Valget.dk
77894
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af værgemålsloven, lov om valg til Folketinget, lov om tinglysning og lov om Det Centrale Personregister. (Valgret til personer under værgemål og forvaltning af tortgodtgørelse tilkendt personer under værgemål).

Lovforslaget har for det første til formål at indføre en ny mulighed for delvis fratagelse af en persons retlige handleevne, hvilket bl.a. vil indebære, at personen bevarer valgretten til folketingsvalg.

Lovforslaget har for det andet til formål at indføre et krav om, at tortgodtgørelse – uanset beløbets størrelse – tilkendt en person under værgemål skal indsættes i en forvaltningsafdeling og således ikke kan forvaltes af værgen.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2019.

forvaltningsret og persondata (Sagsområde)Forfatningsforhold 2 (Lovsagsnavn)Retspleje 89 (Lovsagsnavn)Personlige forhold 31 (Lovsagsnavn)Kommunalvæsen 36 (Lovsagsnavn)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T

2018-11-20

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Dokumenter

  • Skriftlig fremsættelse (20. november 2018)
   2018-11-20
   • PDF AA11130 (2018-11-20)
  • Sagstrin

   Lovforslag som fremsat

   Lovforslag som fremsat

   Endelig

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Dokumenter

    • Fremsat den 20. november 2018 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)
     2018-11-20
    • Sagsdokument

     Bilag 1

     Høringssvar og høringsnotat, fra justitsministeren

     Sagsdokument

     Skriftlig fremsættelse (20. november 2018)

     Sagsdokument

     Fremsat den 20. november 2018 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

     2018-12-04

     Sagstrin

     1. behandling

     1. behandling

     Behandlet/Henvist til udvalg

     Aktør

     • Behandles i Folketinget
     • Ordfører Naser Khader
     • Ordfører Kaare Dybvad
     • Ordfører Karina Adsbøl
     • Ordfører Christina Egelund
     • Ordfører René Gade
     • Ordfører Karsten Hønge
     • Minister justitsministeren
     • Ordfører Jan E. Jørgensen
     • Ordfører Rasmus Vestergaard Madsen
     • Sagsdokument

      Bilag 2

      Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

      2018-12-07

      Sagstrin

      Frist for spørgsmål

      Frist for spørgsmål

      Konfirmeret

      2018-12-11

      Sagstrin

      Frist for svar

      Frist for svar

      Konfirmeret
      Sagstrin

      Frist for politiske bemærkninger

      Frist for politiske bemærkninger

      Konfirmeret
      Sagstrin

      Frist for ændringsforslag

      Frist for ændringsforslag

      Konfirmeret

      2018-12-13

      Sagstrin

      Politisk drøftelse

      Politisk drøftelse

      Konfirmeret
      Sagstrin

      Betænkning

      Betænkning

      Betænkning afgivet

      2018-12-18

      Sagstrin

      2. behandling

      2. behandling

      Behandlet/Direkte til 3. beh.

      Aktør

      • Behandles i Folketinget
      • Dagsordenspunkt

       Møde i salen

       2. behandling

       2018-12-20

       Sagstrin

       3. behandling

       3. behandling

       Behandlet/Vedtaget

       Aktør

       • Behandles i Folketinget
       • Sagstrin

        Lovforslag som vedtaget

        Lovforslag som vedtaget

        Endelig

        Aktør

        • Behandles i Folketinget
        • Afstemning

         Afstemning 212 (Endelig vedtagelse) ved mødet Møde i salen

         Forslaget blev vedtaget. For stemte 109 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.

         S
         DF
         V
         Ø
         LA
         EL
         RV
         SF
         KF
         IA
         JF
         NQ
         T
         Sagsdokument

         Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. december 2018

         Dagsordenspunkt

         Møde i salen

         3. behandling

         2018-12-06

         Sagsdokument

         Bilag 3

         Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

         2018-12-12

         Sagsdokument

         Bilag 4

         1. udkast til betænkning

         Sagsdokument

         Bilag 5

         Supplerende høringsoversigt og høringssvar, fra justitsministeren

         2018-12-14

         Sagsdokument

         Betænkning afgivet af Retsudvalget den 13. december 2018

         Sagsdokument

         Bilag 6

         Betænkning afgivet den 13. december 2018