Valget.dk
78242
1. beh./Henvist til udvalg

Forslag til lov om ændring af lov om forsvarets personel. (Opbygning af totalforsvarsstyrken og etablering af mobiliseringskompagnier).

Lovforslaget har som formål at øge forsvarets evne til at mobilisere i tilfælde af krig og krise gennem opbygning af mobiliseringskompagnier, der uddannes med henblik på indsættelse. Mobiliseringskompagnierne opbygges ved anvendelse af værnepligtige, der har gennemført en 8-måneders værnepligtsuddannelse, og som gives supplerende uddannelse i forbindelse med mobilisering og forud for indsættelse.

Samtidig skal lovforslaget styrke totalforsvaret, ved at de værnepligtige, som har gennemført den 8 måneder lange værnepligtsuddannelse, skal kunne indkaldes til at forrette tjeneste i mobiliseringskompagnierne i op til 5 år efter hjemsendelse.

Lovforslaget udmønter den del af forsvarsforliget mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre fra den 28. januar 2018, hvor det blev aftalt, at totalforsvaret skal styrkes og forsvarets evne til at mobilisere i tilfælde af krig og krise skal øges.

forsvaret (Sagsområde)Forsvarsvæsen A 51 (Lovsagsnavn)

2018-12-12

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Dokumenter

  • Skriftlig fremsættelse (12. december 2018)
   2018-12-12
   • PDF AG869 (2018-12-12)
  • Sagstrin

   Lovforslag som fremsat

   Lovforslag som fremsat

   Endelig

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Dokumenter

    • Fremsat den 12. december 2018 af forsvarsministeren (Claus Hjort Frederiksen)
     2018-12-12
    • Sagsdokument

     Fremsat den 12. december 2018 af forsvarsministeren (Claus Hjort Frederiksen)

     Sagsdokument

     Skriftlig fremsættelse (12. december 2018)

     2019-01-08

     Sagstrin

     1. behandling

     1. behandling

     Behandlet/Henvist til udvalg

     Aktør

     • Behandles i Folketinget
     • Ordfører Anne Marie Geisler Andersen
     • Ordfører Naser Khader
     • Ordfører Peter Juel-Jensen
     • Ordfører Bjarne Laustsen
     • Ordfører Jeppe Jakobsen
     • Ordfører Eva Flyvholm
     • Ordfører Villum Christensen
     • Ordfører Rasmus Nordqvist
     • Ordfører Holger K. Nielsen
     • Minister forsvarsministeren
     • 2019-01-31

      Sagstrin

      Frist for spørgsmål

      Frist for spørgsmål

      Konfirmeret

      2019-02-15

      Sagstrin

      Frist for svar

      Frist for svar

      Konfirmeret
      Sagsdokument

      Spørgsmål 4

      L 124 - svar på spm. 4, om personer, der er blevet afskediget fra forsvaret, skal være underlagt pligt til at forrette tjeneste i op til 3 år i tilfælde af krig eller krise, fra forsvarsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 3

      L 124 - svar på spm. 3, om civile arbejdsgivere er forpligtet til at tilbagetage medarbejdere, som har været indkaldt til tjeneste i op til 3 år, frem til pensionsalderen, fra forsvarsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 2

      L 124 - svar på spm. 2 om at dispensere fra den fordoblede maksimale tjenestetid for værnepligtige og pligten for tidligere militært personel til at forrette tjeneste i op til 3 år i tilfælde af krig eller krise, fra forsvarsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 1

      L 124 - svar på spm. 1 om, hvorfor den maksimale tjenestetid for værnepligtige skal øges til 24 måneder frem for 18, fra forsvarsministeren

      2019-02-19

      Sagstrin

      Politisk drøftelse

      Politisk drøftelse

      Konfirmeret
      Sagstrin

      HKKF om L 124 (Opbygning af totalforsvarsstyrken og etablering af mobiliseringskompagnier). Se L 124 - bilag 1 (høringssvar fra HKKF).

      HKKF om L 124 (Opbygning af totalforsvarsstyrken og etablering af mobiliseringskompagnier). Se L 124 - bilag 1 (høringssvar fra HKKF).

      Afholdt

      Aktør

      • Behandles i Forsvarsudvalget
      • Dokumenter

       • Høringssvar og høringsnotat fra forsvarsministeren
        2018-12-11
       • Sagsdokument

        Spørgsmål 5

        Spm. om, hvorfor man ikke skeler til værnepligtslovens regler om, hvor længe tidligere militært ansatte skal stå til rådighed for forsvaret, til forsvarsministeren

        Dagsordenspunkt

        Forsvarsudvalget

        HKKF om L 124 (Opbygning af totalforsvarsstyrken og etablering af mobiliseringskompagnier). Se L 124 - bilag 1 (høringssvar fra HKKF).

        2019-02-18

        Sagstrin

        Frist for politiske bemærkninger

        Frist for politiske bemærkninger

        Konfirmeret
        Sagstrin

        Frist for ændringsforslag

        Frist for ændringsforslag

        Konfirmeret
        Sagsdokument

        Bilag 5

        Udkast til betænkning

        2019-02-28

        Sagstrin

        Betænkning

        Betænkning

        Planlægges til betænkn.afg.
        Sagsdokument

        Spørgsmål 5

        L 124 - svar på spm. 5 om, hvorfor man ikke skeler til værnepligtslovens regler om, hvor længe tidligere militært ansatte skal stå til rådighed for forsvaret, fra forsvarsministeren

        2019-03-19

        Sagstrin

        2. behandling

        2. behandling

        På dagsorden

        Aktør

        • Behandles i Folketinget
        • 2019-03-26

         Sagstrin

         3. behandling

         3. behandling

         På dagsorden

         Aktør

         • Behandles i Folketinget
         • 2019-01-29

          Sagsdokument

          Spørgsmål 4

          Spm., om personer, der er blevet afskediget fra forsvaret, skal være underlagt pligt til at forrette tjeneste i op til 3 år i tilfælde af krig eller krise, til forsvarsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 3

          Spm., om civile arbejdsgivere er forpligtet til at tilbagetage medarbejdere, som har været indkaldt til tjeneste i op til 3 år, frem til pensionsalderen, til forsvarsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 2

          Spm. om at dispensere fra den fordoblede maksimale tjenestetid for værnepligtige og pligten for tidligere militært personel til at forrette tjeneste i op til 3 år i tilfælde af krig eller krise, til forsvarsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 1

          Spm. om, hvorfor den maksimale tjenestetid for værnepligtige skal øges til 24 måneder frem for 18, til forsvarsministeren

          2018-12-11

          Sagsdokument

          Bilag 1

          Høringssvar og høringsnotat fra forsvarsministeren

          2019-01-10

          Sagsdokument

          Bilag 2

          Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

          2019-01-18

          Sagsdokument

          Bilag 3

          Udkast til revideret tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

          2019-01-23

          Sagsdokument

          Bilag 4

          Revideret tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget