Valget.dk
78240
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer. (Indførelse af registreringsordning for sikkerhedsveste og afgiftsfritagelse for tilladelser til salutkanoner).

Lovforslaget indeholder et forslag om, at der i våbenloven indføres hjemmel til, at justitsministeren kan fastsætte regler om forbud mod at bære sikkerhedsveste på offentligt tilgængelige steder uden forudgående registrering hos politiet.

Forslaget er et af initiativerne i regeringens udspil »Trygheden tilbage i gaderne« fra august 2017 og har til formål at styrke indsatsen mod bande- og rockerrelateret kriminalitet.

Derudover indeholder lovforslaget et forslag om, at ansøgninger om våbentilladelse til salutkanoner fritages for afgift.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. marts 2019.

politi og våben (Sagsområde)Retspleje 80 (Lovsagsnavn)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T

2018-12-12

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Dokumenter

  • Skriftlig fremsættelse (12. december 2018)
   2018-12-12
   • PDF AA11164 (2018-12-12)
  • Sagstrin

   Lovforslag som fremsat

   Lovforslag som fremsat

   Endelig

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Dokumenter

    • Fremsat den 12. december 2018 af Søren Pape Poulsen
     2018-12-12
     • Sagsdokument

      Skriftlig fremsættelse (12. december 2018)

      Sagsdokument

      Fremsat den 12. december 2018 af Søren Pape Poulsen

      2018-12-18

      Sagstrin

      1. behandling

      1. behandling

      Behandlet/Henvist til udvalg

      Aktør

      • Behandles i Folketinget
      • Ordfører Rosa Lund
      • Ordfører Trine Bramsen
      • Ordfører Peter Kofod
      • Ordfører Christina Egelund
      • Ordfører René Gade
      • Ordfører Karsten Hønge
      • Minister justitsministeren
      • Ordfører Marcus Knuth
      • Sagsdokument

       Spørgsmål 1

       Spm., om ministeren anser det for sandsynligt, at personer i rocker-bande-miljøet vil vente med at anmelde brug af sikkerhedsvest, til en konflikt er under opsejling, til justitsministeren

       Sagsdokument

       Spørgsmål 2

       Spm., om ministeren har til hensigt at indføre en ordning, der vil afskære nogle personer fra at kunne få tilladelse til at anvende sikkerhedsvest, til justitsministeren

       Sagsdokument

       Spørgsmål 4

       Spm. om, hvor mange anmeldelser af sikkerhedsveste ministeren forventer det første år efter ordningens ikrafttræden, til justitsministeren

       Sagsdokument

       Spørgsmål 5

       Spm., om en person, der har anmeldt at være i besiddelse af en sikkerhedsvest, lovligt vil kunne besidde flere veste og opbevare dem i sit hjem m.v., til justitsministeren

       Sagsdokument

       Spørgsmål 3

       Spm., om en forudgående anmeldelse til politiet vil være en forudsætning for et lovligt køb af en sikkerhedsvest, til justitsministeren

       Sagsdokument

       Spørgsmål 7

       Spm., om personer, der ikke har anmeldt at være i besiddelse af en sikkerhedsvest, lovligt vil kunne bære en sikkerhedsvest på offentligt sted, til justitsministeren

       Sagsdokument

       Spørgsmål 8

       Spm., om politiet inden for den seneste tiårsperiode har registreret eksempler på, at en bærer af en sikkerhedsvest under en konflikt i rocker- og bandemiljøet har reddet livet på grund af vesten, til justitsministeren

       Sagsdokument

       Spørgsmål 6

       Spm., om det vil være lovstridigt, hvis en person på offentligt sted bærer en anmeldt vest, der tilhører en anden, til justitsministeren

       Dagsordenspunkt

       Møde i salen

       1. behandling

       2019-01-18

       Sagstrin

       Frist for spørgsmål

       Frist for spørgsmål

       Konfirmeret

       2019-01-25

       Sagstrin

       Frist for svar

       Frist for svar

       Konfirmeret

       2019-01-31

       Sagstrin

       Politisk drøftelse

       Politisk drøftelse

       Konfirmeret
       Sagstrin

       Betænkning

       Betænkning

       Betænkning afgivet

       2019-01-29

       Sagstrin

       Frist for politiske bemærkninger

       Frist for politiske bemærkninger

       Konfirmeret
       Sagstrin

       Frist for ændringsforslag

       Frist for ændringsforslag

       Konfirmeret

       2019-02-07

       Sagstrin

       2. behandling

       2. behandling

       Behandlet/Direkte til 3. beh.

