Valget.dk
78244
Betænkning afgivet

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Bedre digitalt samarbejde i sundhedsvæsenet, påmindelser til forældre vedrørende børnevaccination og bestemmelser om territorial gyldighed for Færøerne og Grønland).

Lovforslaget udmønter den lovgivningsmæssige del af den politiske aftale af 26. juni 2018 om bedre brug af sundhedsdata, som alle Folketingets partier står bag, og hvoraf det fremgår, at partierne er enige om at modernisere lovgivningen.

Ifølge lovforslaget skal der etableres en ny fælles digital infrastruktur for deling af helbredsoplysninger på tværs af sundhedsvæsenet. I den fælles digitale infrastruktur samles og udstilles udvalgte oplysninger om patienten med henblik på at skabe overblik over patientens behandlingsforløb for sundhedspersoner og patienten selv.

Det foreslås samtidig, at reglerne for sundhedspersoners adgang til at indhente oplysninger i elektroniske systemer til brug for patientbehandling forenkles. Endvidere skal der sikres et klart hjemmelsgrundlag for behandling af helbredsoplysninger m.v. fra elektroniske systemer til brug for beslutningsstøtte i forbindelse med patientbehandling. Desuden skal der fastsættes regler, der giver mulighed for, at autoriserede sundhedspersoner kan anvende teknisk bistand i forbindelse med indhentning af helbredsoplysninger m.v. til brug for bl.a. kvalitetsarbejde.

Herudover skal kravene til indberetning af relevante strukturerede data fra almen praksis og speciallægepraksis til brug for patientbehandling, planlægning, kvalitetsudvikling m.v. tydeliggøres. Endelig skal muligheden for at sende påmindelser til forældre om anbefalede børnevaccinationer udvides, ligesom der skal etableres en præcis hjemmel til at fastsætte bestemmelser om betaling til læger, der udfører vaccinationer.

sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (Sagsområde)Sundhedsvæsen 38 (Lovsagsnavn)

2018-12-13

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Dokumenter

  • Skriftlig fremsættelse (13. december 2018)
   2018-12-13
   • PDF CN844 (2018-12-13)
  • Sagstrin

   Lovforslag som fremsat

   Lovforslag som fremsat

   Endelig

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Dokumenter

    • Fremsat den 13. december 2018 af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby)
     2018-12-13
    • Sagsdokument

     Fremsat den 13. december 2018 af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby)

     Sagsdokument

     Skriftlig fremsættelse (13. december 2018)

     Sagsdokument

     Bilag 1

     Høringssvar og høringsnotat, fra sundhedsministeren

     2019-01-10

     Sagstrin

     1. behandling

     1. behandling

     Behandlet/Henvist til udvalg

     Aktør

     • Behandles i Folketinget
     • Ordfører Erik Lund
     • Ordfører Flemming Møller Mortensen
     • Ordfører Liselott Blixt
     • Ordfører Jane Heitmann
     • Ordfører Peder Hvelplund
     • Ordfører May-Britt Kattrup
     • Ordfører Pernille Schnoor
     • Ordfører Lotte Rod
     • Ordfører Kirsten Normann Andersen
     • Minister sundhedsministeren
     • Ordfører Magni Arge
     • Ordfører Sjúrður Skaale
     • Ordfører Aleqa Hammond
     • Ordfører Aaja Chemnitz Larsen
     • Sagsdokument

      Spørgsmål 7

      Spm. om, hvad relationen er mellem de sundhedsretlige regler og den generelle databeskyttelsesregulering i forslaget, til sundhedsministeren

      Dagsordenspunkt

      Møde i salen

      1. behandling

      2019-01-25

      Sagstrin

      Frist for spørgsmål

      Frist for spørgsmål

      Konfirmeret

      2019-02-07

      Sagstrin

      Frist for svar

      Frist for svar

      Konfirmeret
      Sagsdokument

      Bilag 7

      Præsentation fra Forsikring & Pensions foretræde den 5/2-19

      2019-02-19

      Sagstrin

      Politisk drøftelse

      Politisk drøftelse

      Konfirmeret
      Sagsdokument

      Bilag 10

      Ændringsforslag, fra sundhedsministeren

      2019-02-21

      Sagstrin

      Frist for politiske bemærkninger

      Frist for politiske bemærkninger

      Konfirmeret
      Sagsdokument

      Spørgsmål 44

      L 127 - svar på spm. 44 om ændringsforslag, der sikrer patienters egen bestemmelse over adgang til egne data, fra sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 43

      L 127 - svar på spm. 43 om ændringsforslag, der sikrer patienter mulighed for at spærre for indberetning af egne data, fra sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 45

      L 127 - svar på spm. 45 om ændringsforslag, der sikrer mulighed for at fravælge, at der benyttes digital beslutningsstøtte i forbindelse med egen behandling, fra sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 46

      L 127 - svar på spm. 46 om ændringsforslag, der sikrer mulighed for at spærre for brug af egne data i forbindelse med beslutningsstøtte for andre patienter, fra sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 47

      L 127 - foreløbigt svar på spm. 47 om ændringsforslag, der indfører en formålsbegrænsning i loven, så data i den digitale infrastruktur ikke fremtidig kan benyttes ved profilering af borgere, fra sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 48

      L 127 - svar på spm. 48 om ændringsforslag, der sikrer, at lægemiddelvirksomheder eller producenter af medicinske hjælpemidler ikke kan levere digital beslutningsstøtte, fra sundhedsministeren

      2019-02-26

      Sagstrin

      Betænkning

      Betænkning

      Betænkning afgivet

      2019-02-20

      Sagstrin

      Frist for ændringsforslag

      Frist for ændringsforslag

      Konfirmeret

      2019-03-12

      Sagstrin

      2. behandling

      2. behandling

      På dagsorden

      Aktør

      • Behandles i Folketinget
      • 2019-03-14

       Sagstrin

       3. behandling

       3. behandling

       På dagsorden

       Aktør

       • Behandles i Folketinget
       • 2019-02-05

        Sagstrin

        Forsikring og Pension om L 127 (Digitalt samarbejde i sundhedsvæsenet, børnevaccination og bestemmelser om territorial gyldighed for Færøerne og Grønland m.v.), jf. L 127 - bilag 6.

        Forsikring og Pension om L 127 (Digitalt samarbejde i sundhedsvæsenet, børnevaccination og bestemmelser om territorial gyldighed for Færøerne og Grønland m.v.), jf. L 127 - bilag 6.

        Afholdt

        Aktør

        • Behandles i Sundheds- og Ældreudvalget
        • Dokumenter

         • Henvendelse af 31/1-19 fra Forsikring & Pension
          2019-01-31
         • Dagsordenspunkt

          Sundheds- og Ældreudvalget

          Forsikring og Pension om L 127 (Digitalt samarbejde i sundhedsvæsenet, børnevaccination og bestemmelser om territorial gyldighed for Færøerne og Grønland m.v.), jf. L 127 - bilag 6.

          2019-02-25

          Sagsdokument

          Spørgsmål 47

          L 127 - svar på spm. 47 om ændringsforslag, der indfører en formålsbegrænsning i loven, så data i den digitale infrastruktur ikke fremtidig kan benyttes ved profilering af borgere, fra sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 49

          L 127 - svar på spm. 49, om lovforslaget i fremtiden kan medføre muliggørelse af profilering af borgere, fra sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 50

          L 127 - svar på spm. 50 om bekræftelse af, at journalteksten fra sygehusjournaler, og herunder journaler fra psykiatrien, kan omfattes af indberetningspligten, fra sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 51

          L 127 - svar på spm. 51 om kommentar til henvendelsen af 15/2-19 fra Patientdataforeningen, fra sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Bilag 11

          2. udkast til betænkning

          2019-01-08

          Sagsdokument

          Spørgsmål 2

          Spm. om den dataansvarlige myndighed efter databeskyttelsesforordningens artikel 5, til sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 1

          Spm., om databehandlingen i sundhedsvæsenets kildesystemer er omfattet af journalføringsbekendtgørelsen, til sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 3

          Spm., om den dataansvarlige myndighed efter databeskyttelsesforordningen skal foretage et skøn over valg af korrektionsmetode, til sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 4

          Spm., om de pligter, der påhviler den dataansvarlige efter databeskyttelsesforordningens artikel 5 om sletning og berigtigelse, er i overensstemmelse med reglerne i journalføringsbekendtgørelsen, til sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 5

          Spm., om ministeren vil indføre regler om, at oplysninger, der er indsamlet og behandlet ulovligt, skal slettes, til sundhedsministeren

          2019-01-09

          Sagsdokument

          Bilag 2

          Henvendelse af 9/1-19 fra Patientdataforeningen

          Sagsdokument

          Spørgsmål 6

          Spm. om kommentar til henvendelsen af 9/1-19 fra Patientdataforeningen, til sundhedsministeren

          2019-01-14

          Sagsdokument

          Bilag 3

          Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

          Sagsdokument

          Spørgsmål 11

          Spm. om nærmere forklaring af den såkaldte ”værdispringsregel”, til sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 8

          Spm. om oversendelse af ministerens besvarelse af henvendelsen fra Forsikring & Pension vedr. forsikrings- og pensionsselskabers adgang til helbredsoplysninger, til sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 9

          Spm. om nærmere redegørelse for rækkevidden af ”åbenbar almen interesse”, til sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 10

          Spm., om der lægges op til samme fortolkning og rækkevidde af begrebet ”åbenbar almen interesse” i den nuværende bestemmelse i sundhedslovens § 41, stk. 2, om videregivelse af oplysninger uden samtykke som i den foreslåede § 42 a, stk. 2, til sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 12

          Spm., om andre offentlige myndigheder uden patientens samtykke kan få adgang til helbredsoplysninger eller fortrolige oplysninger, til sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 13

          Spm., om ”åbenbar almen interesse” kan medføre, at private virksomheder som f.eks. forsikringsselskaber, pensionsselskaber, medicinalvirksomheder m.v. kan få adgang til helbredsoplysninger eller fortrolige oplysninger uden patientens samtykke, til sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 14

          Spm., om ministeren allerede på nuværende tidspunkt har planer om ved bemyndigelsesbestemmelsen at skabe hjemmel for, at andre sundhedspersoner, der som led i deres virksomhed deltager i patientbehandling, kan indhente oplysninger, til sundhedsministeren

          2019-01-16

          Sagsdokument

          Bilag 4

          Revideret udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

          2019-01-17

          Sagsdokument

          Spørgsmål 15

          Spm. om kommentar til henvendelsen af 9/1-19 fra Patientdataforeningen, herunder specifikt besvare de syv spørgsmål, som fremgår af henvendelsen, til sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 18

          Spm. om, hvilke konkrete initiativer ministeren planlægger at iværksætte for at sikre sig, at borgerne er reelt oplyst om deres mulighed for - i tide - at frabede sig, at der indhentes eller videregives oplysninger i den digitale infrastruktur, til sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 20

          Spm. om kommentar til lovforslagets § 42 b, stk. 3, om samtykke, ”Sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om det samtykke, der er nævnt i § 42 a, stk. 3, og den frabedelse, der er nævnt i § 42 a, stk. 5”, til sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 22

          Spm. om bestemmelsen om adgang for sundhedspersoner og andre personer til indhentning af helbredsoplysninger m.v. i elektroniske systemer i forbindelse med patientbehandling, til sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 23

          Spm. om, hvorvidt lovforslaget i fremtiden kan medføre muliggørelse (til medvirken af) af profilering af borgere, til sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 8

          L 127 - svar på spm. 8 om oversendelse af ministerens besvarelse af henvendelsen fra Forsikring & Pension vedr. forsikrings- og pensionsselskabers adgang til helbredsoplysninger, fra sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 16

          Spm. om, i hvilket omfang ministerens bemyndigelse til, efter lovforslaget § 42 a, stk. 6, at fastsætte nærmere regler for autoriserede sundhedspersoners adgang til at indhente oplysninger i elektroniske systemer om helbredsforhold og andre fortrolige oplysninger om en patient er begrænset, til sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 17

          Spm. om lovforslagets bemærkninger til § 42 a, stk. 5, om sundhedspersoner, til sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 19

          Spm., om borgere og patienter, der frabeder sig, at der indhentes eller videregives oplysninger i den digitale infrastruktur, kan nægtes behandling, til sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 21

          Spm., om forenkling af reglerne om sundhedspersoners adgang til at indhente helbredsoplysninger i forbindelse med patientbehandling ikke medfører risici for arbitrær anvendelse af personoplysninger, til sundhedsministeren

          2019-01-18

          Sagsdokument

          Bilag 5

          Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

          Sagsdokument

          Spørgsmål 24

          Spm. om lovforslagets betydning for borgere, der skal have udbetalt erstatning, og hvorvidt disse også fremover og i den nye infrastruktur vil kunne anmode selskaberne om hjælp, til sundhedsministeren

