Valget.dk
78246
3.beh./Vedtaget

Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om efterskoler og frie fagskoler og lov om ungdomsskoler. (Styrket praksisfaglighed m.v.).

Lovforslaget indebærer, at det bliver obligatorisk for alle elever at vælge mindst et 2-årigt praktisk/musisk valgfag i 7.-8. klasse. Folkeskoleeleverne skal tilbydes det praktiske/musiske valgfag håndværk og design og kan derudover tilbydes et eller flere af de praktiske/musiske valgfag: billedkunst, madkundskab eller musik.

Eleverne skal til prøve i de 2-årige praktiske/musiske valgfag (håndværk og design, billedkunst, musik og madkundskab) efter 8. klasse.

Prøven vil indgå i beregningen af, om eleven har bestået folkeskolens afgangseksamen. Prøven skal også udbydes på prøveafholdende frie grundskoler, efterskoler og ungdomsskoler.

Folkeskoleeleverne i 8. klasse vil få standpunktskarakterer i det praktiske/musiske valgfag.

Elever i folkeskolen får ret til at komme i erhvervspraktik i mindst 1 uge i både 8. og 9. klasse.

folkeskolen (Sagsområde)Undervisningsvæsen 1A (Lovsagsnavn)frie grundskoler (Sagsområde)Undervisningsvæsen 18 (Lovsagsnavn)praksis (Kontrolleret)Undervisningsvæsen 25 (Lovsagsnavn)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
NQ
T

2018-12-13

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Dokumenter

  • Skriftlig fremsættelse (13. december 2018)
   2018-12-13
   • PDF CU533 (2018-12-13)
  • Sagstrin

   Lovforslag som fremsat

   Lovforslag som fremsat

   Endelig

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Dokumenter

    • Fremsat den 13. december 2018 af undervisningsministeren (Merete Riisager)
     2018-12-13
    • Sagsdokument

     Fremsat den 13. december 2018 af undervisningsministeren (Merete Riisager)

     Sagsdokument

     Skriftlig fremsættelse (13. december 2018)

     Sagsdokument

     Bilag 1

     Høringssvar og høringsnotat, fra undervisningsministeren

     2019-01-11

     Sagstrin

     1. behandling

     1. behandling

     Behandlet/Henvist til udvalg

     Aktør

     • Behandles i Folketinget
     • Ordfører Annette Lind
     • Ordfører Alex Ahrendtsen
     • Ordfører Erling Bonnesen
     • Ordfører Jakob Sølvhøj
     • Ordfører Carsten Bach
     • Ordfører Carolina Magdalene Maier
     • Ordfører Marianne Jelved
     • Minister undervisningsministeren
     • Dagsordenspunkt

      Møde i salen

      1. behandling

      2019-01-17

      Sagstrin

      Frist for spørgsmål

      Frist for spørgsmål

      Konfirmeret
      Sagsdokument

      Bilag 3

      Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

      2019-01-28

      Sagstrin

      Frist for svar

      Frist for svar

      Konfirmeret

      2019-02-05

      Sagstrin

      Politisk drøftelse

      Politisk drøftelse

      Konfirmeret
      Sagstrin

      Betænkning

      Betænkning

      Betænkning afgivet

      2019-02-01

      Sagstrin

      Frist for politiske bemærkninger

      Frist for politiske bemærkninger

      Konfirmeret

      2019-01-30

      Sagstrin

      Frist for ændringsforslag

      Frist for ændringsforslag

      Konfirmeret

      2019-02-26

      Sagstrin

      2. behandling

      2. behandling

      Behandlet/Direkte til 3. beh.

      Aktør

      • Behandles i Folketinget
      • 2019-02-28

       Sagstrin

       3. behandling

       3. behandling

       Behandlet/Vedtaget

       Aktør

       • Behandles i Folketinget
       • Sagstrin

        Lovforslag som vedtaget

        Lovforslag som vedtaget

        Endelig

        Aktør

        • Behandles i Folketinget
        • Dokumenter

         • Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. februar 2019
          2019-02-28
         • Afstemning

          Afstemning 277 (Endelig vedtagelse) ved mødet Møde i salen

          Forslaget blev vedtaget. For stemte 107 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.

          S
          DF
          V
          Ø
          LA
          EL
          RV
          SF
          KF
          IA
          NQ
          T
          Sagsdokument

          Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. februar 2019

          Dagsordenspunkt

          Møde i salen

          3. behandling

          2019-01-24

          Sagsdokument

          L 126 - svar på spm. 3 om kommentar til henvendelse af 20/01-19 fra Danmarks Billedkunstlærere, fra undervisningsministeren

          Sagsdokument

          Bilag 6

          Udkast til betænkning

          Sagsdokument

          Spørgsmål 2

          L 126 - svar på spm. 2 om kommentar til henvendelse af 17/1-19 fra Musik & Billedskolen, fra undervisningsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 1

          L 126 - svar på spm. 1 om kommentar til henvendelse af 15/1-19 fra Brønderslev Ungdomsskole om obligatorisk valgfag for 7. og 8. klassetrin, fra undervisningsministeren

          2019-01-16

          Sagsdokument

          Bilag 2

          Henvendelse af 15/1-19 fra Brønderslev Ungdomsskole om obligatorisk valgfag for 7. og 8. klassetrin

          Sagsdokument

          Spørgsmål 1

          Spm. om kommentar til henvendelse af 15/1-19 fra Brønderslev Ungdomsskole om obligatorisk valgfag for 7. og 8. klassetrin, til undervisningsministeren

          2019-01-18

          Sagsdokument

          Bilag 4

          Henvendelse af 17/1-18 fra Musik & Billedskolen

          Sagsdokument

          Spørgsmål 2

          Spm. om kommentar til henvendelse af 17/1-19 fra Musik & Billedskolen, til undervisningsministeren

          2019-01-21

          Sagsdokument

          Bilag 5

          Henvendelse af 20/01-2019 fra Danmarks Billedkunstlærere vedr. billedkunst på 6. klassetrin

          Sagsdokument

          Spørgsmål 3

          Spm. om kommenter til henvendelse af 20/01-19 fra Danmarks Billedkunstlærere, til undervisningsministeren

          2019-02-06

          Sagsdokument

          Betænkning afgivet af Undervisningsudvalget den 5. februar 2019

          Sagsdokument

          Bilag 7

          Betænkning afgivet den 5. februar 2019