Valget.dk
78221
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. (Udskydelse af indfasning af registreringsafgift m.v. og ændring af bundfradrag for eldrevne køretøjer m.v.).

Efter gældende regler stiger registreringsafgiften for eldrevne køretøjer m.v. fra den 1. januar 2019. Formålet med lovforslaget er, indfasningen af registreringsafgiften for eldrevne køretøjer udskydes med 1 år, og at bundfradraget i registreringsafgiften forlænges og forhøjes. De forslåede ændringer vil medføre, at der for eldrevne køretøjer m.v. med en værdi op til 400.000 kr. vil skulle betales 0 kr. i registreringsafgift i 2019 og 2020.

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) ønsker således at udskyde den planlagte indfasning af registreringsafgiften for eldrevne køretøjer m.v., indtil den grønne transportkommission kommer med et bud på en langsigtet afgiftsmodel.

Lovforslaget blev samtidig med fremsættelsen den 7. december 2019 sendt i en kort høring med frist for høringssvar den 9. december 2019.

Da lovforslaget ønskes vedtaget inden jul, så lovforslaget kan træde i kraft den 1. januar 2019, er der behov for, at Folketinget dispenserer for 30-dagesreglen.

motorkøretøjer (Sagsområde)Skatter og afgifter 59 (Lovsagsnavn)Skatter og afgifter 88 (Lovsagsnavn)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T

2018-12-07

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Dokumenter

  • Skriftlig fremsættelse (7. december 2018)
   2018-12-07
   • PDF AN13670 (2018-12-07)
  • Sagstrin

   Lovforslag som fremsat

   Lovforslag som fremsat

   Endelig

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Dokumenter

    • Fremsat den 7. december 2018 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)
     2018-12-07
    • Sagsdokument

     Fremsat den 7. december 2018 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

     Sagsdokument

     Skriftlig fremsættelse (7. december 2018)

     Sagsdokument

     Bilag 1

     Meddelelse om, at der åbnes for spørgsmål til lovforslaget

     Sagsdokument

     Bilag 2

     Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

     Sagsdokument

     Bilag 3

     Brev fra skatteministeren om fremsættelse af lovforslaget

     Sagsdokument

     Bilag 4

     Brev fra skatteministeren til folketingets formand om hastebehandling af lovforslaget, fremsættelsestale og lovudkast

     Sagsdokument

     Bilag 5

     Lovudkast sendt i høring, fra skatteministeren

     2018-12-11

     Sagstrin

     1. behandling

     1. behandling

     Behandlet/Henvist til udvalg

     Aktør

     • Behandles i Folketinget
     • Ordfører Jesper Petersen
     • Ordfører Dennis Flydtkjær
     • Ordfører Henning Hyllested
     • Ordfører Joachim B. Olsen
     • Ordfører Julius Graakjær Grantzau
     • Ordfører Lisbeth Bech Poulsen
     • Minister skatteministeren
     • Ordfører Ida Auken
     • Ordfører Preben Bang Henriksen
     • Sagstrin

      Frist for spørgsmål

      Frist for spørgsmål

      Konfirmeret

      Aktør

      • Behandles i Skatteudvalget
      • 2018-12-12

       Sagstrin

       Frist for svar

       Frist for svar

       Konfirmeret

       Aktør

       • Behandles i Skatteudvalget
       • Sagstrin

        Frist for ændringsforslag

        Frist for ændringsforslag

        Konfirmeret

        Aktør

        • Behandles i Skatteudvalget
        • Sagsdokument

         Spørgsmål 1

         L 120 - svar på spm. 1 om, at der indføres et særligt fradrag på 35.000 kr. i beskatningsgrundlaget for elbiler og brændselscelledrevne biler og 25.000 kr. for pluginhybridbiler og natur- og biogasdrevne biler, der af en arbejdsgiver stilles til rådighed til privat benyttelse for en medarbejder, som har fri bil (firmabil) i perioden 2019-2022, fra skatteministeren

         Sagsdokument

         Spørgsmål 2

         Spm. om, hvad ændringsforslaget om firmabilbeskatning, der er foreslået i spørgsmål 1, vil betyde for en topskatteyder, der får stillet en el-firmabil til en værdi af 500.000 kr. til rådighed, til skatteministeren

         Sagsdokument

         Spørgsmål 2

         L 120 - svar på spm. 2 om, hvad ændringsforslaget om firmabilbeskatning, der er foreslået i spørgsmål 1, vil betyde for en topskatteyder, der får stillet en el-firmabil til en værdi af 500.000 kr. til rådighed, fra skatteministeren