          2019-01-24

          Sagsdokument

          Spørgsmål 25

          Spm. om, hvorfor der i lovbemærkningerne ændres på den grundlæggende forståelse af, at fortrolighed er en patientrettighed, hvor det er overladt til patienten selv at trække grænsen for, hvilke oplysninger der skal videregives, til sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 26

          Spm. om, hvorfor det i lovforslaget er nødvendigt med en lovbestemt indberetningspligt for læger, hvis deling sker med patientens samtykke, til sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 29

          Spm. om, hvordan lovforslaget tilgodeser hensynet til folkesundheden, til sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 28

          Spm. om, hvordan lovforslaget tilgodeser fortroligheden i læge-patient-forholdet, til sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 30

          Spm., om det med loven ikke er muligt for en patient at spærre for adgang til data om egne helbredsforhold, når det sker som et led i behandlingen af andre patienter, til sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 31

          Spm. om oplistning af de fem seneste eksempler, der har været på situationer, hvor adgang til sundhedsdata har været nødvendig af ”åbenbar almen interesse”, til sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 32

          Spm., om den begrænsede mulighed for spærring i lovforslaget er i overensstemmelse med aftalen om, at patienten skal have kontrol med, hvem der tilgår journaloplysninger, til sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 33

          Spm., om det er patienten, der ejer egne helbredsdata, til sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 34

          Spm., om det er korrekt, at den dataansvarlige myndighed ifølge databeskyttelsesforordningen skal foretage et skøn over valg af korrektionsmetode, og at der i skønnet skal tages hensyn til formålet med fortsat at bevare de oprindelige oplysninger, til sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 35

          Spm., om der påhviler den dataansvarlige efter databeskyttelsesforordningens artikel 5 pligter om sletning og berigtigelse i overensstemmelse med reglerne i journalføringsbekendtgørelsen, til sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 36

          Spm., om ministeren kan bekræfte, at journalteksten fra sygehusjournaler, herunder journaler fra psykiatrien, kan omfattes af indberetningspligten, til sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 37

          Spm., om ministeren kan bekræfte, at journalteksten fra praktiserende læger og privatpraktiserende speciallæger er undtaget for indberetningspligten, til sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 38

          Spm., om ministeren kan bekræfte, at det ikke er hensigten nu eller fremtidig at lade journalteksten fra praktiserende læger og privatpraktiserende speciallæger omfatte af indberetningspligten, til sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 27

          Spm. om, hvorvidt og hvordan de planlagte lovændringer efterlever aftalen om syv principper for moderne og sikker brug af sundhedsdata, der siger, at helbredsoplysninger er fortrolige, til sundhedsministeren

          2019-02-01

          Sagsdokument

          Bilag 6

          Henvendelse af 31/1-19 fra Forsikring & Pension

          Sagsdokument

          Spørgsmål 39

          Spm. om kommentar til henvendelsen af 31/1-19 fra Forsikring & Pension, til sundhedsministeren

          2019-02-04

          Sagsdokument

          Spørgsmål 24

          L 127 - svar på spm. 24 om lovforslagets betydning for borgere, der skal have udbetalt erstatning, og hvorvidt disse også fremover og i den nye infrastruktur vil kunne anmode selskaberne om hjælp, fra sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 39

          L 127 - svar på spm. 39 om kommentar til henvendelsen af 31/1-19 fra Forsikring & Pension, fra sundhedsministeren

          2019-02-08

          Sagsdokument

          Spørgsmål 25

          L 127 - svar på spm. 25 om, hvorfor der i lovbemærkningerne ændres på den grundlæggende forståelse af, at fortrolighed er en patientrettighed, hvor det er overladt til patienten selv at trække grænsen for, hvilke oplysninger der skal videregives, fra sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 26

          L 127 - svar på spm. 26 om, hvorfor det i lovforslaget er nødvendigt med en lovbestemt indberetningspligt for læger, hvis deling sker med patientens samtykke, fra sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 27

          L 127 - svar på spm. 27 om, hvorvidt og hvordan de planlagte lovændringer efterlever aftalen om syv principper for moderne og sikker brug af sundhedsdata, der siger, at helbredsoplysninger er fortrolige, fra sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 28

          L 127 - svar på spm. 28 om, hvordan lovforslaget tilgodeser fortroligheden i læge-patient-forholdet, fra sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 29

          L 127 - svar på spm. 29 om, hvordan lovforslaget tilgodeser hensynet til folkesundheden, fra sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 29

