervisningsministeren om baggrund for og formål med nedsættelse af den tværministerielle arbejdsgruppe for en omorganisering af døvetolkeområdet samt den fremadrettede proces, jf. L 105 - samrådsspm. A-C.

           2018-12-20

           Sagstrin

           Eventuelt: 3. behandling

           Eventuelt: 3. behandling

           Behandlet/Vedtaget

           Aktør

           • Behandles i Folketinget
           • Sagstrin

            Lovforslag som vedtaget

            Lovforslag som vedtaget

            Endelig

            Aktør

            • Behandles i Folketinget
            • Afstemning

             Afstemning 191 (Endelig vedtagelse) ved mødet Møde i salen

             Forslaget blev vedtaget. For stemte 99 (S, DF, V, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 8 (EL), hverken for eller imod stemte 0.

             S
             DF
             V
             Ø
             LA
             EL
             RV
             SF
             KF
             IA
             JF
             NQ
             T
             Sagsdokument

             Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. december 2018

             Sagsdokument

             Spørgsmål 13

             L105 - svar på spm. 13 om talepapir fra lukket samråd om den tværministerielle arbejdsgruppe om omorganisering af døvetolkeområdet, til børne- og socialministeren og undervisningsministeren

             Dagsordenspunkt

             Møde i salen

             Eventuelt: 3. behandling

             2018-11-22

             Sagsdokument

             Bilag 2

             Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

             2018-11-28

             Sagsdokument

             Bilag 3

             Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

             2018-11-29

             Sagsdokument

             Spørgsmål 1

             Spm. om, hvorfor fastlæggelsen af nye regler for tegnsprogstolkning på undervisningsområdet ikke afventer rapporten fra det tværministerielle udvalg, til undervisningsministeren

             Sagsdokument

             Spørgsmål 3

             Spm. om, at STUK har vanskeligt ved at få dækket alle tegnsprogstolkeopgaver og om, hvad der er årsagen hertil, til undervisningsministeren

             Sagsdokument

             Spørgsmål 5

             Spm. om, hvor stort frafaldet har været de seneste 5 år på tegnsprogstolkeuddannelsen, til undervisningsministeren

             Sagsdokument

             Spørgsmål 9

             Spm., om ministeren med lovændringen ønsker at stimulere priskonkurrencen mellem udbydere af tegnsprogstolkning på uddannelsesområdet, til undervisningsministeren

             Sagsdokument

             Spørgsmål 8

             Spm. om, at tegnsprogstolkeforbruget på uddannelsesområdet er præget af store udsving hen over året, til undervisningsministeren

             Sagsdokument

             Spørgsmål 7

             Spm. om, i hvilket omfang tegnsprogstolkeleverandører er lykkedes med at gensælge eventuel aflyst tolketid

             Sagsdokument

             Spørgsmål 6

             Spm. om at redegøre for resultaterne af den analyse, STUK har gennemført, af ressourcespild ved aflyste tegnsprogstolkeopgaver, til undervisningsministeren

             Sagsdokument

             Spørgsmål 4

             Spm. om de seneste års betydelige afgang fra tegnsprogstolkefaget og de problemer, det kan medføre fremover, til undervisningsministeren

             Sagsdokument

             Spørgsmål 2

             Spm., om det vil være hensigtsmæssigt med en samlet plan for organiseringen af tegnsprogstolkning på tværs af sektorer, til undervisningsministeren

             2018-11-30

             Sagsdokument

             Bilag 4

             Henvendelse af 30/11-18 fra Danske Døves Landsforbund

             Sagsdokument

             Spørgsmål 10

             Spm. om kommentar til henvendelse af 30/11-18 fra Danske Døves Landsforbund, til undervisningsministeren

             2018-12-05

             Sagsdokument

             Bilag 5

             Henvendelse af 5/12-18 fra Danske Døves Ungdomsforbund

             Sagsdokument

             Spørgsmål 11

             Spm. om kommentar til henvendelse af 5/12-18 fra Danske Døves Ungdomsforbund, til undervisningsministeren

             2018-12-14

             Sagsdokument

             Betænkning afgivet af Undervisningsudvalget den 13. december 2018

             Sagsdokument

             Bilag 8

             Betænkning afgivet den 13. december 2018

             Sagsdokument

             Samrådsspørgsmål C

             Samrådsspm. om, hvilke bindinger STUK forventes at have til leverandører af tegnsprogstolkning, hvis der gennemføres et isoleret udbud, til børne- og socialministeren og undervisningsministeren

             Sagsdokument

             Samrådsspørgsmål B

             Samrådsspm. om at redegøre for den videre proces for en omorganisering af døvetolkeområdet, til børne- og socialministeren og undervisningsministeren

             Sagsdokument

             Samrådsspørgsmål A

             Samrådsspm. om baggrund for og formål med at nedsætte den tværministerielle arbejdsgruppe, til børne- og socialministeren og undervisningsministeren