Valget.dk
77789
Delt

Forslag til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om jagt og vildtforvaltning og straffeloven. (Kommunal adgang til at begrænse sejlads med visse hurtigtsejlende fartøjer ved udlagte badeområder, strafskærpelse for visse overtrædelser af CITES-regler og udvidet bemyndigelse til at fastsætte regler om hold af hjemmehørende rovfugle og ugler).

Forslaget består af tre dele. For det første skal forslaget give mulighed for at vedtage lokale forskrifter, der i badesæsonen begrænser adgangen til at sejle med visse hurtigtsejlende fartøjer såsom vandscootere. Baggrunden for forslaget er et ønske om at supplere de skærpelser af lovgivningen, som blev indført med vandscooterpakken efter en ulykke med dødelig udgang i Københavns Havn i 2017.

For det andet skal forslaget gøre det muligt, at godkendte private zoologiske anlæg undtages fra det gældende forbud mod at etablere nye hold af hjemmehørende rovfugle og ugler, ligesom det skal være muligt for visse falkonerer at etablere nye hold af hjemmehørende rovfugle, hvilket ikke er muligt i dag.

For det tredje skal forslaget skærpe strafbestemmelserne om fængsel i op til 2 år for overtrædelse af reglerne om handel med vilde dyr og planter.

Fredning 1 (Lovsagsnavn)naturbeskyttelse og kystsikring (Sagsområde)jagt- og vildtforvaltning (Sagsområde)Retspleje 87 (Lovsagsnavn)Jagt 1 (Lovsagsnavn)

2018-11-15

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Dokumenter

  • Skriftlig fremsættelse (15. november 2018)
   2018-11-15
   • PDF CK1852 (2018-11-15)
  • Sagstrin

   Lovforslag som fremsat

   Lovforslag som fremsat

   Endelig

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Dokumenter

    • Fremsat den 15. november 2018 af miljø- og fødevareministeren (Jakob Ellemann-Jensen)
     2018-11-15
    • Sagsdokument

     Fremsat den 15. november 2018 af miljø- og fødevareministeren (Jakob Ellemann-Jensen)

     Sagsdokument

     Skriftlig fremsættelse (15. november 2018)

     Sagsdokument

     Bilag 1

     Høringsnotat og høringssvar, fra miljø- og fødevareministeren

     2018-11-30

     Sagstrin

     1. behandling

     1. behandling

     Behandlet/Henvist til udvalg

     Aktør

     • Behandles i Folketinget
     • Ordfører Erik Lund
     • Ordfører Øjvind Vilsholm
     • Ordfører Christian Rabjerg Madsen
     • Ordfører Erling Bonnesen
     • Ordfører Henrik Dahl
     • Ordfører Christian Poll
     • Ordfører Trine Torp
     • Minister miljø- og fødevareministeren
     • Ordfører Peter Kofod
     • 2019-01-07

      Sagstrin

      Frist for spørgsmål

      Frist for spørgsmål

      Konfirmeret

      2019-01-14

      Sagstrin

      Frist for svar

      Frist for svar

      Konfirmeret

      2019-01-16

      Sagstrin

      Politisk drøftelse

      Politisk drøftelse

      Konfirmeret

      2019-01-18

      Sagstrin

      Frist for politiske bemærkninger

      Frist for politiske bemærkninger

      Konfirmeret

      2019-01-23

      Sagstrin

      Betænkning

      Betænkning

      Betænkning afgivet

      2019-01-15

      Sagstrin

      Frist for ændringsforslag

      Frist for ændringsforslag

      Konfirmeret
      Sagsdokument

      Bilag 6

      2. udkast til betænkning

      Sagsdokument

      Bilag 5

      Ændringsforslag fra miljø- og fødevareministeren

      Sagsdokument

      Bilag 7

      Henvendelse af 15/1-19 fra WWF Verdensnaturfonden, om strafbestemmelser for illegal handel med CITES-listede træarter er indskrevet i lovforslaget.