         Sagsdokument

         Spørgsmål 3

         Spm. om, hvordan skattelettelsen, der er foreslået i spørgsmål 1, er fordelt på indkomstdeciler, til skatteministeren

         Sagsdokument

         Spørgsmål 4

         Spm. om, hvad konsekvensen vil være af at ændre på firmabilbeskatningen m.v., til skatteministeren

         Sagsdokument

         Bilag 9

         1. udkast til betænkning

         Sagsdokument

         Spørgsmål 3

         L 120 - svar på spm. 3 om, hvordan skattelettelsen, der er foreslået i spørgsmål 1, er fordelt på indkomstdeciler, fra skatteministeren

         Sagsdokument

         Bilag 10

         Ændringsforslag, fra skatteministeren

         2018-12-13

         Sagstrin

         Politisk drøftelse

         Politisk drøftelse

         Konfirmeret

         Aktør

         • Behandles i Skatteudvalget
         • Sagsdokument

          Spørgsmål 4

          L 120 - svar på spm. 4 om, hvad konsekvensen vil være af at ændre på firmabilbeskatningen m.v., fra skatteministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 5

          Spm. om at oplyse den anviste finansiering af lovforslaget, til skatteministeren

          Sagsdokument

          Bilag 11

          2. udkast til betænkning

          2018-12-14

          Sagstrin

          Betænkning

          Betænkning

          Betænkning afgivet

          Aktør

          • Behandles i Skatteudvalget
          • Sagsdokument

           Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 14. december 2018

           Sagsdokument

           Bilag 12

           Betænkning afgivet den 14. december 2018

           2018-12-18

           Sagstrin

           2. behandling

           2. behandling

           Behandlet/Direkte til 3. beh.

           Aktør

           • Behandles i Folketinget
           • Sagstrin

            Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

            Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

            Endelig

            Dokumenter

            • Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 18. december 2018
             2018-12-18
             • Afstemning

              Afstemning 135 (Ændringsforslag) ved mødet Møde i salen

              Forslaget blev forkastet. For stemte 51 (S, EL, ALT, RV og SF), imod stemte 54 (DF, V, LA og KF), hverken for eller imod stemte 0.

              S
              DF
              V
              Ø
              LA
              EL
              RV
              SF
              KF
              IA
              JF
              NQ
              T
              Sagsdokument

              Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 18. december 2018

              Dagsordenspunkt

              Møde i salen

              2. behandling

              2018-12-20

              Sagstrin

              Eventuelt: 3. behandling

              Eventuelt: 3. behandling

              Behandlet/Vedtaget

              Aktør

              • Behandles i Folketinget
              • Sagstrin

               Lovforslag som vedtaget

               Lovforslag som vedtaget

               Endelig

               Aktør

               • Behandles i Folketinget
               • Afstemning

                Afstemning 208 (Endelig vedtagelse) ved mødet Møde i salen

                Forslaget blev vedtaget. For stemte 109 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.

                S
                DF
                V
                Ø
                LA
                EL
                RV
                SF
                KF
                IA
                JF
                NQ
                T
                Sagsdokument

                Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. december 2018

                Dagsordenspunkt

                Møde i salen

                Eventuelt: 3. behandling

                2018-12-10

                Sagsdokument

                Spørgsmål 1

                Spm. om, at der indføres et særligt fradrag på 35.000 kr. i beskatningsgrundlaget for elbiler og brændselscelledrevne biler og 25.000 kr. for pluginhybridbiler og natur- og biogasdrevne biler, der af en arbejdsgiver stilles til rådighed til privat benyttelse for en medarbejder, som har fri bil (firmabil) i perioden 2019-2022, til skatteministeren

                Sagsdokument

                Bilag 6

                Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

                Sagsdokument

                Bilag 7

                Høringssvar, fra skatteministeren

                Sagsdokument

                Bilag 8

                Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

                2018-12-17

                Sagsdokument

                Spørgsmål 5

                L 120 - svar på spm. 5 om at oplyse den anviste finansiering af lovforslaget, fra skatteministeren

                Sagsdokument

                Spørgsmål 5

                L 120 - supplerende svar på spm. 5 om at oplyse den anviste finansiering af lovforslaget, fra skatteministeren

                2018-12-19

                Sagsdokument

                Bilag 13

                Supplerende høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren