Valget.dk
78245
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Ændringer af tilskudsbestemmelser for efterskoler og elevstøtte m.v.).

Med lovforslaget foreslås bl.a. en hjemmel til udbetaling af et nyt geografisk skoletilskud, der udbetales pr. skole for at sikre et bredt udbud af efterskoler i hele landet. Med forslaget øges det økonomiske råderum for mindre efterskoler.

Med lovforslaget foreslås desuden en målretning af det statslige tilskud til efterskoler til individuel supplerende elevstøtte, så efterskoler med mange elever fra lavindkomstfamilier får relativt flere midler for at understøtte, at efterskolerne er en mulighed for alle unge. Herudover foreslås det at afskaffe særlige tilskud til efterskoler for elever, som er indvandrere fra ikkevestlige lande og Albanien, Bosnien-Hercegovina, Serbien, Montenegro, Kroatien og Makedonien samt efterkommere af indvandrere fra disse lande, herunder flygtninge omfattet af lov om integration af udlændinge i Danmark og disse flygtninges børn.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. marts 2019.

frie grundskoler (Sagsområde)Undervisningsvæsen 18 (Lovsagsnavn)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T

2018-12-11

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Dokumenter

  • Skriftlig fremsættelse (11. december 2018)
   2018-12-11
   • PDF CU495 (2018-12-11)
  • Sagstrin

   Lovforslag som fremsat

   Lovforslag som fremsat

   Endelig

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Dokumenter

    • Fremsat den 11. december 2018 af undervisningsministeren (Merete Riisager)
     2018-12-11
    • Sagsdokument

     Skriftlig fremsættelse (11. december 2018)

     Sagsdokument

     Fremsat den 11. december 2018 af undervisningsministeren (Merete Riisager)

     Sagsdokument

     Bilag 1

     Høringssvar og høringsnotat, fra undervisningsministeren

     2018-12-14

     Sagstrin

     1. behandling

     1. behandling

     Behandlet/Henvist til udvalg

     Aktør

     • Behandles i Folketinget
     • Ordfører Lars Aslan Rasmussen
     • Ordfører Alex Ahrendtsen
     • Ordfører Jakob Sølvhøj
     • Ordfører Henrik Dahl
     • Ordfører Carolina Magdalene Maier
     • Ordfører Marianne Jelved
     • Minister undervisningsministeren
     • Ordfører Peter Juel-Jensen
     • 2019-01-09

      Sagstrin

      Frist for spørgsmål

      Frist for spørgsmål

      Konfirmeret

      2019-01-16

      Sagstrin

      Frist for svar

      Frist for svar

      Konfirmeret

      2019-01-29

      Sagstrin

      Politisk drøftelse

      Politisk drøftelse

      Konfirmeret
      Sagstrin

      Betænkning

      Betænkning

      Betænkning afgivet

      2019-01-23

      Sagstrin

      Frist for politiske bemærkninger

      Frist for politiske bemærkninger

      Konfirmeret
      Sagstrin

      Frist for ændringsforslag

      Frist for ændringsforslag

      Konfirmeret

      2019-02-07

      Sagstrin

      2. behandling

      2. behandling

      Behandlet/Direkte til 3. beh.

      Aktør

      • Behandles i Folketinget
      • Afstemning

       Afstemning 248 (Ændringsforslag) ved mødet Møde i salen

       Forslaget blev forkastet. For stemte 47 (S, EL, ALT, RV og SF), imod stemte 52 (DF, V, LA og KF), hverken for eller imod stemte 0.

       S
       DF
       V
       Ø
       LA
       EL
       RV
       SF
       KF
       IA
       JF
       NQ
       T

       2019-02-21

       Sagstrin

       3. behandling

       3. behandling

       Behandlet/Vedtaget

       Aktør

       • Behandles i Folketinget
       • Sagstrin

        Lovforslag som vedtaget

        Lovforslag som vedtaget

        Endelig

        Aktør

        • Behandles i Folketinget
        • Dokumenter

         • Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. februar 2019
          2019-02-21
         • Afstemning

          Afstemning 262 (Endelig vedtagelse) ved mødet Møde i salen

          Forslaget blev vedtaget. For stemte 81 (S, DF, V, LA og KF), imod stemte 18 (EL, RV og SF), hverken for eller imod stemte 6 (ALT).

          S
          DF
          V
          Ø
          LA
          EL
          RV
          SF
          KF
          IA
          JF
          NQ
          T
          Sagsdokument

          Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. februar 2019

          Dagsordenspunkt

          Møde i salen

          3. behandling

          2018-12-18

          Sagsdokument

          Bilag 2

          Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

          2018-12-19

          Sagsdokument

          Bilag 3

          Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

          2019-01-17

          Sagsdokument

          Bilag 4

          Udkast til betænkning

          2019-02-01

          Sagsdokument

          Betænkning afgivet af Undervisningsudvalget den 29. januar 2019

          Sagsdokument

          Bilag 5

          Betænkning afgivet den 29. januar 2019