Valget.dk
77805
Stadfæstet

Forslag til lov om en certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet.

Lovforslaget er en del af udmøntningen af finanslovsaftalen for 2018, hvor regeringen og Dansk Folkeparti blevet enige om at oprette en certificeringsordning for fremmedsprogstolkning inden for sundhedsvæsenet.

Med forslaget får sundhedsministeren hjemmel til efter ansøgning at godkende en eller flere offentlige myndigheder og institutioner samt private aktører (certificeringsinstitutioner) til at certificere fremmedsprogstolke på sundhedsområdet på baggrund af regler fastsat af sundhedsministeren. Det foreslås, at en godkendelse som certificeringsinstitution vil have en tidsbegrænset varighed på op til 5 år, hvorefter godkendelsen skal fornys.

Desuden skal certificeringsinstitutionerne udbyde og afholde eksamination i certificering som fremmedsprogstolk på sundhedsområdet samt træffe afgørelse om at certificere fremmedsprogstolke efter loven og efterfølgende udstede bevis til de fremmedsprogstolke.

Med forslaget skabes der for regionerne en mulighed for – hvis de ønsker det – at benytte sig af tolke, der besidder sproglige kvalifikationer af et vist niveau og kompetencer i tolketeknik og -etik samt har et grundlæggende kendskab til sundhedsvæsenets organisering og termer.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. marts 2019.

praksissektoren og kommunale sundhedsordninger (Sagsområde)Næringsvæsen 64 (Lovsagsnavn)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T

2018-11-15

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Dokumenter

  • Skriftlig fremsættelse (15. november 2018)
   2018-11-15
   • PDF CN797 (2018-11-15)
  • Sagstrin

   Lovforslag som fremsat

   Lovforslag som fremsat

   Endelig

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Dokumenter

    • Fremsat den 15. november 2018 af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby)
     2018-11-15
    • Sagsdokument

     Fremsat den 15. november 2018 af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby)

     Sagsdokument

     Skriftlig fremsættelse (15. november 2018)

     Sagsdokument

     Bilag 1

     Høringssvar og høringsnotat, fra sundhedsministeren

     2018-11-23

     Sagstrin

     1. behandling

     1. behandling

     Behandlet/Henvist til udvalg

     Aktør

     • Behandles i Folketinget
     • Ordfører Erik Lund
     • Ordfører Pernille Schnoor
     • Ordfører Flemming Møller Mortensen
     • Ordfører Liselott Blixt
     • Ordfører Jane Heitmann
     • Ordfører Stine Brix
     • Ordfører May-Britt Kattrup
     • Ordfører Lotte Rod
     • Ordfører Kirsten Normann Andersen
     • Minister sundhedsministeren
     • Dagsordenspunkt

      Møde i salen

      1. behandling

      2019-01-09

      Sagstrin

      Frist for spørgsmål

      Frist for spørgsmål

      Konfirmeret

      2019-01-28

      Sagstrin

      Frist for svar

      Frist for svar

      Konfirmeret

      2019-01-29

      Sagstrin

      Politisk drøftelse

      Politisk drøftelse

      Konfirmeret

      2019-01-31

      Sagstrin

      Frist for politiske bemærkninger

      Frist for politiske bemærkninger

      Konfirmeret

      2019-02-05

      Sagstrin

      Betænkning

      Betænkning

      Betænkning afgivet

      2019-01-30

      Sagstrin

      Frist for ændringsforslag

      Frist for ændringsforslag

      Konfirmeret

      2019-02-19

      Sagstrin

      2. behandling

      2. behandling

      Behandlet/Direkte til 3. beh.

      Aktør

      • Behandles i Folketinget
      • Sagstrin

       Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

       Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

       Endelig

       Dokumenter

       • Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 19. februar 2019
        2019-02-19
       • Sagsdokument

        Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 19. februar 2019

        2019-02-21

        Sagstrin

        3. behandling

        3. behandling

        Behandlet/Vedtaget

        Aktør

        • Behandles i Folketinget
        • Sagstrin

         Lovforslag som vedtaget

         Lovforslag som vedtaget

         Endelig

         Aktør

         • Behandles i Folketinget
         • Dokumenter

          • Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. februar 2019
           2019-02-21
          • Afstemning

           Afstemning 261 (Endelig vedtagelse) ved mødet Møde i salen

           Forslaget blev vedtaget. For stemte 108 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.

           S
           DF
           V
           Ø
           LA
           EL
           RV
           SF
           KF
           IA
           JF
           NQ
           T
           Sagsdokument

           Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. februar 2019

           Dagsordenspunkt

           Møde i salen

           3. behandling

           2018-11-26

           Sagsdokument

           Bilag 2

           Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

           2018-11-27

           Sagsdokument

           Bilag 3

           Henvendelse af 9/11-18 fra læge Paul Gram-Hansen, Odense

           Sagsdokument

           Spørgsmål 1

           Spm. om kommentar til henvendelsen af 9/11-18 fra læge Paul Gram-Hansen, Odense, til sundhedsministeren

           2018-11-28

           Sagsdokument

           Bilag 4

           Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

           2018-11-30

           Sagsdokument

           Bilag 5

           Kopi af SUU alm. del - svar på spm. 107-113, fra sundhedsministeren

           2018-12-17

           Sagsdokument

           Bilag 6

           Ændringsforslag, fra sundhedsministeren

           2018-12-19

           Sagsdokument

           Spørgsmål 1

           L 109 - svar på spm. 1 om kommentar til henvendelsen af 9/11-18 fra læge Paul Gram-Hansen, Odense, fra sundhedsministeren

           2019-01-04

           Sagsdokument

           Spørgsmål 2

           Spm. om, hvordan ministeren vil sikre, at der bliver certificeret et tilstrækkeligt antal sundhedsfaglige tolke, når ordningen skal være frivillig, til sundhedsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 3

           Spm. om, hvordan ministeren vil sikre, at certificeringsordningen anvendes, når der ikke stilles noget krav til regionerne om at anvende certificerede tolke, til sundhedsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 4

           Spm. om, hvordan ministeren vil sikre, at der er tilslutning blandt tolkene til at blive certificeret, til sundhedsministeren

           2019-01-22

           Sagsdokument

           Spørgsmål 2

           L 109 - svar på spm. 2 om, hvordan ministeren vil sikre, at der bliver certificeret et tilstrækkeligt antal sundhedsfaglige tolke, når ordningen skal være frivillig, fra sundhedsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 3

           L 109 - svar på spm. 3 om, hvordan ministeren vil sikre, at certificeringsordningen anvendes, når der ikke stilles noget krav til regionerne om at anvende certificerede tolke, fra sundhedsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 4

           L 109 - svar på spm. 4 om, hvordan ministeren vil sikre, at der er tilslutning blandt tolkene til at blive certificeret, fra sundhedsministeren

           2019-01-23

           Sagsdokument

           Bilag 7

           Udkast til betænkning

           2019-02-11

           Sagsdokument

           Betænkning afgivet af Sundheds- og Ældreudvalget den 5. februar 2019

           Sagsdokument

           Bilag 8

           Betænkning afgivet den 5/2-19