      Sagsdokument

      Spørgsmål 6

      Spm. om kommentar til henvendelse af 15/1-19 fra WWF Verdensnaturfonden, om strafbestemmelser for illegal handel med CITES-listede træarter er indskrevet i lovforslaget, jf. L 106 - bilag 7, til miljø- og fødevareministeren

      2019-01-31

      Sagstrin

      2. behandling

      2. behandling

      Behandlet/Direkte til 3. beh.

      Aktør

      • Behandles i Folketinget
      • Dagsordenspunkt

       Møde i salen

       2. behandling

       2018-12-07

       Sagsdokument

       Spørgsmål 4

       Spm. om, hvorfor regeringen ikke vil prioritere rovfugles dyrevelfærd, som man har gjort med cirkusdyr, til miljø- og fødevareministeren

       Sagsdokument

       Spørgsmål 5

       Spm. om, hvordan og af hvem ministeren forventer, at de foreslåede regler om begrænsning af sejlads skal håndhæves, til miljø- og fødevareministeren

       Sagsdokument

       Spørgsmål 2

       Spm. om risiko for, at vildtlevende rovfugle indfanges til hold i fangenskab eller til brug for jagt med rovfugle, til miljø- og fødevareministeren

       Sagsdokument

       Spørgsmål 1

       Spm. om undgåelse af, at æg fra vildtlevende fugle indsamles og lægges i reden hos fugle i fangenskab, til miljø- og fødevareministeren

       Sagsdokument

       Spørgsmål 3

       Spm. om forventede sigtelser efter de foreslåede regler om strafskærpelse for ulovlig import af truede dyr og planter, til miljø- og fødevareministeren

       2019-01-29

       Sagsdokument

       Betænkning afgivet af Miljø- og Fødevareudvalget den 23. januar 2019

       Sagsdokument

       Bilag 9

       Betænkning afgivet den 23. januar 2019

       2019-01-10

       Sagsdokument

       Bilag 4

       1. udkast til betænkning

       2018-12-03

       Sagsdokument

       Bilag 2

       Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

       2019-01-11

       Sagsdokument

       Spørgsmål 1

       L 106 - svar på spm. 1 om undgåelse af, at æg fra vildtlevende fugle indsamles og lægges i reden hos fugle i fangenskab, fra miljø- og fødevareministeren

       Sagsdokument

       Spørgsmål 2

       L 106 - svar på spm. 2 om risiko for, at vildtlevende rovfugle indfanges til hold i fangenskab eller til brug for jagt med rovfugle, fra miljø- og fødevareministeren

       Sagsdokument

       Spørgsmål 4

       L 106 - svar på spm. 4 om, hvorfor regeringen ikke vil prioritere rovfugles dyrevelfærd, som man har gjort med cirkusdyr, fra miljø- og fødevareministeren

       Sagsdokument

       Spørgsmål 5

       L 106 - svar på spm. 5 om, hvordan og af hvem ministeren forventer, at de foreslåede regler om begrænsning af sejlads skal håndhæves, fra miljø- og fødevareministeren

       Sagsdokument

       Spørgsmål 3

       L 106 - svar på spm. 3 om forventede sigtelser efter de foreslåede regler om strafskærpelse for ulovlig import af truede dyr og planter, fra miljø- og fødevareministeren

       2018-12-05

       Sagsdokument

       Bilag 3

       Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

       2019-01-17

       Sagsdokument

       Spørgsmål 6

       L 106 - svar på spm. 6 om kommentar til henvendelse af 15/1-19 fra WWF Verdensnaturfonden, om strafbestemmelser for illegal handel med CITES-listede træarter er indskrevet i lovforslaget, jf. L 106 - bilag 7, fra miljø- og fødevareministeren

       2019-01-22

       Sagsdokument

       Bilag 8

       3. udkast til betænkning