Valget.dk
77806
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om tobaksvarer m.v. og lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år. (Udvælgelse af id-udsteder og udstedelse af sikkerhedsstempelmærker samt skærpede sanktioner ved salg af tobak til personer under 18 år).

Kommissionen har den 15. december 2017 vedtaget en gennemførelsesforordning om tekniske standarder for oprettelse og drift af et sporbarhedssystem for tobaksvarer og en gennemførelsesafgørelse om tekniske standarder for sikkerhedsfeatures på tobaksvarer. Dette lovforslag supplerer gennemførelsesretsakterne ved at fastsætte regler om kompetence og sanktioner.

Lovforslaget indebærer bl.a., at Sikkerhedsstyrelsen bliver ansvarlig for at udpege en id-udsteder, der kan udstede entydige identitetsmærker, mens Skatteforvaltningen bliver ansvarlig for at generere og udstede sikkerhedsstempelmærker. Derudover er der lagt op til at styrke Sikkerhedsstyrelsens og Skatteforvaltningens kontrolopgaver. Lovforslaget medfører også, at der fastsættes strafbestemmelser ved overtrædelse af gennemførelsesforordningens bestemmelser og mulighed for, at der vil kunne ske frakendelse af retten til at markedsføre tobak i en periode. Dette forslag hænger sammen med sporbarhedssystemet, der registrerer den enkelte forhandler.

Forslaget skal træde i kraft den 1. februar 2019. Dog har kontrol- og sanktionsbestemmelser først virkning, når de relevante forpligtelser ifølge gennemførelsesforordningen træder i kraft den 20. maj 2019.

sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (Sagsområde)Sundhedsvæsen 45 (Lovsagsnavn)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
NQ
T

2018-11-15

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Dokumenter

  • Skriftlig fremsættelse (15. november 2018)
   2018-11-15
   • PDF CN817 (2018-11-15)
  • Sagstrin

   Lovforslag som fremsat

   Lovforslag som fremsat

   Endelig

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Sagsdokument

    Skriftlig fremsættelse (15. november 2018)

    Sagsdokument

    Fremsat den 15. november 2018 af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby)

    Sagsdokument

    Bilag 1

    Høringssvar og høringsnotat, fra sundhedsministeren

    2018-11-23

    Sagstrin

    1. behandling

    1. behandling

    Behandlet/Henvist til udvalg

    Aktør

    • Behandles i Folketinget
    • Ordfører Flemming Møller Mortensen
    • Ordfører Liselott Blixt
    • Ordfører Jane Heitmann
    • Ordfører Stine Brix
    • Ordfører May-Britt Kattrup
    • Ordfører Pernille Schnoor
    • Ordfører Lotte Rod
    • Ordfører Kirsten Normann Andersen
    • Ordfører Erik Lund
    • Minister sundhedsministeren
    • Dagsordenspunkt

     Møde i salen

     1. behandling

     2018-12-03

     Sagstrin

     Frist for spørgsmål

     Frist for spørgsmål

     Konfirmeret
     Sagsdokument

     Spørgsmål 2

     Spm., om ministeren er indstillet på at indarbejde en bestemmelse om evaluering af forslaget senest 3 år efter lovforslagets ikrafttræden, til sundhedsministeren

     Sagsdokument

     Spørgsmål 3

     Spm., om ministeren vil sikre, at udvalget løbende orienteres om udviklingen i myndighedernes kontrolindsats, til sundhedsministeren

     Sagsdokument

     Spørgsmål 4

     Spm., om ministeren deler den opfattelse, at de beskedne ressourcer til myndighedernes kontrolindsats reelt vil medføre, at effekten af de foreslåede regler i forhold til styrket kontrol vil være begrænset, til sundhedsministeren

     Sagsdokument

     Spørgsmål 5

     Spm. om redegørelse for rækkevidden af "grove og gentagne tilfælde" for frakendelse af retten til markedsføring af tobak for en periode, som det er formuleret i ministerens fremsættelsestale, til sundhedsministeren

     Sagsdokument

     Spørgsmål 6

     Spm., om ministeren er indstillet på at indføre en permanent frakendelse af retten til markedsføring af retten til at sælge tobak, hvis der sker gentagne eller grove overtrædelser af forbuddet mod salg af tobak til personer under aldersgrænsen på 18 år, til sundhedsministeren

     2018-12-10

     Sagstrin

     Frist for svar

     Frist for svar

     Konfirmeret
     Sagsdokument

     Bilag 4

     Udkast til betænkning

     Sagsdokument

     Spørgsmål 1

     L 108 - svar på spm. 1 om, hvor mange salgssteder med illegale cigaretter der er blevet sigtet, rejst tiltale mod eller faldet dom over, fra sundhedsministeren

     2018-12-11

     Sagstrin

     Politisk drøftelse

     Politisk drøftelse

     Konfirmeret
     Sagsdokument

     Spørgsmål 4

     L 108 - svar på spm. 4, om ministeren deler den opfattelse, at de beskedne ressourcer til myndighedernes kontrolindsats reelt vil medføre, at effekten af de foreslåede regler i forhold til styrket kontrol vil være begrænset, fra sundhedsministeren

     Sagsdokument

     Spørgsmål 7

     Spm. om teknisk bistand til ændringsforslag, som indeholder en permanent fratagelse af retten til salg af cigaretter ved grove eller gentagne overtrædelser af forbuddet mod salg af tobak til personer under aldersgrænsen på 18 år, til sundhedsministeren

     2019-01-09

     Sagstrin

     Frist for politiske bemærkninger

     Frist for politiske bemærkninger

     Konfirmeret

     2019-01-17

     Sagstrin

     Betænkning

     Betænkning

     Betænkning afgivet

     2019-01-04

     Sagstrin

     Frist for ændringsforslag

     Frist for ændringsforslag

     Konfirmeret

     2019-01-22

     Sagstrin

     2. behandling

     2. behandling

     Behandlet/Direkte til 3. beh.

     Aktør

     • Behandles i Folketinget
     • Sagstrin

      Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

      Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

      Endelig

      Dokumenter

      • Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 22. januar 2019
       2019-01-22
      • Afstemning

       Afstemning 224 (Ændringsforslag) ved mødet Møde i salen

       Forslaget blev forkastet. For stemte 22 (EL, ALT, RV og SF), imod stemte 79 (S, DF, V, LA og KF), hverken for eller imod stemte 0.

       S
       DF
       V
       Ø
       LA
       EL
       RV
       SF
       KF
       IA
       JF
       NQ
       T
       Sagsdokument

       Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 22. januar 2019

       Dagsordenspunkt

       Møde i salen

       2. behandling

       2019-01-24

       Sagstrin

       3. behandling

       3. behandling

       Behandlet/Vedtaget

       Aktør

       • Behandles i Folketinget
       • Sagstrin

        Lovforslag som vedtaget

        Lovforslag som vedtaget

        Endelig

        Aktør

        • Behandles i Folketinget
        • Dokumenter

         • Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. januar 2019
          2019-01-24
         • Afstemning

          Afstemning 225 (Endelig vedtagelse) ved mødet Møde i salen

          Forslaget blev vedtaget. For stemte 105 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.

          S
          DF
          V
          Ø
          LA
          EL
          RV
          SF
          KF
          IA
          NQ
          T
          Sagsdokument

          Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. januar 2019

          Dagsordenspunkt

          Møde i salen

          3. behandling

          2018-11-26

          Sagsdokument

          Bilag 2

          Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

          2018-11-28

          Sagsdokument

          Bilag 3

          Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

          2018-11-30

          Sagsdokument

          Spørgsmål 1

          Spm. om, hvor mange salgssteder med illegale cigaretter der er blevet sigtet, rejst tiltale mod eller faldet dom over, til sundhedsministeren

          2018-12-06

          Sagsdokument

          Spørgsmål 2

          L 108 - svar på spm. 2, om ministeren er indstillet på at indarbejde en bestemmelse om evaluering af forslaget senest 3 år efter lovforslagets ikrafttræden, fra sundhedsministeren

          2018-12-05

          Sagsdokument

          Spørgsmål 3

          L 108 - svar på spm. 3, om ministeren vil sikre, at udvalget løbende orienteres om udviklingen i myndighedernes kontrolindsats, fra sundhedsministeren

          2018-12-07

          Sagsdokument

          Spørgsmål 5

          L 108 - svar på spm. 5 om redegørelse for rækkevidden af "grove og gentagne tilfælde" for frakendelse af retten til markedsføring af tobak for en periode, som det er formuleret i ministerens fremsættelsestale, fra sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 6

          L 108 - svar på spm. 6, om ministeren er indstillet på at indføre en permanent frakendelse af retten til markedsføring af retten til at sælge tobak, hvis der sker gentagne eller grove overtrædelser af forbuddet mod salg af tobak til personer under aldersgrænsen på 18 år, fra sundhedsministeren

          2018-12-19

          Sagsdokument

          Spørgsmål 7

          L 108 - svar på spm. 7 om teknisk bistand til ændringsforslag, som indeholder en permanent fratagelse af retten til salg af cigaretter ved grove eller gentagne overtrædelser af forbuddet mod salg af tobak til personer under aldersgrænsen på 18 år, fra sundhedsministeren

          2018-12-13

          Sagsdokument

          Spørgsmål 8

          Spm. om, hvornår der efter det foreslåede § 5, stk. 2, foreligger ”en særlig grov overtrædelse”, der efter den foreslåede bestemmelses ordlyd kan medføre fratagelse af retten til at markedsføre tobak i en periode, til sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 9

          Spm., om der med det foreslåede § 5, stk. 2, er tale om samme tilfælde, som der i de specielle bemærkninger skrives således om: ”Det foreslås, at der kan ske frakendelsen af retten til at markedsføre tobak i grove gentagelsestilfælde…” , til sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 10

          Spm., om der efter forslaget sanktioneres ens, i forhold til om man markedsfører tobak til mindreårige eller sælger tobak til mindreårige, til sundhedsministeren

          2018-12-28

          Sagsdokument

          Spørgsmål 8

          L 108 - svar på spm. 8 om, hvornår der efter det foreslåede § 5, stk. 2, foreligger ”en særlig grov overtrædelse”, der efter den foreslåede bestemmelses ordlyd kan medføre fratagelse af retten til at markedsføre tobak i en periode, fra sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 9

          L 108 - svar på spm. 9, om der med det foreslåede § 5, stk. 2, er tale om samme tilfælde, som der i de specielle bemærkninger skrives således om: ”Det foreslås, at der kan ske frakendelsen af retten til at markedsføre tobak i grove gentagelsestilfælde…” , fra sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 10

          L 108 - svar på spm. 10, om der efter forslaget sanktioneres ens, i forhold til om man markedsfører tobak til mindreårige eller sælger tobak til mindreårige, fra sundhedsministeren

          2019-01-08

          Sagsdokument

          Bilag 5

          Ændringsforslag, fra sundhedsministeren

          2019-01-15

          Sagsdokument

          Bilag 6

          2. udkast til betænkning

          2019-01-18

          Sagsdokument

          Betænkning afgivet af Sundheds- og Ældreudvalget den 17. januar 2019

          Sagsdokument

          Bilag 7

          Betænkning afgivet 17/1-19