Valget.dk
78247
3.beh./Vedtaget

Forslag til lov om ændring af udbudsloven. (Offentliggørelse af alle dele af evalueringsmodellen og krav om evaluering af kvalitet uden kendskab til pris ved visse større bygge- og anlægskontrakter).

Lovforslaget indebærer, at ordregivende myndigheder bliver forpligtede til at offentliggøre alle dele af evalueringsmodellen. Ordregivende myndigheder skal dermed i detaljer beskrive de værktøjer, der benyttes, når tilbuddene skal sammenlignes og der skal findes en vinder af udbuddet. Der indføres i tilknytning hertil en ny definitionsbestemmelse i udbudsloven, der fastlægger, hvad der i udbudsloven menes med begrebet evalueringsmodellen.

Herudover indføres der ved udbud af bygge- og anlægskontrakter pligt til at adskille vurderingen af kvalitet i de indkomne tilbud fra vurderingen af priser. Dette gælder dog kun for udbud med en anslået værdi på mere end 350 mio. kr., som tildeles efter kriteriet »bedste forhold mellem pris og kvalitet«.

Lovforslaget har til formål at skabe øget gennemsigtighed for tilbudsgivere, så de bedre kan optimere deres tilbud. Herudover har forslaget til formål at styrke kvalitetsvurderingen i forbindelse med større bygge- og anlægsprojekter ved at sikre, at ordregivere ikke utilsigtet lader sig påvirke af et tilbuds pris, når de skal tage stilling til kvaliteten af de indkomne tilbud.

Loven skal træde i kraft den 1. juli 2019.

Arbejdsforhold 13 (Lovsagsnavn)selskaber og fonde (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T

2018-12-12

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Dokumenter

  • Skriftlig fremsættelse (12. december 2018)
   2018-12-12
   • PDF CQ759 (2018-12-12)
  • Sagstrin

   Lovforslag som fremsat

   Lovforslag som fremsat

   Endelig

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Dokumenter

    • Fremsat den 12. december 2018 af Erhvervsministeren (Rasmus Jarlov)
     2018-12-12
    • Sagsdokument

     Skriftlig fremsættelse (12. december 2018)

     Sagsdokument

     Bilag 1

     Høringsnotat og høringssvar, fra erhvervsministeren

     Sagsdokument

     Fremsat den 12. december 2018 af Erhvervsministeren (Rasmus Jarlov)

     2018-12-18

     Sagstrin

     1. behandling

     1. behandling

     Behandlet/Henvist til udvalg

     Aktør

     • Behandles i Folketinget
     • Ordfører Thomas Jensen
     • Ordfører Hans Kristian Skibby
     • Ordfører Torsten Schack Pedersen
     • Ordfører May-Britt Kattrup
     • Ordfører Ida Auken
     • Ordfører Lisbeth Bech Poulsen
     • Ordfører Anders Johansson
     • Minister erhvervsministeren
     • Ordfører René Gade
     • Dagsordenspunkt

      Møde i salen

      1. behandling

      2019-01-14

      Sagstrin

      Frist for spørgsmål

      Frist for spørgsmål

      Konfirmeret
      Sagsdokument

      Spørgsmål 3

      Spm. om de samfundsmæssige konsekvenser af lovforslaget, til erhvervsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 2

      Spm. om at redegøre for, hvordan lovforslaget påvirker små og mellemstore virksomheders muligheder for at afgive tilbud i forhold til gældende regler, til erhvervsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 4

      Spm. om, hvorfor ministeren mener, at lovforslaget vil medføre flere tilbud, der ikke alene afgøres af pris, men også kvalitet, til erhvervsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 5

      Spm. om, hvordan lovforslaget vil påvirke offentlige ordregiveres mulighed for at levere bedst mulige udbud til gavn for offentligheden, til erhvervsministeren

      2019-01-24

      Sagstrin

      Frist for svar

      Frist for svar

      Konfirmeret
      Sagsdokument

      Spørgsmål 4

      L 125 - svar på spm. 4 om, hvorfor ministeren mener, at lovforslaget vil medføre flere tilbud, der ikke alene afgøres af pris, men også kvalitet, fra erhvervsministeren

      2019-01-31

      Sagstrin

      Politisk drøftelse

      Politisk drøftelse

      Konfirmeret
      Sagstrin

      Betænkning

      Betænkning

      Betænkning afgivet

      2019-01-30

      Sagstrin

      Frist for politiske bemærkninger

      Frist for politiske bemærkninger

      Konfirmeret
      Sagsdokument

      Bilag 8

      2. udkast til betænkning

      2019-01-28

      Sagstrin

      Frist for ændringsforslag

      Frist for ændringsforslag

      Konfirmeret
      Sagsdokument

      Bilag 4

      Ændringsforslag, fra erhvervsministeren

      Sagsdokument

      Bilag 5

      Revideret høringsnotat, fra erhvervsministeren

      Sagsdokument

      Bilag 6

      Udtalelse til betænkningen, fra erhvervsministeren

      2019-02-19

      Sagstrin

      2. behandling

      2. behandling

      Behandlet/Direkte til 3. beh.

      Aktør

      • Behandles i Folketinget
      • Sagstrin

       Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

       Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

       Endelig

       Dokumenter

       • Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 19. februar 2019
        2019-02-19
       • Sagsdokument

        Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 19. februar 2019

        2019-02-26

        Sagstrin

        3. behandling

        3. behandling

        Behandlet/Vedtaget

        Aktør

        • Behandles i Folketinget
        • Sagstrin

         Lovforslag som vedtaget

         Lovforslag som vedtaget

         Endelig

         Aktør

         • Behandles i Folketinget
         • Afstemning

          Afstemning 270 (Endelig vedtagelse) ved mødet Møde i salen

          Forslaget blev vedtaget. For stemte 97 (S, DF, V, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 9 (EL), hverken for eller imod stemte 0.

          S
          DF
          V
          Ø
          LA
          EL
          RV
          SF
          KF
          IA
          JF
          NQ
          T
          Sagsdokument

          Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. februar 2019

          2018-12-19

          Sagsdokument

          Bilag 2

          Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

          2018-12-20

          Sagsdokument

          Bilag 3

          Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

          2019-01-09

          Sagsdokument

          Spørgsmål 1

          Spm. om, hvordan tilbudsgiverne skal adskille prisen fra det øvrige tilbudsmateriale, herunder redegøre for priser på delelementer, til erhvervsministeren

          2019-01-21

          Sagsdokument

          Spørgsmål 5

          L 125 - svar på spm. 5 om, hvordan lovforslaget vil påvirke offentlige ordregiveres mulighed for at levere bedst mulige udbud til gavn for offentligheden, fra erhvervsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 1

          L 125 - svar på spm. 1 om, hvordan tilbudsgiverne skal adskille prisen fra det øvrige tilbudsmateriale, herunder redegøre for priser på delelementer, fra erhvervsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 3

          L 125 - svar på spm. 3 om de samfundsmæssige konsekvenser af lovforslaget, fra erhvervsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 2

          L 125 - svar på spm. 2 om at redegøre for, hvordan lovforslaget påvirker små og mellemstore virksomheders muligheder for at afgive tilbud i forhold til gældende regler, fra erhvervsministeren

          2019-01-29

          Sagsdokument

          Bilag 7

          Udkast til betænkning

          2019-02-07

          Sagsdokument

          Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 31. januar 2019