Valget.dk
77788
Stadfæstet

Forslag til lov om indsamling, anvendelse og opbevaring af oplysninger om flypassagerer. (PNR-loven).

Formålet med lovforslaget er for det første at skabe en samlet retlig ramme for myndighedernes indsamling af de passagerlisteoplysninger (PNR-oplysninger), som luftfartsselskaberne er i besiddelse af om deres passagerer, og for det andet at give politiet hurtig og systematisk adgang til PNR-oplysninger til brug for bekæmpelse af grov kriminalitet. Formålet med lovforslaget er også at etablere rammerne for en eventuel dansk tilknytning til PNR-direktivet.

Europa-Parlamentet og Rådet vedtog i 2016 direktiv (EU) 2016/681 af 27. april 2016 om anvendelse af passagerlisteoplysninger (PNR-oplysninger) til at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminalitet (PNR-direktivet). PNR-direktivet er omfattet af det danske retsforbehold og er derfor ikke bindende for eller finder anvendelse i Danmark.

I dag har Politiets Efterretningstjeneste (PET), Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) og Toldstyrelsen adgang til PNR-oplysninger. Der lægges op til som udgangspunkt at bevare disse myndigheders adgang til PNR-oplysninger vedrørende passagerer.

Det foreslås derudover, at politiet gives adgang til at anvende PNR-oplysninger til at bekæmpe grov kriminalitet, og at der etableres en PNR-enhed i Rigspolitiet, der er ansvarlig for at indsamle, opbevare, behandle og videregive PNR-oplysninger.

Med lovforslaget flyttes ansvaret for at indsamle PNR-oplysninger og alle tilknyttede opgaver fra Skatteministeriet og Toldstyrelsen til Justitsministeriet og Rigspolitiet. Luftfartsselskaberne vil fortsat kun skulle videregive PNR-oplysninger til én myndighed, nemlig Rigspolitiets PNR-enhed. Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2019.

PET og terrorbekæmpelse (Sagsområde)Retspleje 103 (Lovsagsnavn)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T

2018-11-15

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Dokumenter

  • Skriftlig fremsættelse (15. november 2018)
   2018-11-15
   • PDF AA11114 (2018-11-15)
  • Sagstrin

   Lovforslag som fremsat

   Lovforslag som fremsat

   Endelig

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Sagsdokument

    Fremsat den 15. november 2018 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

    Sagsdokument

    Skriftlig fremsættelse (15. november 2018)

    2018-11-27

    Sagstrin

    1. behandling

    1. behandling

    Behandlet/Henvist til udvalg

    Aktør

    • Behandles i Folketinget
    • Ordfører Rosa Lund
    • Ordfører Lars Aslan Rasmussen
    • Ordfører Kenneth Kristensen Berth
    • Ordfører Preben Bang Henriksen
    • Ordfører Christina Egelund
    • Ordfører René Gade
    • Ordfører Lotte Rod
    • Ordfører Karsten Hønge
    • Minister justitsministeren
    • Sagsdokument

     Bilag 2

     Supplerende høringssvar og høringsoversigt, fra justitsministeren

     2018-12-03

     Sagstrin

     Frist for spørgsmål

     Frist for spørgsmål

     Konfirmeret

     2018-12-07

     Sagstrin

     Frist for svar

     Frist for svar

     Konfirmeret
     Sagsdokument

     Spørgsmål 11

     Spm. om, hvilke elementer i lovforslaget der er nødvendige, og hvilke der ikke er nødvendige, for at en dansk PNR-ordning vil svare til den ordning, som de øvrige EU-medlemsstater har etableret efter PNR-direktivet, til justitsministeren

     Sagsdokument

     Spørgsmål 13

     Spm. om teknisk bistand til et ændringsforslag, der indebærer, at de elementer i lovforslaget, der ikke er nødvendige, for at en dansk PNR-ordning vil svare til den ordning, som de øvrige EU-medlemsstater har etableret efter PNR-direktivet, udskilles i et selvstændigt lovforslag, til justitsministeren

