Valget.dk
77998
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om dansk indfødsret. (Ændring af reglerne om anbringelse af uledsagede mindreårige udlændinge, justering af klageadgang i sager om frihedsberøvelse, præcisering af reglerne vedrørende politiets visitation af udlændinge ved udsendelse, kompetenceændringer som følge af nedlæggelse af Statsforvaltningen m.v.).

Lovforslaget indeholder en række ændringer i Udlændingeloven og lov om dansk indfødsret. Det drejer sig om følgende hovedområder:

- ændringer af reglerne om anbringelse af uledsagede mindreårige udlændinge, - flytning af klageadgang i sager om frihedsberøvelse fra udlændinge- og integrationsministeren til rigspolitichefen, - opregning af, hvornår administrativ frihedsberøvelse efter udlændingeloven kan forlænges, - nye regler for politiets adgang til at foretage legemsbesigtigelse og legemsundersøgelse af udlændinge forud for en udsendelse, - præcisering af reglerne om ro og orden på indkvarteringsstederne og - angivelse af, hvilke myndigheder der skal overtage ansvar for opgaver fra statsforvaltningen, når den nedlægges pr. 1. april 2019.

flygtninge og asylansøgere (Sagsområde)Folkeretlige forhold 7 (Lovsagsnavn)Indfødsret 2 (Lovsagsnavn)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T

2018-11-28

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Dokumenter

  • Skriftlig fremsættelse (28. november 2018)
   2018-11-28
   • PDF CS506 (2018-11-28)
  • Sagstrin

   Lovforslag som fremsat

   Lovforslag som fremsat

   Endelig

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Dokumenter

    • Fremsat den 28. november 2018 af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg)
     2018-11-28
     • PDF CS507 (2018-11-28)
    • Sagsdokument

     Skriftlig fremsættelse (28. november 2018)

     Sagsdokument

     Fremsat den 28. november 2018 af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg)

     Sagsdokument

     Bilag 1

     Høringssvar og høringsoversigt, fra udlændinge- og integrationsministeren

     2018-12-04

     Sagstrin

     1. behandling

     1. behandling

     Behandlet/Henvist til udvalg

     Aktør

     • Behandles i Folketinget
     • Ordfører Naser Khader
     • Ordfører Mattias Tesfaye
     • Ordfører Christian Langballe
     • Ordfører Mads Fuglede
     • Ordfører Joachim B. Olsen
     • Ordfører Carolina Magdalene Maier
     • Ordfører Andreas Steenberg
     • Ordfører Holger K. Nielsen
     • Minister udlændinge- og integrationsministeren
     • Ordfører Rasmus Vestergaard Madsen
     • 2018-12-19

      Sagstrin

      Frist for spørgsmål

      Frist for spørgsmål

      Konfirmeret

      2019-01-18

      Sagstrin

      Frist for svar

      Frist for svar

      Konfirmeret
      Sagsdokument

      Spørgsmål 15

      L 118 - svar på spm. 15 om, ministeren betragter præcisering af reglerne om ro og orden på indkvarteringsstederne som en stramning af udlændingelovgivningen, fra udlændinge- og integrationsministeren

      2019-01-22

      Sagstrin

      Politisk drøftelse

      Politisk drøftelse

      Konfirmeret

      2019-01-25

      Sagstrin

      Frist for politiske bemærkninger

      Frist for politiske bemærkninger

      Konfirmeret
      Sagstrin

      Frist for ændringsforslag

      Frist for ændringsforslag

      Konfirmeret
      Sagsdokument

      Bilag 6

      2. udkast til betænkning

      2019-01-29

      Sagstrin

      Betænkning

      Betænkning

      Betænkning afgivet

      2019-02-19

      Sagstrin

      2. behandling

      2. behandling

      Behandlet/Direkte til 3. beh.

      Aktør

      • Behandles i Folketinget
      • Sagstrin

       Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

       Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

       Endelig

       Dokumenter

       • Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 19. februar 2019
        2019-02-19
       • Sagsdokument

        Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 19. februar 2019

        2019-02-21

        Sagstrin

        3. behandling

        3. behandling

        Behandlet/Vedtaget

        Aktør

        • Behandles i Folketinget
        • Sagstrin

         Lovforslag som vedtaget

         Lovforslag som vedtaget

         Endelig

         Aktør

         • Behandles i Folketinget
         • Dokumenter

          • Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. februar 2019
           2019-02-21
          • Afstemning

           Afstemning 265 (Endelig vedtagelse) ved mødet Møde i salen

           Forslaget blev vedtaget. For stemte 59 (S, V, LA og KF), imod stemte 24 (EL, ALT, RV og SF), hverken for eller imod stemte 23 (DF).

           S
           DF
           V
           Ø
           LA
           EL
           RV
           SF
           KF
           IA
           JF
           NQ
           T
           Sagsdokument

           Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. februar 2019

           Dagsordenspunkt

           Møde i salen

           3. behandling

           2018-12-06

           Sagsdokument

           Bilag 2

           Udkast til tidsplan for behandling af lovforslaget

           2018-12-11

           Sagsdokument

           Bilag 3

           Tidsplan for behandling af lovforslaget

           2018-12-10

           Sagsdokument

           Spørgsmål 15

           Spm., om ministeren betragter præcisering af reglerne om ro og orden på indkvarteringsstederne som en stramning af udlændingelovgivningen, til udlændinge- og integrationsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 14

           Spm., om ministeren betragter de nye regler for visitation af udlændinge forud for en udsendelse som en stramning af udlændingelovgivningen, til udlændinge- og integrationsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 13

           Spm., om ministeren betragter den udtømmende opregning af tilfælde af forlængelse af frihedsberøvelse som en stramning af udlændingelovgivningen, til udlændinge- og integrationsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 12

           Spm. om konsekvenserne af at flytte klageadgangen til politiet, til udlændinge- og integrationsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 11

           Spm., om ministeren betragter justeringen af klageadgang i sager om frihedsberøvelse som en stramning af udlændingelovgivningen, til udlændinge- og integrationsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 10

           Spm. om, hvilke konkrete konsekvenser det har, at udlændingeloven bringes i overensstemmelse med serviceloven i forhold til anbringelse af uledsagede mindreårige, til udlændinge- og integrationsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 9

           Spm., om ministeren betragter ændringerne af reglerne om anbringelse af uledsagede mindreårige udlændinge som en stramning af udlændingelovgivningen, til udlændinge- og integrationsministeren

           2018-12-05

           Sagsdokument

           Spørgsmål 8

           Spm., om ministeren er enig i, at en legemsundersøgelse alene bør gennemføres, hvis der er en konkret mistanke, til udlændinge- og integrationsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 7

           Spm. om, hvordan man i hvert enkelt tilfælde vil foretage en konkret vurdering af behovet for en legemsundersøgelse eller legemsbesigtigelse, når der ikke fremgår klare kriterier i lovgivningen, til udlændinge- og integrationsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 6

           Spm. om, hvor mange tilfælde af klager over statsforvaltningens afgørelse i erklæringssager der har været i de seneste 5 år, til udlændinge- og integrationsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 5

           Spm. om, hvordan ministeren påtænker at vejlede i forhold til afgørelse i erklæringssager om muligheden for at klage til Ombudsmanden, såfremt der ikke oprettes en administrativ klageadgang på anden vis, til udlændinge- og integrationsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 4

           Spm. om de retssikkerhedsmæssige overvejelser i forbindelse med at fjerne klageadgangen i erklæringssager som følge af nedlæggelsen af statsforvaltningen, til udlændinge- og integrationsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 3

           Spm., om ministeren vil orientere udvalget om hyppigheden i anvendelsen af muligheden for visitation og legemsundersøgelse i forbindelse med udsendelse, henholdsvis 1, 2 og 3 år efter at loven er trådt i kraft, til udlændinge- og integrationsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 2

           Spm. om, hvordan politiet konkret skal foretage en individuel vurdering af behovet for legemsundersøgelse, når lovforslaget giver en meget vid adgang til visitation uden at opstille egentlige og klare kriterier, til udlændinge- og integrationsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 1

           Spm. om de retssikkerhedsmæssige overvejelser, som ministeren har gjort sig i forbindelse med at give adgang til visitation og legemsundersøgelse i forbindelse med udsendelse, til udlændinge- og integrationsministeren

           2018-12-17

           Sagsdokument

           Spørgsmål 12

           L 118 - svar på spm. 12 om konsekvenserne af at flytte klageadgangen til politiet, fra Udlændinge- og integrationsministeren

           2018-12-18

           Sagsdokument

           Spørgsmål 3

           L 118 - svar på spm. 3 om ministeren vil orientere udvalget om hyppigheden i anvendelsen af muligheden for visitation og legemsundersøgelse i forbindelse med udsendelse, henholdsvis 1, 2 og 3 år efter at loven er trådt i kraft, fra udlændinge- og integrationsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 4

