Valget.dk
78616
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse. (Kommunal adgang til at begrænse sejlads med visse hurtigtsejlende fartøjer ved udlagte badeområder).

naturbeskyttelse og kystsikring (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T

2019-01-31

Sagstrin

2. behandling

2. behandling

Behandlet/Direkte til 3. beh.

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Sagstrin

  Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

  Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

  Endelig

  Dokumenter

  • Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 31. januar 2019
   2019-01-31
  • Sagsdokument

   Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 31. januar 2019

   2019-02-05

   Sagstrin

   3. behandling

   3. behandling

   Behandlet/Vedtaget

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Sagstrin

    Lovforslag som vedtaget

    Lovforslag som vedtaget

    Endelig

    Aktør

    • Behandles i Folketinget
    • Dokumenter

     • Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 5. februar 2019
      2019-02-05
     • Afstemning

      Afstemning 242 (Endelig vedtagelse) ved mødet Møde i salen

      Forslaget blev vedtaget. For stemte 108 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.

      S
      DF
      V
      Ø
      LA
      EL
      RV
      SF
      KF
      IA
      JF
      NQ
      T
      Sagsdokument

      Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 5. februar 2019

      Dagsordenspunkt

      Møde i salen

      3. behandling

      2019-01-10

      Sagsdokument

      Bilag 4

      1. udkast til betænkning

      2018-11-15

      Sagsdokument

      Bilag 1

      Høringsnotat og høringssvar, fra miljø- og fødevareministeren

      2018-12-07

      Sagsdokument

      Spørgsmål 5

      Spm. om, hvordan og af hvem ministeren forventer, at de foreslåede regler om begrænsning af sejlads skal håndhæves, til miljø- og fødevareministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 2

      Spm. om risiko for, at vildtlevende rovfugle indfanges til hold i fangenskab eller til brug for jagt med rovfugle, til miljø- og fødevareministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 1

      Spm. om undgåelse af, at æg fra vildtlevende fugle indsamles og lægges i reden hos fugle i fangenskab, til miljø- og fødevareministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 3

      Spm. om forventede sigtelser efter de foreslåede regler om strafskærpelse for ulovlig import af truede dyr og planter, til miljø- og fødevareministeren

      2018-12-03

      Sagsdokument

      Bilag 2

      Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

      2019-01-11

      Sagsdokument

      Spørgsmål 1

      L 106 - svar på spm. 1 om undgåelse af, at æg fra vildtlevende fugle indsamles og lægges i reden hos fugle i fangenskab, fra miljø- og fødevareministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 2

      L 106 - svar på spm. 2 om risiko for, at vildtlevende rovfugle indfanges til hold i fangenskab eller til brug for jagt med rovfugle, fra miljø- og fødevareministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 4

      L 106 - svar på spm. 4 om, hvorfor regeringen ikke vil prioritere rovfugles dyrevelfærd, som man har gjort med cirkusdyr, fra miljø- og fødevareministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 5

      L 106 - svar på spm. 5 om, hvordan og af hvem ministeren forventer, at de foreslåede regler om begrænsning af sejlads skal håndhæves, fra miljø- og fødevareministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 3

      L 106 - svar på spm. 3 om forventede sigtelser efter de foreslåede regler om strafskærpelse for ulovlig import af truede dyr og planter, fra miljø- og fødevareministeren

      2018-12-05

      Sagsdokument

      Bilag 3

      Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

      2019-01-15

      Sagsdokument

      Bilag 6

      2. udkast til betænkning

      Sagsdokument

      Bilag 5

      Ændringsforslag fra miljø- og fødevareministeren

      Sagsdokument

      Bilag 7

      Henvendelse af 15/1-19 fra WWF Verdensnaturfonden, om strafbestemmelser for illegal handel med CITES-listede træarter er indskrevet i lovforslaget.

      Sagsdokument

      Spørgsmål 6

      Spm. om kommentar til henvendelse af 15/1-19 fra WWF Verdensnaturfonden, om strafbestemmelser for illegal handel med CITES-listede træarter er indskrevet i lovforslaget, jf. L 106 - bilag 7, til miljø- og fødevareministeren

      2019-01-17

      Sagsdokument

      Spørgsmål 6

      L 106 - svar på spm. 6 om kommentar til henvendelse af 15/1-19 fra WWF Verdensnaturfonden, om strafbestemmelser for illegal handel med CITES-listede træarter er indskrevet i lovforslaget, jf. L 106 - bilag 7, fra miljø- og fødevareministeren

      2019-01-22

      Sagsdokument

      Bilag 8

      3. udkast til betænkning

      2019-01-29

      Sagsdokument

      Bilag 9

      Betænkning afgivet den 23. januar 2019