     Sagsdokument

     Spørgsmål 12

     Spm., om de elementer, som lovforslaget indeholder i sin nuværende form, er tilstrækkelige, for at en dansk PNR-ordning vil svare til den ordning, som de øvrige EU-medlemsstater har etableret efter PNR-direktivet, til justitsministeren

     2018-12-13

     Sagstrin

     Politisk drøftelse

     Politisk drøftelse

     Konfirmeret
     Sagstrin

     Betænkning

     Betænkning

     Betænkning afgivet
     Sagsdokument

     Spørgsmål 14

     Spørgsmålet tilbagetaget

     2018-12-11

     Sagstrin

     Frist for politiske bemærkninger

     Frist for politiske bemærkninger

     Konfirmeret
     Sagstrin

     Frist for ændringsforslag

     Frist for ændringsforslag

     Konfirmeret
     Sagsdokument

     Spørgsmål 1

     L 107 - svar på spm. 1, om ministeren vil forholde sig konkret til IT-Politisk Forenings høringssvar, for så vidt angår sammenligningen af L 107 og PNR-direktivet, fra justitsministeren

     Sagsdokument

     Spørgsmål 2

     L 107 - svar på spm. 2, om der med lovforslaget lægges op til, at PNR-enheden, når enheden samarbejder med FE og PET, ikke er omfattet af EU-retten, fra justitsministeren

     Sagsdokument

     Spørgsmål 3

     L 107 - svar på spm. 3, om PET og FE ikke skal fremsætte begrundede anmodninger, men kan modtage PNR-oplysninger, alene hvis det kan have betydning for PET’s opgaver med forebyggelse og efterforskning af overtrædelser af straffelovens kapitel 12 og 13, fra justitsministeren

     Sagsdokument

     Spørgsmål 4

     L 107 - svar på spm. 4 om, hvordan det forventes, at andre EU-medlemsstater, såfremt der opnås en dansk tilknytning til PNR-direktivet, vil videregive PNR-oplysninger til den danske PNR-enhed, hvis oplysningerne fra den danske PNR-enhed kan videregives til PET og FE på betingelser, som ikke overholder PNR-direktivet, retshåndhævelsesdirektivet (EU) 2016/680 eller EU-retten i øvrigt, fra justitsministeren

     Sagsdokument

     Spørgsmål 5

     L 107 - svar på spm. 5, om ministeren vil forholde sig til de konkrete argumenter fra IT-Politisk Forening og Institut for Menneskerettigheder om, at lovforslaget ikke overholder de krav, som er opstillet af EU-Domstolen i udtalelse 1/15 vedrørende PNR-aftalen mellem EU og Canada, til justitsministeren

     Sagsdokument

     Spørgsmål 6

     L 107 - svar på spm. 6 om, i hvilket omfang der vil blive ført uafhængigt tilsyn med behandlingen af PNR-oplysninger for FE i Rigspolitiets PNR-enhed vedrørende personer, der ikke er i Danmark hjemmehørende fysiske personer, fra justitsministeren

     Sagsdokument

     Spørgsmål 7

     L 107 - svar på spm. 7 om, hvordan Rigspolitiet som dataansvarlig skal opfylde sine forpligtelser efter bl.a. retshåndhævelsesloven, når PNR-enheden behandler PNR-oplysninger for PET og FE, fra justitsministeren

     Sagsdokument

     Spørgsmål 8

     L 107 - svar på spm. 8 om, hvorfor PET og FE skal have adgang til oplysninger i PNR-enheden på andre (og tilsyneladende mere lempelige) vilkår end dem, som følger af PNR-direktivet, og som gælder for politiet og Toldstyrelsen, fra justitsministeren

