Valget.dk
77803
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter. (Ændring af aldersgrænsen for stillingtagen til organdonation og transplantationsrelateret forskning på hjernedøde samt obduktion af personer, der dør pludseligt og uventet).

Formålet med lovforslaget er at styrke organdonationsområdet, herunder at styrke behandlingstilbuddene ved transplantation på sigt, og desuden at sikre, at flere personer, der dør pludseligt og uventet, obduceres.

Lovforslaget indeholder tre elementer:

For det første, at 15-17 årige selv kan give samtykke til, at der efter deres død må udtages væv og andet biologisk materiale til transplantation. Men hvis donation bliver aktuelt, inden vedkommende er fyldt 18 år, kan forældremyndighedsindehaveren modsætte sig donationen.

For det andet at tillade forskningsprojekter på hjernedøde, der har til hensigt at optimere transplantationsresultater, hvis der foreligger specifikt samtykke fra afdøde eller dennes pårørende, forudsat at den hjernedøde i forbindelse med forskningsprojektet ikke udsættes for omfattende interventioner, der ikke almindeligvis ville ske som led i en transplantationssituation. Forskningsprojektet må i udgangspunktet ikke forventes at hindre recipientens mulighed for at opnå optimal udnyttelse af det donerede organ.

For det tredje, at der indsættes ny bestemmelse i sundhedsloven, som giver regionerne mulighed for at indgå aftale med landets retsmedicinske institutter om foretagelse af lægevidenskabelige obduktioner på personer, som pludseligt og uventet er afgået ved døden.

Endelig skal lovforslaget danne grundlag for, at pårørende til personer, som er afgået ved døden pludseligt og uventet, systematisk får tilbud om en afklaring af dødsårsagen ved en obduktion.

Det foreslås, at forslaget træder i kraft den 1. januar 2019.

sygdomme og sygdomsbehandling (Sagsområde)Sundhedsvæsen 38 (Lovsagsnavn)Sundhedsvæsen 42 (Lovsagsnavn)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T

2018-11-15

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Dokumenter

  • Skriftlig fremsættelse (15. november 2018)
   2018-11-15
   • PDF CN809 (2018-11-15)
  • Sagstrin

   Lovforslag som fremsat

   Lovforslag som fremsat

   Endelig

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Sagsdokument

    Skriftlig fremsættelse (15. november 2018)

    Sagsdokument

    Fremsat den 15. november 2018 af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby)

    Sagsdokument

    Bilag 1

    Høringssvar og høringsnotat, fra sundhedsministeren

    2018-11-23

    Sagstrin

    1. behandling

    1. behandling

    Behandlet/Henvist til udvalg

    Aktør

    • Behandles i Folketinget
    • Ordfører Erik Lund
    • Ordfører Pernille Schnoor
    • Ordfører Flemming Møller Mortensen
    • Ordfører Liselott Blixt
    • Ordfører Jane Heitmann
    • Ordfører Stine Brix
    • Ordfører May-Britt Kattrup
    • Ordfører Lotte Rod
    • Ordfører Kirsten Normann Andersen
    • Minister sundhedsministeren
    • Dagsordenspunkt

     Møde i salen

     1. behandling

     2018-11-28

     Sagstrin

     Frist for spørgsmål

     Frist for spørgsmål

     Konfirmeret
     Sagsdokument

     Bilag 3

     Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

     Sagsdokument

     Spørgsmål 1

     Spm. om, hvad der med forslaget lægges op til i forhold til transplantationsrelateret forskningsprojekter på hjernedøde, til sundhedsministeren

     Sagsdokument

     Spørgsmål 2

     Spm. om definition af begrebet ”specifikt samtykke”, til sundhedsministeren

     Sagsdokument

     Spørgsmål 7

     Spm. om, i hvilke tilfælde forskningsprojektet i udgangspunktet ikke forventes at hindre recipientens mulighed for at opnå optimal udnyttelse af det donerede organ, til sundhedsministeren

     Sagsdokument

     Spørgsmål 3

     Spm., om der med forslaget lægges op til at tillade forskningsprojekter på hjernedøde, til sundhedsministeren

     Sagsdokument

     Spørgsmål 6

     Spm. om, at der ikke må være personsammenfald mellem den forsøgsansvarlige læge og den læge, der har behandlet afdøde under dennes sidste sygdom eller har konstateret personen død, til sundhedsministeren

