Valget.dk
77892
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. (Videreførelse af vurderingerne, ændring af vurderingsterminen, udskydelse af fremrykning af beskatningsgrundlaget m.v.).

Formålet med lovforslaget er at videreføre de hidtidige vurderinger i 1 år mere end hidtil forudsat, dvs. med i alt 2 år, så de første nye ejerboligvurderinger vil skulle foretages pr. 1. januar 2020, mens vurderinger af erhvervsejendomme m.v. foretages pr. 1. januar 2021. Dette skyldes, at it-systemet, som skal understøtte de nye vurderinger, endnu ikke er helt færdigudviklet.

Endvidere indeholder lovforslaget en udskydelse af den nye vurderingsankenævnsstruktur til den 1. januar 2020, ligesom funktionsperioden for de nuværende vurderingsankenævn, skatteankenævn og fælles ankenævn foreslås forlænget til og med den 31. januar 2019.

Endelig foreslås det udskyde de nye regler i skatteforvaltningsloven for behandling af klagesager, som er vedtaget ved lov nr. 688 af 8. juni 2017, så de får virkning fra det tidspunkt, hvor funktionsperioden for de nye ankenævn efter lovforslaget begynder, dvs. den 1. januar 2020.

Skatter og afgifter 78 (Lovsagsnavn)Skatter og afgifter 70 (Lovsagsnavn)beskatning af fast ejendom (Sagsområde)Retspleje 89 (Lovsagsnavn)Skatter og afgifter 65 (Lovsagsnavn)Skatter og afgifter 3 (Lovsagsnavn)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T

2018-11-20

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Dokumenter

  • Skriftlig fremsættelse (20. november 2018)
   2018-11-20
   • PDF AN13614 (2018-11-20)
  • Sagstrin

   Lovforslag som fremsat

   Lovforslag som fremsat

   Endelig

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Dokumenter

    • Fremsat den 20. november 2018 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)
     2018-11-20
    • Sagsdokument

     Skriftlig fremsættelse (20. november 2018)

     Sagsdokument

     Fremsat den 20. november 2018 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

     2018-12-04

     Sagstrin

     1. behandling

     1. behandling

     Behandlet/Henvist til udvalg

     Aktør

     • Behandles i Folketinget
     • Ordfører Jesper Petersen
     • Ordfører Dennis Flydtkjær
     • Ordfører Julius Graakjær Grantzau
     • Ordfører Anders Johansson
     • Minister skatteministeren
     • Ordfører Torsten Schack Pedersen
     • Ordfører Søren Egge Rasmussen
     • Ordfører Leif Mikkelsen
     • 2018-12-06

      Sagstrin

      Frist for spørgsmål

      Frist for spørgsmål

      Konfirmeret

      Aktør

      • Behandles i Skatteudvalget
      • Sagsdokument

       Bilag 3

       Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

       2018-12-11

       Sagstrin

       Frist for svar

       Frist for svar

       Konfirmeret

       Aktør

       • Behandles i Skatteudvalget
       • Sagstrin

        Frist for ændringsforslag

        Frist for ændringsforslag

        Konfirmeret

        Aktør

        • Behandles i Skatteudvalget
        • 2018-12-13

         Sagstrin

         Politisk drøftelse

         Politisk drøftelse

         Konfirmeret

         Aktør

         • Behandles i Skatteudvalget
         • Sagstrin

          Betænkning

          Betænkning

          Betænkning afgivet

          Aktør

          • Behandles i Skatteudvalget
          • 2018-12-18

           Sagstrin

           2. behandling

           2. behandling

           Behandlet/Direkte til 3. beh.

           Aktør

           • Behandles i Folketinget
           • Sagstrin

            Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

            Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

            Endelig

            Dokumenter

            • Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 18. december 2018
             2018-12-18
            • Sagsdokument

             Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 18. december 2018

             Dagsordenspunkt

             Møde i salen

             2. behandling

             2018-12-20

             Sagstrin

             3. behandling

             3. behandling

             Behandlet/Vedtaget

             Aktør

             • Behandles i Folketinget
             • Sagstrin

              Lovforslag som vedtaget

              Lovforslag som vedtaget

              Endelig

              Aktør

              • Behandles i Folketinget
              • Afstemning

               Afstemning 207 (Endelig vedtagelse) ved mødet Møde i salen

               Forslaget blev vedtaget. For stemte 100 (S, DF, V, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 9 (EL).