     Sagsdokument

     Spørgsmål 9

     L 107 - svar på spm. 9, om ministeren kan redegøre for lovforslagets § 16, stk. 3, fra justitsministeren

     Sagsdokument

     Spørgsmål 10

     L 107 - svar på spm. 10, om PNR-enheden vil foretage en manuel gennemgang af samtlige PNR-oplysninger, der indeholder feltet ”generelle bemærkninger”, for at slette eventuelle følsomme personoplysninger, eksempelvis ønsker om særlige måltider eller behov for særlig assistance, fra justitsministeren

     Sagsdokument

     Spørgsmål 11

     L 107 - svar på spm. 11 om, hvilke elementer i lovforslaget der er nødvendige, og hvilke der ikke er nødvendige, for at en dansk PNR-ordning vil svare til den ordning, som de øvrige EU-medlemsstater har etableret efter PNR-direktivet, fra justitsministeren

     Sagsdokument

     Spørgsmål 13

     L 107 - svar på spm. 13 om teknisk bistand til et ændringsforslag, der indebærer, at de elementer i lovforslaget, der ikke er nødvendige, for at en dansk PNR-ordning vil svare til den ordning, som de øvrige EU-medlemsstater har etableret efter PNR-direktivet, udskilles i et selvstændigt lovforslag, fra justitsministeren

     Sagsdokument

     Spørgsmål 12

     L 107 - svar på spm. 12, om de elementer, som lovforslaget indeholder i sin nuværende form, er tilstrækkelige, for at en dansk PNR-ordning vil svare til den ordning, som de øvrige EU-medlemsstater har etableret efter PNR-direktivet, fra justitsministeren

     Sagsdokument

     Bilag 6

     1. udkast til betænkning

     Sagsdokument

     Bilag 5

     Ændringsforslag fra justitsministeren

     2018-12-18

     Sagstrin

     2. behandling

     2. behandling

     Behandlet/Direkte til 3. beh.

     Aktør

     • Behandles i Folketinget
     • Sagstrin

      Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

      Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

      Endelig

      Dokumenter

      • Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 18. december 2018
       2018-12-18
       • Sagsdokument

        Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 18. december 2018

        Sagsdokument

        Bilag 10

        Henvendelse af 18/12-18 fra PROSA om masseovervågning af uskyldige borgere

        Sagsdokument

        Spørgsmål 15

        Spm., om lovforslaget svarer til, at Danmark udelukkende implementerer PNR-direktivet i dansk lovgivning, til justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 16

        Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 18/12-18 fra PROSA, til justitsministeren

        Dagsordenspunkt

        Møde i salen

        2. behandling

        2018-12-20

        Sagstrin

        3. behandling

        3. behandling

        Behandlet/Vedtaget

        Aktør

        • Behandles i Folketinget
        • Sagstrin

         Lovforslag som vedtaget

         Lovforslag som vedtaget

         Endelig

         Aktør

         • Behandles i Folketinget
         • Afstemning

          Afstemning 211 (Endelig vedtagelse) ved mødet Møde i salen

          Forslaget blev vedtaget. For stemte 90 (S, DF, V, LA, RV og KF), imod stemte 18 (EL, ALT og SF), hverken for eller imod stemte 0.

          S
          DF
          V
          Ø
          LA
          EL
          RV
          SF
          KF
          IA
          JF
          NQ
          T
          Sagsdokument

          Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. december 2018

          Dagsordenspunkt

          Møde i salen

          3. behandling

          2018-12-17

          Sagstrin

          Ændringsforslag nr. 19 af 17.12.2018 uden for betænkningen af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

          Ændringsforslag nr. 19 af 17.12.2018 uden for betænkningen af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

          Endelig

          Dokumenter

          • Ændringsforslag nr. 19 af justitsministeren stillet den 17.12.2018 uden for betænkningen
           2018-12-17
           • PDF AX22395 (2018-12-17)
          • Sagsdokument

