Valget.dk
77893
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier i nye, mindre virksomheder, for opsparing i investeringsinstitutter og for tiltrækning af kapital til danske investeringsinstitutter).

Formålet med lovforslaget er at give bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier i nye, mindre virksomheder, at forbedre vilkårene for opsparing i investeringsinstitutter, og at fritage udenlandske investorer for udbyttebeskatning af udbytte fra danske investeringsinstitutter.

Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om erhvervs- og iværksætterinitiativer mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Radikale Venstre fra november 2017.

Skatter og afgifter 78 (Lovsagsnavn)Skatter og afgifter 70 (Lovsagsnavn)Skatter og afgifter 5 (Lovsagsnavn)beskatning af aktier (Sagsområde)Skatter og afgifter 65 (Lovsagsnavn)Skatter og afgifter 71 (Lovsagsnavn)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
NQ
T

2018-11-20

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Dokumenter

  • Skriftlig fremsættelse (20. november 2018)
   2018-11-20
   • PDF AN13611 (2018-11-20)
  • Sagstrin

   Lovforslag som fremsat

   Lovforslag som fremsat

   Endelig

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Dokumenter

    • Fremsat den 20. november 2018 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)
     2018-11-20
    • Sagsdokument

     Fremsat den 20. november 2018 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

     Sagsdokument

     Skriftlig fremsættelse (20. november 2018)

     2018-11-27

     Sagstrin

     1. behandling

     1. behandling

     Behandlet/Henvist til udvalg

     Aktør

     • Behandles i Folketinget
     • Ordfører Jesper Petersen
     • Ordfører Rune Lund
     • Ordfører Joachim B. Olsen
     • Ordfører Andreas Steenberg
     • Minister skatteministeren
     • Ordfører Preben Bang Henriksen
     • Ordfører Hans Kristian Skibby
     • Ordfører Julius Graakjær Grantzau
     • Sagsdokument

      Bilag 3

      Henvendelse af 26/11-18 fra Finans Danmark vedrørende udfordringer for danske investeringsforeningers eksport af investeringsbeviser

      Sagsdokument

      Spørgsmål 1

      Spm. om kommentar til henvendelsen af 26/11-18 fra Finans Danmark vedrørende udfordringer for danske investeringsforeningers eksport af investeringsbeviser, til skatteministeren

      2018-12-03

      Sagstrin

      Frist for spørgsmål

      Frist for spørgsmål

      Konfirmeret

      Aktør

      • Behandles i Skatteudvalget
      • 2018-12-10

       Sagstrin

       Frist for svar

       Frist for svar

       Konfirmeret

       Aktør

       • Behandles i Skatteudvalget
       • Sagstrin

        Frist for ændringsforslag

        Frist for ændringsforslag

        Konfirmeret

        Aktør

        • Behandles i Skatteudvalget
        • Sagsdokument

         Bilag 5

         1. udkast til betænkning

         2018-12-13

         Sagstrin

         Politisk drøftelse

         Politisk drøftelse

         Konfirmeret

         Aktør

         • Behandles i Skatteudvalget
         • 2019-01-17

          Sagstrin

          Betænkning

          Betænkning

          Betænkning afgivet

          Aktør

          • Behandles i Skatteudvalget
          • 2019-01-22

           Sagstrin

           2. behandling

           2. behandling

           Behandlet/Direkte til 3. beh.

           Aktør

           • Behandles i Folketinget
           • Sagstrin

            Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

            Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

            Endelig

            Dokumenter

            • Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 22. januar 2019
             2019-01-22
            • Sagsdokument

             Spørgsmål 10

             L 114 - svar på spm. 10 om kommentar til henvendelsen af 18/1-19 fra Finans Danmark vedrørende skattepligtsbestemmelsen for de minimumsbeskattede investeringsinstitutter, fra skatteministeren

             Sagsdokument

             Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 22. januar 2019

             Dagsordenspunkt

             Møde i salen

             2. behandling

             2019-01-24

             Sagstrin

             3. behandling

             3. behandling

             Behandlet/Vedtaget

             Aktør

             • Behandles i Folketinget
             • Sagstrin

              Lovforslag som vedtaget

              Lovforslag som vedtaget

              Endelig

              Aktør

              • Behandles i Folketinget
              • Afstemning

               Afstemning 229 (Endelig vedtagelse) ved mødet Møde i salen

               Forslaget blev vedtaget. For stemte 87 (S, DF, V, LA, RV og KF), imod stemte 19 (EL, ALT og SF), hverken for eller imod stemte 0.

               S
               DF
               V
               Ø
               LA
               EL
               RV
               SF
               KF
               IA
               NQ
               T
               Sagsdokument

               Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. januar 2019

               Dagsordenspunkt

               Møde i salen

               3. behandling

               2019-01-18

               Sagsdokument

               Spørgsmål 10

               Spm. om kommentar til henvendelsen af 18/1-19 fra Finans Danmark vedrørende skattepligtsbestemmelsen for de minimumsbeskattede investeringsinstitutter, til skatteministeren

               Sagsdokument

               Bilag 11

               Henvendelse af 18/1-19 fra Finans Danmark, vedrørende skattepligtsbestemmelsen for de minimumsbeskattede investeringsinstitutter

               Sagsdokument

               Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 17. januar 2019

               Sagsdokument

               Bilag 12

               Betænkning afgivet den 17/1-19

               2018-11-21

               Sagsdokument

               Bilag 1

               Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

               2018-11-26

               Sagsdokument

               Bilag 2

               Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

               2018-11-29

               Sagsdokument

               Bilag 4

               Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

               2018-12-04

               Sagsdokument

               Spørgsmål 6

               Spm. om, hvor ofte ministeren agter at opdatere listen over de investeringsselskaber, der har status som aktiebaserede, til skatteministeren

               Sagsdokument

               Spørgsmål 7

               Spm. om mulighed for, at distributøren kan rapportere til skatteforvaltningen vedrørende opfyldelse af krav for ETF’er til opnåelse af beskatning efter aktieindkomstbeskatningen, til skatteministeren

               Sagsdokument

               Spørgsmål 5

               Spm., om ministeren forventer, at indrapportering til skatteforvaltningen vil blive en administrativt tung opgave for investeringsselskaberne, til skatteministeren

               Sagsdokument

               Spørgsmål 4

               Spm. om, hvor ofte et investeringsselskab skal give skatteforvaltningen meddelelse om, at det er at betragte som et aktiebaseret investeringsselskab, til skatteministeren

               Sagsdokument

               Spørgsmål 3

               Spm. om, hvilke detaljer investeringsselskaberne skal oplyse skatteforvaltningen om for at blive anset som værende aktiebaserede, til skatteministeren

               2018-11-30

               Sagsdokument

               Spørgsmål 2

               Spm. om konsekvenserne af at nedsætte grænserne for, hvilke virksomheder der kan anvende den foreslåede medarbejderaktieordning, til 15 mio. kr. for både nettoomsætning og balancesum, til skatteministeren

               2018-12-07

               Sagsdokument

               Spørgsmål 2

               L 114 - svar på spm. 2 om konsekvenserne af at nedsætte grænserne for, hvilke virksomheder der kan anvende den foreslåede medarbejderaktieordning, til 15 mio. kr. for både nettoomsætning og balancesum, fra skatteministeren

               2018-12-12

               Sagsdokument

               Spørgsmål 8

               Spm. om at yde teknisk bistand til ændringsforslag om, at omsætnings- og aktivgrænsen sættes til 15 mio. kr., så den svarer til EU's grænser for mikroselskaber, til skatteministeren

               2019-01-09

               Sagsdokument

               Spørgsmål 3

               L 114 - svar på spm. 3 om, hvilke detaljer investeringsselskaberne skal oplyse skatteforvaltningen om for at blive anset som værende aktiebaserede, fra skatteministeren

               Sagsdokument

               Spørgsmål 4

               L 114 - svar på spm. 4 om, hvor ofte et investeringsselskab skal give skatteforvaltningen meddelelse om, at det er at betragte som et aktiebaseret investeringsselskab, fra skatteministeren

               Sagsdokument

               Spørgsmål 7

               L 114 - svar på spm. 7 om mulighed for, at distributøren kan rapportere til skatteforvaltningen vedrørende opfyldelse af krav for ETF’er til opnåelse af beskatning efter aktieindkomstbeskatningen, fra skatteministeren

               Sagsdokument

               Spørgsmål 5

               L 114 - svar på spm. 5, om ministeren forventer, at indrapportering til skatteforvaltningen vil blive en administrativt tung opgave for investeringsselskaberne, fra skatteministeren

               Sagsdokument

               Spørgsmål 8

               L 114 - svar på spm. 8 om at yde teknisk bistand til ændringsforslag om, at omsætnings- og aktivgrænsen sættes til 15 mio. kr., så den svarer til EU's grænser for mikroselskaber, fra skatteministeren

               Sagsdokument

               Bilag 6

               2. udkast til betænkning

               2019-01-10

               Sagsdokument

               Bilag 7

               Meddelelse om udskydelse af betænkningsafgivelse

               2019-01-11

               Sagsdokument

               Bilag 8

               Henvendelse af 11/1-19 fra Ernst & Young P/S om fortolkning af bestemmelser om afståelses- og beskatningstidspunkt.

               Sagsdokument

               Spørgsmål 9

               Spm. om kommentar til henvendelsen af 11/1-19 fra Ernst & Young P/S om fortolkning af bestemmelser om afståelses- og beskatningstidspunkt, til skatteministeren

               2019-01-16

               Sagsdokument

               Spørgsmål 6

               L 114 - svar på spm. 6 om, hvor ofte ministeren agter at opdatere listen over de investeringsselskaber, der har status som aktiebaserede, fra skatteministeren

               Sagsdokument

               Spørgsmål 1

               L 114 - svar på spm. 1 om kommentar til henvendelsen af 26/11-18 fra Finans Danmark vedrørende udfordringer for danske investeringsforeningers eksport af investeringsbeviser, fra skatteministeren

               Sagsdokument

               Spørgsmål 9

               L 114 - svar på spm. 9 om kommentar til henvendelsen af 11/1-19 fra Ernst & Young P/S om fortolkning af bestemmelser om afståelses- og beskatningstidspunkt, fra skatteministeren

               Sagsdokument

               Bilag 9

               Ændringsforslag, fra skatteministeren

               Sagsdokument

               Bilag 10

               3. udkast til betænkning