Valget.dk
77997
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om indsamling m.v. og lov om fonde og visse foreninger. (Indsamlinger blandt juridiske personer, testamentariske dispositioner m.v.).

Lovforslaget har for det første til formål at styrke kontrollen med indsamlinger. Det foreslås bl.a. at udvide indsamlingslovens anvendelsesområde til også at omfatte indsamlinger foretaget blandt juridiske personer. Derudover foreslås en række ændringer om anmeldelsesordningen, indsamlingsplatforme og navne på indsamlinger.

Lovforslaget skal for det andet give ikkeerhvervsdrivende fonde mulighed for at bestemme, om arv og gaver, som fonden modtager, skal uddeles eller henlægges til fondens formue, medmindre arvelader eller gavegiver har bestemt, hvordan arven eller gaven skal anvendes.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. februar 2019 dog således, at justitsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 1, nr. 15.

Næringsvæsen 34 (Lovsagsnavn)formueret og tinglysning (Sagsområde)Retspleje 104 (Lovsagsnavn)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
NQ
T

2018-11-28

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Dokumenter

  • Skriftlig fremsættelse (28. november 2018)
   2018-11-28
   • PDF AA11122 (2018-11-28)
  • Sagstrin

   Lovforslag som fremsat

   Lovforslag som fremsat

   Endelig

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Dokumenter

    • Fremsat den 28. november 2018 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)
     2018-11-28
    • Sagsdokument

     Fremsat den 28. november 2018 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

     Sagsdokument

     Skriftlig fremsættelse (28. november 2018)

     Sagsdokument

     Bilag 1

     Høringsoversigt og høringssvar, fra justitsministeren

     2018-12-04

     Sagstrin

     1. behandling

     1. behandling

     Behandlet/Henvist til udvalg

     Aktør

     • Behandles i Folketinget
     • Ordfører Naser Khader
     • Ordfører Kaare Dybvad
     • Ordfører Peter Kofod
     • Ordfører Christina Egelund
     • Ordfører René Gade
     • Ordfører Karsten Hønge
     • Minister justitsministeren
     • Ordfører Jan E. Jørgensen
     • Ordfører Rasmus Vestergaard Madsen
     • Sagsdokument

      Bilag 2

      Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

      Sagsdokument

      Spørgsmål 1

      Spm. om, i hvilket omfang de bemærkninger, som fremgår af høringssvaret fra Københavns Universitet, er indarbejdet i det endelige sammenskrevne lovforslag, til justitsministeren

      2018-12-14

      Sagstrin

      Frist for spørgsmål

      Frist for spørgsmål

      Konfirmeret

      2019-01-11

      Sagstrin

      Frist for svar

      Frist for svar

      Konfirmeret

      2019-01-17

      Sagstrin

      Politisk drøftelse

      Politisk drøftelse

      Konfirmeret
      Sagstrin

      Betænkning

      Betænkning

      Betænkning afgivet

      2019-01-15

      Sagstrin

      Frist for politiske bemærkninger

      Frist for politiske bemærkninger

      Konfirmeret
      Sagstrin

      Frist for ændringsforslag

      Frist for ændringsforslag

      Konfirmeret

      2019-01-22

      Sagstrin

      2. behandling

      2. behandling

      Behandlet/Direkte til 3. beh.

      Aktør

      • Behandles i Folketinget
      • Dagsordenspunkt

       Møde i salen

       2. behandling

       2019-01-24

       Sagstrin

       3. behandling

       3. behandling

       Behandlet/Vedtaget

       Aktør

       • Behandles i Folketinget
       • Sagstrin

        Lovforslag som vedtaget

        Lovforslag som vedtaget

        Endelig

        Aktør

        • Behandles i Folketinget
        • Dokumenter

         • Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. januar 2019
          2019-01-24
         • Afstemning

          Afstemning 228 (Endelig vedtagelse) ved mødet Møde i salen

          Forslaget blev vedtaget. For stemte 106 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.

          S
          DF
          V
          Ø
          LA
          EL
          RV
          SF
          KF
          IA
          NQ
          T
          Sagsdokument

          Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. januar 2019

          Dagsordenspunkt

          Møde i salen

          3. behandling

          2018-12-06

          Sagsdokument

          Bilag 3

          Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

          2018-12-19

          Sagsdokument

          Spørgsmål 1

          L 117 - svar på spm. 1 om, i hvilket omfang de bemærkninger, som fremgår af høringssvaret fra Københavns Universitet, er indarbejdet i det endelige sammenskrevne lovforslag, fra justitsministeren

          2018-12-20

          Sagsdokument

          Spørgsmål 2

          Spm. om kommentar til henvendelsen af 20/12-18 fra Dansk Erhverv og Mødrehjælpen om, at de testamenterede aktiver anvendes som ønsket af arveladeren, til justitsministeren

          Sagsdokument

          Bilag 4

          Henvendelse af 20/12-18 fra Dansk Erhverv og Mødrehjælpen om, at de testamenterede aktiver anvendes som ønsket af arveladeren

          2019-01-10

          Sagsdokument

          Spørgsmål 2

          L 117 - svar på spm. 2 om kommentar til henvendelsen af 20/12-18 fra Dansk Erhverv og Mødrehjælpen om, at de testamenterede aktiver anvendes som ønsket af arveladeren, fra justitsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 3

          L 117 - svar på spm. 3 om kommentar til henvendelsen af 20/12-18 fra Civilsamfund i udvikling (CISU) om, at der i ændringsforslaget tages hensyn til de mindste af de folkelige organisationer i Danmark ved at sikre, at de fremtidige gebyrer for registrering også tilpasses de mindre organisationers indsamlingers størrelse, fra justitsministeren

          2019-01-16

          Sagsdokument

          Bilag 6

          1. udkast til betænkning

          2019-01-18

          Sagsdokument

          Betænkning afgivet af Retsudvalget den 17. januar 2019

          Sagsdokument

          Bilag 7

          Betænkning afgivet den 17. januar 2019

          2019-01-07

          Sagsdokument

          Spørgsmål 3

          Spm. om kommentar til henvendelsen af 20/12-18 fra Civilsamfund i udvikling (CISU) om, at der i ændringsforslaget tages hensyn til de mindste af de folkelige organisationer i Danmark ved at sikre, at de fremtidige gebyrer for registrering også tilpasses de mindre organisationers indsamlingers størrelse, til justitsministeren

          Sagsdokument

          Bilag 5

          Henvendelse af 20/12-18 fra Civilsamfund i udvikling (CISU) om, at der i ændringsforslaget tages hensyn til de mindste af de folkelige organisationer i Danmark ved at sikre, at de fremtidige gebyrer for registrering også tilpasses de mindre organisationers indsamlingers størrelse