               S
               DF
               V
               Ø
               LA
               EL
               RV
               SF
               KF
               IA
               JF
               NQ
               T
               Sagsdokument

               Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. december 2018

               Dagsordenspunkt

               Møde i salen

               3. behandling

               2018-12-17

               Sagstrin

               Ændringsforslag nr. 13-32 af 17.12.2018 uden for betænkningen af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

               Ændringsforslag nr. 13-32 af 17.12.2018 uden for betænkningen af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

               Endelig

               Dokumenter

               • Ændringsforslag nr. 13-32 af skatteministeren stillet den 17.12.2018 uden for betænkningen
                2018-12-17
                • PDF AX22396 (2018-12-17)
               • Sagsdokument

                Bilag 8

                Ændringsforslag til 2. behandling, fra skatteministeren

                Sagsdokument

                Ændringsforslag nr. 13-32 af skatteministeren stillet den 17.12.2018 uden for betænkningen

                Sagsdokument

                Bilag 9

                Ændringsforslag til 2. behandling stillet den 17. december 2018

                2018-12-19

                Sagstrin

                Ændringsforslag nr. 1 og 2 af 19.12.2018 til 3. behandlingen af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

                Ændringsforslag nr. 1 og 2 af 19.12.2018 til 3. behandlingen af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

                Endelig

                Dokumenter

                • Ændringsforslag nr. 1-2 af skatteministeren stillet den 19.12.2018
                 2018-12-19
                 • PDF AX22446 (2018-12-19)
                • Sagsdokument

                 Spørgsmål 2

                 L 115 - svar på spm. 2, om grundlaget for råderummet i Opdateret 2025-forløb fra august 2018 vil være uændret, fra skatteministeren

                 Sagsdokument

                 Spørgsmål 3

                 L 115 - svar på spm. 3 om anvendelse af merprovenuet i årene 2018-2020 ved fastholdelse af de gældende udgiftslofter, fra skatteministeren

                 Sagsdokument

                 Bilag 10

                 Ændringsforslag til 3. behandling

                 Sagsdokument

                 Ændringsforslag nr. 1-2 af skatteministeren stillet den 19.12.2018

                 Sagsdokument

                 Bilag 11

                 Ændringsforslag til 3. behandling stillet den 19. december 2018

                 2018-11-30

                 Sagsdokument

                 Bilag 1

                 Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

                 Sagsdokument

                 Bilag 2

                 Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

                 2018-12-12

                 Sagsdokument

                 Bilag 4

                 Supplerende høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

                 Sagsdokument

                 Bilag 5

                 Ændringsforslag, fra skatteministeren

                 Sagsdokument

                 Spørgsmål 1

                 L 115 - svar på spm. 1, om lovforslaget generelt vil have negative konsekvenser for den enkelte boligejer, fra skatteministeren

                 Sagsdokument

                 Bilag 6

                 1. udkast til betænkning

                 2018-12-14

                 Sagsdokument

                 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 13. december 2018

                 Sagsdokument

                 Bilag 7

                 Betænkning afgivet den 13. december 2018

                 Sagsdokument

                 Spørgsmål 2

                 Spm., om grundlaget for råderummet i Opdateret 2025-forløb fra august 2018 vil være uændret, til skatteministeren

                 Sagsdokument

                 Spørgsmål 3

                 Spm. om anvendelse af merprovenuet i årene 2018-2020 ved fastholdelse af de gældende udgiftslofter, til skatteministeren

                 2018-12-05

                 Sagsdokument

                 Spørgsmål 1

                 Spm., om lovforslaget generelt vil have negative konsekvenser for den enkelte boligejer, til skatteministeren