Valget.dk
78241
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af kriminallov for Grønland og retsplejelov for Grønland. (Seksualforbrydelser m.v.).

Lovforslaget har til formål at gennemføre en generel revision af den grønlandske kriminallovs regler om seksualforbrydelser, så de får et løft, der svarer til de løft, som den danske straffelovs regler om seksualforbrydelser fik ved lov nr. 319 af 28. april 2009 og lov nr. 633 af 12. juni 2013.

Lovforslaget indgår som led i regeringens løbende arbejde med opdatering af lovgivningen for Grønland på Justitsministeriets område, og lovforslaget opdaterer reglerne i kriminalloven om børnepornografi, seksualforbrydelser og om voldtægt. Desuden foreslås det som noget nyt at kriminalisere at skaffe sig seksuelt forhold ved groft misbrug af behandlings- eller plejemæssig afhængighed, ligesom det foreslås, at begrebet samleje i kriminalloven skal anvendes som samlebetegnelse for vaginalt samleje og analt samleje, hvorved de gældende bestemmelser om anden heteroseksuel kønslig omgængelse end samleje og kønslig omgængelse mellem personer af samme køn slås sammen til en samlet bestemmelse om andet seksuelt forhold end samleje.

Endelig foreslås det, at der i den grønlandske retsplejelov indsættes en adgang til beskikkelse af en bisidder, når den forurettede har været udsat for menneskehandel.

politi og retsvæsen (Sagsområde)Grønland 11 (Lovsagsnavn)Grønland 12 (Lovsagsnavn)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T

2018-12-12

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Dokumenter

  • Skriftlig fremsættelse (12. december 2018)
   2018-12-12
   • Sagstrin

    Lovforslag som fremsat

    Lovforslag som fremsat

    Endelig

    Aktør

    • Behandles i Folketinget
    • Dokumenter

     • Fremsat den 12. december 2018 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)
      2018-12-12
      • PDF AA11151 (2018-12-12)
     • Sagsdokument

      Fremsat den 12. december 2018 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

      Sagsdokument

      Skriftlig fremsættelse (12. december 2018)

      Sagsdokument

      Bilag 1

      Høringssvar og høringsnotat, fra justitsministeren

      2018-12-18

      Sagstrin

      1. behandling

      1. behandling

      Behandlet/Henvist til udvalg

      Aktør

      • Behandles i Folketinget
      • Ordfører Rosa Lund
      • Ordfører Anne Marie Geisler Andersen
      • Ordfører Flemming Møller Mortensen
      • Ordfører Claus Kvist Hansen
      • Ordfører Marcus Knuth
      • Ordfører René Gade
      • Ordfører Karsten Hønge
      • Minister justitsministeren
      • Ordfører Aaja Chemnitz Larsen
      • Ordfører Aleqa Hammond
      • Dagsordenspunkt

       Møde i salen

       1. behandling

       2019-02-05

       Sagstrin

       Betænkning

       Betænkning

       Betænkning afgivet

       2019-02-19

       Sagstrin

       2. behandling

       2. behandling

       Behandlet/Direkte til 3. beh.

       Aktør

       • Behandles i Folketinget
       • 2019-02-21

        Sagstrin

        3. behandling

        3. behandling

        Behandlet/Vedtaget

        Aktør

        • Behandles i Folketinget
        • Sagstrin

         Lovforslag som vedtaget

         Lovforslag som vedtaget

         Endelig

         Aktør

         • Behandles i Folketinget
         • Dokumenter

          • Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. februar 2019
           2019-02-21
          • Afstemning

           Afstemning 264 (Endelig vedtagelse) ved mødet Møde i salen

           Forslaget blev vedtaget. For stemte 108 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.

           S
           DF
           V
           Ø
           LA
           EL
           RV
           SF
           KF
           IA
           JF
           NQ
           T
           Sagsdokument

           Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. februar 2019

           Dagsordenspunkt

           Møde i salen

           3. behandling

           2018-12-13

           Sagsdokument

           Bilag 2

           Ordførerindlæg og udvalgsbetænkning fra Inatsisartuts behandling af lovforslaget.

           2018-12-19

           Sagsdokument

           Spørgsmål 3

           Spm. om en vurdering af mørketallet for seksuelle overgreb i Grønland, til justitsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 1

           Spm. om reglerne vedrørende deling af pornografisk materiale, til justitsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 2

           Spm. om dialog om spørgsmål vedrørende straf, anbringelse og retsfølelse i Grønland, til justitsministeren

           2019-01-16

           Sagsdokument

           Spørgsmål 3

           L 123 - svar på spm. 3 om en vurdering af mørketallet for seksuelle overgreb i Grønland, fra justitsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 1

           L 123 - svar på spm. 1 om reglerne vedrørende deling af pornografisk materiale, fra justitsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 2

           L 123 - svar på spm. 2 om dialog om spørgsmål vedrørende straf, anbringelse og retsfølelse i Grønland, fra justitsministeren

           2019-01-18

           Sagsdokument

           Bilag 3

           Der afgives betænkning over lovforslaget den 5. februar 2019

           2019-01-31

           Sagsdokument

           Bilag 4

           Udkast til betænkning

           2019-02-06

           Sagsdokument

           Betænkning afgivet af Grønlandsudvalget den 5. februar 2019

           Sagsdokument

           Bilag 5

           Betænkning afgivet den 5. februar 2019