           Ændringsforslag nr. 19 af justitsministeren stillet den 17.12.2018 uden for betænkningen

           Sagsdokument

           Bilag 9

           Ændringsforslag til 2. behandling stillet den 17. december 2018 uden for betænkningen af justitsministeren

           2018-11-28

           Sagsdokument

           Bilag 3

           Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

           2018-11-29

           Sagsdokument

           Bilag 4

           Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

           2018-11-23

           Sagsdokument

           Bilag 1

           Høringsnotat og høringssvar, fra justitsministeren

           2018-12-04

           Sagsdokument

           Spørgsmål 1

           Spm., om ministeren vil forholde sig konkret til IT-Politisk Forenings høringssvar, for så vidt angår sammenligningen af L 107 og PNR-direktivet, til justitsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 2

           Spm., om der med lovforslaget lægges op til, at PNR-enheden, når enheden samarbejder med FE og PET, ikke er omfattet af EU-retten, til justitsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 3

           Spm., om PET og FE ikke skal fremsætte begrundede anmodninger, men kan modtage PNR-oplysninger, alene hvis det kan have betydning for PET’s opgaver med forebyggelse og efterforskning af overtrædelser af straffelovens kapitel 12 og 13, til justitsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 4

           Spm. om, hvordan det forventes, at andre EU-medlemsstater, såfremt der opnås en dansk tilknytning til PNR-direktivet, vil videregive PNR-oplysninger til den danske PNR-enhed, hvis oplysningerne fra den danske PNR-enhed kan videregives til PET og FE på betingelser, som ikke overholder PNR-direktivet, retshåndhævelsesdirektivet (EU) 2016/680 eller EU-retten i øvrigt, til justitsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 5

           Spm., om ministeren vil forholde sig til de konkrete argumenter fra IT-Politisk Forening og Institut for Menneskerettigheder om, at lovforslaget ikke overholder de krav, som er opstillet af EU-Domstolen i udtalelse 1/15 vedrørende PNR-aftalen mellem EU og Canada, til justitsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 7

           Spm. om, hvordan Rigspolitiet som dataansvarlig skal opfylde sine forpligtelser efter bl.a. retshåndhævelsesloven, når PNR-enheden behandler PNR-oplysninger for PET og FE, til justitsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 8

           Spm. om, hvorfor PET og FE skal have adgang til oplysninger i PNR-enheden på andre (og tilsyneladende mere lempelige) vilkår end dem, som følger af PNR-direktivet, og som gælder for politiet og Toldstyrelsen, til justitsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 9

           Spm., om ministeren kan redegøre for lovforslagets § 16, stk. 3, til justitsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 10

           Spm., om PNR-enheden vil foretage en manuel gennemgang af samtlige PNR-oplysninger, der indeholder feltet ”generelle bemærkninger”, for at slette eventuelle følsomme personoplysninger, eksempelvis ønsker om særlige måltider eller behov for særlig assistance, til justitsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 6

           Spm. om, i hvilket omfang der vil blive ført uafhængigt tilsyn med behandlingen af PNR-oplysninger for FE i Rigspolitiets PNR-enhed vedrørende personer, der ikke er i Danmark hjemmehørende fysiske personer, til justitsministeren

           2018-12-14

           Sagsdokument

           Bilag 7

           Ændringsforslag til 2. behandling fra justitsministeren

           Sagsdokument

           Betænkning afgivet af Retsudvalget den 13. december 2018

           Sagsdokument

           Bilag 8

           Betænkning afgivet den 13. december 2018

           2018-12-19

           Sagsdokument

           Spørgsmål 15

           L 107 - svar på spm. 15, om lovforslaget svarer til, at Danmark udelukkende implementerer PNR-direktivet i dansk lovgivning, fra justitsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 16

           L 107 - svar på spm. 16 om ministerens kommentar til henvendelsen af 18/12-18 fra PROSA, fra justitsministeren