Valget.dk
77804
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af fiskeriloven. (Indsats mod kvotekoncentration i dansk fiskeri).

Lovforslaget udmønter ”Aftale om indsats mod kvotekoncentration i dansk fiskeri” indgået den 16. november 2017 mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og alle partier i Folketinget om, at reglerne for samlet ejerskab af kvoteandele skulle skærpes.

Der foreslås indført en ny model for opgørelse af, om de øvre grænser for ejerskab af kvoteandele er overholdt. Som et nyt element skal man bl.a. forholdsmæssigt medregne kvoteandele, der giver adgang til bestemmende indflydelse gennem økonomiske mellemværender. For at sikre en effektiv kontrol forventes det, at bl.a. erhvervsfiskere, rådgivere, revisorer og banker vil blive pålagt en pligt til at indberette oplysninger om direkte eller indirekte økonomiske mellemværender, som kan give adgang til bestemmende indflydelse på andre kvoteandele.

Herudover udvides reglerne om adgang til kontrol i erhvervsfiskeres og erhvervsfiskerselskabers forretningslokaler uden retskendelse, og sammensætningen af bestyrelsen for Fiskeafgiftsfonden justeres, så der sikrer en bredere erhvervsrepræsentation og en øget repræsentationen af offentlige interesser.

fiskeri og havbrug (Sagsområde)Fiskeri 6 (Lovsagsnavn)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T

2018-11-15

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Dokumenter

  • Skriftlig fremsættelse (15. november 2018)
   2018-11-15
   • PDF AS1810 (2018-11-15)
  • Sagstrin

   Lovforslag som fremsat

   Lovforslag som fremsat

   Endelig

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Dokumenter

    • Fremsat den 15. november 2018 af ministeren for fiskeri og ligestilling (Eva Kjer Hansen)
     2018-11-15
    • Sagsdokument

     Skriftlig fremsættelse (15. november 2018)

     Sagsdokument

     Fremsat den 15. november 2018 af ministeren for fiskeri og ligestilling (Eva Kjer Hansen)

     Sagsdokument

     Bilag 1

     Høringsnotat og høringssvar, fra ministeren for fiskeri og ligestilling

     Sagsdokument

     Bilag 2

     Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

     2018-11-27

     Sagstrin

     1. behandling

     1. behandling

     Behandlet/Henvist til udvalg

     Aktør

     • Behandles i Folketinget
     • Ordfører Rasmus Helveg Petersen
     • Ordfører Simon Kollerup
     • Ordfører Ib Poulsen
     • Ordfører Erling Bonnesen
     • Ordfører Søren Egge Rasmussen
     • Ordfører Carsten Bach
     • Ordfører Roger Courage Matthisen
     • Ordfører Orla Østerby
     • Minister ministeren for fiskeri og ligestilling
     • Sagsdokument

      Bilag 4

      Udkast til revideret tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

      2018-11-29

      Sagstrin

      Frist for spørgsmål

      Frist for spørgsmål

      Konfirmeret

      2018-12-03

      Sagstrin

      Frist for svar

      Frist for svar

      Konfirmeret
      Sagsdokument

      Spørgsmål 1

      L 112 - svar på spm. 1 om, hvordan det sikres, at mulighederne for generationsskifte i erhvervet ikke forringes, fra ministeren for fiskeri og ligestilling

      2018-12-05

      Sagstrin

      Politisk drøftelse

      Politisk drøftelse

      Konfirmeret
      Sagstrin

      Betænkning

      Betænkning

      Betænkning afgivet

      Dokumenter

      • Betænkning afgivet af Miljø- og Fødevareudvalget den 5. december 2018
       2018-12-06
       • 2018-12-04

        Sagstrin

        Frist for politiske bemærkninger

        Frist for politiske bemærkninger

        Konfirmeret
        Sagstrin

        Frist for ændringsforslag

        Frist for ændringsforslag

        Konfirmeret

        2018-12-11

        Sagstrin

        2. behandling

        2. behandling

        Behandlet/Direkte til 3. beh.

        Aktør

        • Behandles i Folketinget
        • Sagsdokument

         Spørgsmål 2

         Spm. om, hvordan lempelserne af § 1, nr. 6 og 7, i lovforslaget og bemærkningerne hertil vil påvirke kontrolmyndighedens adgang til oplysninger, til ministeren for fiskeri og ligestilling

         Sagsdokument

         Spørgsmål 3

         Spm. om teknisk bistand til udarbejdelse af et ændringsforslag om retsvirkningen af § 1, nr. 6 og 7, i lovforslaget, til ministeren for fiskeri og ligestilling

         2018-12-20

         Sagstrin

         3. behandling

         3. behandling

         Behandlet/Vedtaget

         Aktør

         • Behandles i Folketinget
         • Sagstrin

          Lovforslag som vedtaget

          Lovforslag som vedtaget

          Endelig

          Aktør

          • Behandles i Folketinget
          • Afstemning

           Afstemning 203 (Endelig vedtagelse) ved mødet Møde i salen

           Forslaget blev vedtaget. For stemte 107 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.

           S
           DF
           V
           Ø
           LA
           EL
           RV
           SF
           KF
           IA
           JF
           NQ
           T
           Sagsdokument

           Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. december 2018

           Dagsordenspunkt

           Møde i salen

           3. behandling

           2018-11-21

           Sagsdokument

           Bilag 3

           Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

           2018-11-30

           Sagsdokument

           Bilag 6

           1. udkast til betænkning

           Sagsdokument

           Spørgsmål 1

           Spm. om, hvordan det sikres, at mulighederne for generationsskifte i erhvervet ikke forringes, til ministeren for fiskeri og ligestilling

           2018-11-28

           Sagsdokument

           Bilag 5

           Revideret tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

           2018-12-06

           Sagsdokument

           Betænkning afgivet af Miljø- og Fødevareudvalget den 5. december 2018

           Sagsdokument

           Bilag 7

           Betænkning afgivet den 5. december 2018

           2018-12-14

           Sagsdokument

           Spørgsmål 2

           L 112 - svar på spm. 2 om, hvordan lempelserne af § 1, nr. 6 og 7, i lovforslaget og bemærkningerne hertil vil påvirke kontrolmyndighedens adgang til oplysninger, fra ministeren for fiskeri og ligestilling

           Sagsdokument

           Spørgsmål 3

           L 112 - svar på spm. 3 om teknisk bistand til udarbejdelse af et ændringsforslag om retsvirkningen af § 1, nr. 6 og 7, i lovforslaget, fra ministeren for fiskeri og ligestilling