Valget.dk
78618
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse og straffeloven. (Strafskærpelse for visse overtrædelser af CITES-regler).

naturbeskyttelse og kystsikring (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T

2019-01-31

Sagstrin

2. behandling

2. behandling

Behandlet/Direkte til 3. beh.

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Sagstrin

  Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

  Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

  Endelig

  Dokumenter

  • Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 31. januar 2019
   2019-01-31
  • Sagsdokument

   Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 31. januar 2019

   2019-02-05

   Sagstrin

   3. behandling

   3. behandling

   Behandlet/Vedtaget

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Sagstrin

    Lovforslag som vedtaget

    Lovforslag som vedtaget

    Endelig

    Aktør

    • Behandles i Folketinget
    • Afstemning

     Afstemning 244 (Endelig vedtagelse) ved mødet Møde i salen

     Forslaget blev vedtaget. For stemte 92 (S, DF, V, LA, RV, SF og KF), imod stemte 15 (EL og ALT), hverken for eller imod stemte 0.

     S
     DF
     V
     Ø
     LA
     EL
     RV
     SF
     KF
     IA
     JF
     NQ
     T
     Sagsdokument

     Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 5. februar 2019

     Dagsordenspunkt

     Møde i salen

     3. behandling

     2019-02-01

     Sagstrin

     Ændringsforslag nr. 1 og 2 af 01.02.2019 til 3. behandling af miljø- og fødevareministeren (Jakob Ellemann-Jensen)

     Ændringsforslag nr. 1 og 2 af 01.02.2019 til 3. behandling af miljø- og fødevareministeren (Jakob Ellemann-Jensen)

     Endelig

     Dokumenter

     • Ændringsforslag nr. 1-2 af miljø- og fødevareministeren stillet den 01.02.2019
      2019-02-01
      • PDF AX22635 (2019-02-01)
     • Sagsdokument

      Ændringsforslag nr. 1-2 af miljø- og fødevareministeren stillet den 01.02.2019

      Sagsdokument

      Bilag 10

      Ændringsforslag til 3. behandling, fra miljø- og fødevareministeren

      Sagsdokument

      Bilag 11

      Ændringsforslag til 3. behandling nr. 1 og 2, stillet den 1. februar 2019 af miljø- og fødevareministeren

      2019-01-10

      Sagsdokument

      Bilag 4

      1. udkast til betænkning

      2018-11-15

      Sagsdokument

      Bilag 1

      Høringsnotat og høringssvar, fra miljø- og fødevareministeren

      2018-12-07

      Sagsdokument

      Spørgsmål 5

      Spm. om, hvordan og af hvem ministeren forventer, at de foreslåede regler om begrænsning af sejlads skal håndhæves, til miljø- og fødevareministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 2

      Spm. om risiko for, at vildtlevende rovfugle indfanges til hold i fangenskab eller til brug for jagt med rovfugle, til miljø- og fødevareministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 1

      Spm. om undgåelse af, at æg fra vildtlevende fugle indsamles og lægges i reden hos fugle i fangenskab, til miljø- og fødevareministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 3

      Spm. om forventede sigtelser efter de foreslåede regler om strafskærpelse for ulovlig import af truede dyr og planter, til miljø- og fødevareministeren

      2018-12-03

      Sagsdokument

      Bilag 2

      Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

      2019-01-11

      Sagsdokument

      Spørgsmål 1

      L 106 - svar på spm. 1 om undgåelse af, at æg fra vildtlevende fugle indsamles og lægges i reden hos fugle i fangenskab, fra miljø- og fødevareministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 2

      L 106 - svar på spm. 2 om risiko for, at vildtlevende rovfugle indfanges til hold i fangenskab eller til brug for jagt med rovfugle, fra miljø- og fødevareministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 4

      L 106 - svar på spm. 4 om, hvorfor regeringen ikke vil prioritere rovfugles dyrevelfærd, som man har gjort med cirkusdyr, fra miljø- og fødevareministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 5

      L 106 - svar på spm. 5 om, hvordan og af hvem ministeren forventer, at de foreslåede regler om begrænsning af sejlads skal håndhæves, fra miljø- og fødevareministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 3

      L 106 - svar på spm. 3 om forventede sigtelser efter de foreslåede regler om strafskærpelse for ulovlig import af truede dyr og planter, fra miljø- og fødevareministeren

      2018-12-05

      Sagsdokument

      Bilag 3

      Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

      2019-01-15

      Sagsdokument

      Bilag 6

      2. udkast til betænkning

      Sagsdokument

      Bilag 5

      Ændringsforslag fra miljø- og fødevareministeren

      Sagsdokument

      Bilag 7

      Henvendelse af 15/1-19 fra WWF Verdensnaturfonden, om strafbestemmelser for illegal handel med CITES-listede træarter er indskrevet i lovforslaget.

      Sagsdokument

      Spørgsmål 6

      Spm. om kommentar til henvendelse af 15/1-19 fra WWF Verdensnaturfonden, om strafbestemmelser for illegal handel med CITES-listede træarter er indskrevet i lovforslaget, jf. L 106 - bilag 7, til miljø- og fødevareministeren

      2019-01-17

      Sagsdokument

      Spørgsmål 6

      L 106 - svar på spm. 6 om kommentar til henvendelse af 15/1-19 fra WWF Verdensnaturfonden, om strafbestemmelser for illegal handel med CITES-listede træarter er indskrevet i lovforslaget, jf. L 106 - bilag 7, fra miljø- og fødevareministeren

      2019-01-22

      Sagsdokument

      Bilag 8

      3. udkast til betænkning

      2019-01-29

      Sagsdokument

      Bilag 9

      Betænkning afgivet den 23. januar 2019