           L118 - svar på spm. 4 om de retssikkerhedsmæssige overvejelser i forbindelse med at fjerne klageadgangen i erklæringssager som følge af nedlæggelsen af statsforvaltningen, fra udlændinge- og integrationsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 5

           L118 - svar på spm. 5 om, hvordan ministeren påtænker at vejlede i forhold til afgørelse i erklæringssager om muligheden for at klage til Ombudsmanden, såfremt der ikke oprettes en administrativ klageadgang på anden vis, fra udlændinge- og integrationsministeren

           2018-12-13

           Sagsdokument

           Spørgsmål 16

           Spm., om ministeren vil oplyse, om der er øgede udgifter forbundet med lovforslagets ændringer for uledsagede mindreårige udlændinge, herunder om anvendelsen af servicelovens regler har afledte økonomiske konsekvenser, til udlændinge- og integrationsministeren

           2019-01-10

           Sagsdokument

           Spørgsmål 1

           L 118 - svar på spm. 1 om de retssikkerhedsmæssige overvejelser, som ministeren har gjort sig i forbindelse med at give adgang til visitation og legemsundersøgelse i forbindelse med udsendelse, fra udlændinge- og integrationsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 2

           L 118 - svar på spm. 2 om, hvordan politiet konkret skal foretage en individuel vurdering af behovet for legemsundersøgelse, når lovforslaget giver en meget vid adgang til visitation uden at opstille egentlige og klare kriterier, fra udlændinge- og integrationsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 7

           L 118 - svar på spm. 7 om, hvordan man i hvert enkelt tilfælde vil foretage en konkret vurdering af behovet for en legemsundersøgelse eller legemsbesigtigelse, når der ikke fremgår klare kriterier i lovgivningen, fra udlændinge- og integrationsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 8

           L 118 - svar på spm. 8, om ministeren er enig i, at en legemsundersøgelse alene bør gennemføres, hvis der er en konkret mistanke, fra udlændinge- og integrationsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 9

           L 118 - svar på spm. 9, om ministeren betragter ændringerne af reglerne om anbringelse af uledsagede mindreårige udlændinge som en stramning af udlændingelovgivningen, fra udlændinge- og integrationsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 10

           L 118 - svar på spm. 10 om, hvilke konkrete konsekvenser det har, at udlændingeloven bringes i overensstemmelse med serviceloven i forhold til anbringelse af uledsagede mindreårige, fra udlændinge- og integrationsministeren

           2019-01-11

           Sagsdokument

           Spørgsmål 14

           L 118 - svar på spm., 14 om ministeren betragter de nye regler for visitation af udlændinge forud for en udsendelse som en stramning af udlændingelovgivningen, fra udlændinge- og integrationsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 11

           L 118 - svar på spm. 11 om ministeren betragter justeringen af klageadgang i sager om frihedsberøvelse som en stramning af udlændingelovgivningen, fra udlændinge- og integrationsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 13

           L 118 - svar på spm. 13 om ministeren betragter den udtømmende opregning af tilfælde af forlængelse af frihedsberøvelse som en stramning af udlændingelovgivningen, fra udlændinge- og integrationsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 6

           L 118 - svar på spm. 6 om, hvor mange tilfælde af klager over statsforvaltningens afgørelse i erklæringssager der har været i de seneste 5 år, fra udlændinge- og integrationsministeren

           2019-01-15

           Sagsdokument

           Spørgsmål 16

           L 118 - svar på spm. 16, om ministeren vil oplyse, om der er øgede udgifter forbundet med lovforslagets ændringer for uledsagede mindreårige udlændinge, herunder om anvendelsen af servicelovens regler har afledte økonomiske konsekvenser, fra udlændinge- og integrationsministeren

           2019-01-21

           Sagsdokument

           Bilag 4

           Ændringsforslag, fra udlændinge- og integrationsministeren

           Sagsdokument

           Bilag 5

           Udkast til betænkning

           2019-01-31

           Sagsdokument

           Bilag 7

           Ændringsforslag fra udlændinge- og integrationsministeren

           2019-02-05

           Sagsdokument

           Betænkning afgivet af Udlændinge- og Integrationsudvalget den 29. januar 2019

           Sagsdokument

           Bilag 8

           Betænkning afgivet af Udlændinge- og Integrationsudvalget den 29. januar 2019