       Aktør

       • Behandles i Folketinget
       • 2019-02-21

        Sagstrin

        3. behandling

        3. behandling

        Behandlet/Vedtaget

        Aktør

        • Behandles i Folketinget
        • Sagstrin

         Lovforslag som vedtaget

         Lovforslag som vedtaget

         Endelig

         Aktør

         • Behandles i Folketinget
         • Dokumenter

          • Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. februar 2019
           2019-02-21
          • Afstemning

           Afstemning 263 (Endelig vedtagelse) ved mødet Møde i salen

           Forslaget blev vedtaget. For stemte 108 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.

           S
           DF
           V
           Ø
           LA
           EL
           RV
           SF
           KF
           IA
           JF
           NQ
           T
           Sagsdokument

           Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. februar 2019

           Dagsordenspunkt

           Møde i salen

           3. behandling

           2018-12-13

           Sagsdokument

           Bilag 1

           Høringssvar og høringsnotat, fra justitsministeren

           2019-01-07

           Sagsdokument

           Spørgsmål 9

           Spm. om ministerens kommentar til det høringssvar om salutkanononer, som er tilsendt Justitsministeriet fra Steen Eriksen, Hornbæk, til justitsministeren

           2019-01-09

           Sagsdokument

           Bilag 2

           Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

           2019-01-10

           Sagsdokument

           Bilag 3

           Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

           2019-01-24

           Sagsdokument

           Bilag 4

           1. udkast til betænkning

           Sagsdokument

           Spørgsmål 1

           L 122 - svar på spm. 1 om ministeren anser det for sandsynligt, at personer i rocker-bande-miljøet vil vente med at anmelde brug af sikkerhedsvest, til en konflikt er under opsejling, fra justitsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 2

           L 122 - svar på spm. 2 om ministeren har til hensigt at indføre en ordning, der vil afskære nogle personer fra at kunne få tilladelse til at anvende sikkerhedsvest, fra justitsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 4

           L 122 - svar på spm. 4 om, hvor mange anmeldelser af sikkerhedsveste ministeren forventer det første år efter ordningens ikrafttræden, fra justitsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 3

           L 122 - svar på spm. 3 om en forudgående anmeldelse til politiet vil være en forudsætning for et lovligt køb af en sikkerhedsvest, fra justitsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 5

           L 122 - svar på spm. 5 om en person, der har anmeldt at være i besiddelse af en sikkerhedsvest, lovligt vil kunne besidde flere veste og opbevare dem i sit hjem m.v., fra justitsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 8

           L 122 - svar på spm. 8 om politiet inden for den seneste tiårsperiode har registreret eksempler på, at en bærer af en sikkerhedsvest under en konflikt i rocker- og bandemiljøet har reddet livet på grund af vesten, fra justitsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 6

           L 122 - svar på spm. 6 om det vil være lovstridigt, hvis en person på offentligt sted bærer en anmeldt vest, der tilhører en anden, fra justitsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 7

           L 122 - svar på spm. 7 om personer, der ikke har anmeldt at være i besiddelse af en sikkerhedsvest, lovligt vil kunne bære en sikkerhedsvest på offentligt sted, fra justitsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 9

           L 122 - svar på spm. 9 om ministerens kommentar til det høringssvar om salutkanononer, som er tilsendt Justitsministeriet fra Steen Eriksen, Hornbæk, fra justitsministeren

           2019-02-01

           Sagsdokument

           Betænkning afgivet af Retsudvalget den 31. januar 2019

           Sagsdokument

           Bilag 5

           Betænkning afgivet den 31. januar 2019