     Sagsdokument

     Spørgsmål 4

     Spm., om ministeren har tiljusteret forslaget, således at personkredsen for pårørende, der vil kunne give samtykke, i det fremsatte lovforslag er den samme personkreds, som kan give samtykke ved transplantation, til sundhedsministeren

     Sagsdokument

     Spørgsmål 5

     Spm. om, hvilke indgreb der er omfattet af betegnelsen ”mindre indgreb”, ud over udtagelse af blod, fjernelse af mindre hudpartier, til sundhedsministeren

     2018-12-03

     Sagstrin

     Frist for svar

     Frist for svar

     Konfirmeret
     Sagsdokument

     Spørgsmål 1

     L 110 - svar på spm. 1 om, hvad der med forslaget lægges op til i forhold til transplantationsrelateret forskningsprojekter på hjernedøde, fra sundhedsministeren

     Sagsdokument

     Spørgsmål 2

     L 110 - svar på spm. 2 om definition af begrebet ”specifikt samtykke”, fra sundhedsministeren

     Sagsdokument

     Spørgsmål 7

     L 110 - svar på spm. 7 om, i hvilke tilfælde forskningsprojektet i udgangspunktet ikke forventes at hindre recipientens mulighed for at opnå optimal udnyttelse af det donerede organ, fra sundhedsministeren

     Sagsdokument

     Spørgsmål 6

     L 110 - svar på spm. 6 om, at der ikke må være personsammenfald mellem den forsøgsansvarlige læge og den læge, der har behandlet afdøde under dennes sidste sygdom eller har konstateret personen død, fra sundhedsministeren

     Sagsdokument

     Spørgsmål 4

     L 110 - svar på spm. 4, om ministeren har tiljusteret forslaget, således at personkredsen for pårørende, der vil kunne give samtykke, i det fremsatte lovforslag er den samme personkreds, som kan give samtykke ved transplantation, fra sundhedsministeren

     Sagsdokument

     Spørgsmål 5

     L 110 - svar på spm. 5 om, hvilke indgreb der er omfattet af betegnelsen ”mindre indgreb”, ud over udtagelse af blod, fjernelse af mindre hudpartier, fra sundhedsministeren

     Sagsdokument

     Spørgsmål 3

     L 110 - svar på spm. 3, om der med forslaget lægges op til at tillade forskningsprojekter på hjernedøde, fra sundhedsministeren

     2018-12-04

     Sagstrin

     Politisk drøftelse

     Politisk drøftelse

     Konfirmeret

     2018-12-06

     Sagstrin

     Frist for politiske bemærkninger

     Frist for politiske bemærkninger

     Konfirmeret

     2018-12-11

     Sagstrin

     Betænkning

     Betænkning

     Betænkning afgivet
     Sagsdokument

     L 110 - svar på spm. 3, om der med forslaget lægges op til at tillade forskningsprojekter på hjernedøde, fra sundhedsministeren

     2018-12-05

     Sagstrin

     Frist for ændringsforslag

     Frist for ændringsforslag

     Konfirmeret

     2018-12-18

     Sagstrin

     2. behandling

     2. behandling

     Behandlet/Direkte til 3. beh.

     Aktør

     • Behandles i Folketinget
     • Dagsordenspunkt

      Møde i salen

      2. behandling

      2018-12-20

      Sagstrin

      3. behandling

      3. behandling

      Behandlet/Vedtaget

      Aktør

      • Behandles i Folketinget
      • Sagstrin

       Lovforslag som vedtaget

       Lovforslag som vedtaget

       Endelig

       Aktør

       • Behandles i Folketinget
       • Afstemning

        Afstemning 214 (Endelig vedtagelse) ved mødet Møde i salen

        Forslaget blev vedtaget. For stemte 109 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.

        S
        DF
        V
        Ø
        LA
        EL
        RV
        SF
        KF
        IA
        JF
        NQ
        T
        Sagsdokument

        Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. december 2018

        Dagsordenspunkt

        Møde i salen

        3. behandling

        2018-11-20

        Sagsdokument

        Bilag 2

        Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

        2018-12-10

        Sagsdokument

        Bilag 4

        Udkast til betænkning

        2018-12-13

        Sagsdokument

        Betænkning afgivet af Sundheds- og Ældreudvalget den 11. december 2018

        Sagsdokument

        Bilag 5

        Betænkning afgivet den 11/12-18