          L 127 - svar på spm. 29 om, hvordan lovforslaget tilgodeser hensynet til folkesundheden, fra sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 30

          L 127 - svar på spm. 30, om det med loven ikke er muligt for en patient at spærre for adgang til data om egne helbredsforhold, når det sker som et led i behandlingen af andre patienter, fra sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 31

          L 127 - svar på spm. 31 om oplistning af de fem seneste eksempler, der har været på situationer, hvor adgang til sundhedsdata har været nødvendig af ”åbenbar almen interesse”, fra sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 32

          L 127 - svar på spm. 32, om den begrænsede mulighed for spærring i lovforslaget er i overensstemmelse med aftalen om, at patienten skal have kontrol med, hvem der tilgår journaloplysninger, fra sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 33

          L 127 - svar på spm. 33, om det er patienten, der ejer egne helbredsdata, fra sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 34

          L 127 - svar på spm. 34, om det er korrekt, at den dataansvarlige myndighed ifølge databeskyttelsesforordningen skal foretage et skøn over valg af korrektionsmetode, og at der i skønnet skal tages hensyn til formålet med fortsat at bevare de oprindelige oplysninger, fra sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 35

          L 127 - svar på spm. 35, om der påhviler den dataansvarlige efter databeskyttelsesforordningens artikel 5 pligter om sletning og berigtigelse i overensstemmelse med reglerne i journalføringsbekendtgørelsen, fra sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 36

          L 127 - svar på spm. 36, om ministeren kan bekræfte, at journalteksten fra sygehusjournaler, herunder journaler fra psykiatrien, kan omfattes af indberetningspligten, fra sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 37

          L 127 - svar på spm. 37, om ministeren kan bekræfte, at journalteksten fra praktiserende læger og privatpraktiserende speciallæger er undtaget for indberetningspligten, fra sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 38

          L 127 - svar på spm. 38, om ministeren kan bekræfte, at det ikke er hensigten nu eller fremtidig at lade journalteksten fra praktiserende læger og privatpraktiserende speciallæger omfatte af indberetningspligten, fra sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 1

          L 127 - svar på spm. 1, om databehandlingen i sundhedsvæsenets kildesystemer er omfattet af journalføringsbekendtgørelsen, fra sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 2

          L 127 - svar på spm. 2 om den dataansvarlige myndighed efter databeskyttelsesforordningens artikel 5, fra sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 3

          L 127 - svar på spm. 3, om den dataansvarlige myndighed efter databeskyttelsesforordningen skal foretage et skøn over valg af korrektionsmetode, fra sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 4

          L 127 - svar på spm. 4, om de pligter, der påhviler den dataansvarlige efter databeskyttelsesforordningens artikel 5 om sletning og berigtigelse, er i overensstemmelse med reglerne i journalføringsbekendtgørelsen, fra sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 6

          L 127 - svar på spm. 6 om kommentar til henvendelsen af 9/1-19 fra Patientdataforeningen, fra sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 7

          L 127 - svar på spm. 7 om, hvad relationen er mellem de sundhedsretlige regler og den generelle databeskyttelsesregulering i forslaget, fra sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 9

          L 127 - svar på spm. 9 om nærmere redegørelse for rækkevidden af ”åbenbar almen interesse”, fra sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 10

          L 127 - svar på spm. 10, om der lægges op til samme fortolkning og rækkevidde af begrebet ”åbenbar almen interesse” i den nuværende bestemmelse i sundhedslovens § 41, stk. 2, om videregivelse af oplysninger uden samtykke som i den foreslåede § 42 a, stk. 2, fra sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 11

          L 127 - svar på spm. 11 om nærmere forklaring af den såkaldte ”værdispringsregel”, fra sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 12

          L 127 - svar på spm. 12, om andre offentlige myndigheder uden patientens samtykke kan få adgang til helbredsoplysninger eller fortrolige oplysninger, fra sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 13

          L 127 - svar på spm. 13, om ”åbenbar almen interesse” kan medføre, at private virksomheder som f.eks. forsikringsselskaber, pensionsselskaber, medicinalvirksomheder m.v. kan få adgang til helbredsoplysninger eller fortrolige oplysninger uden patientens samtykke, fra sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 14

          L 127 - svar på spm. 14, om ministeren allerede på nuværende tidspunkt har planer om ved bemyndigelsesbestemmelsen at skabe hjemmel for, at andre sundhedspersoner, der som led i deres virksomhed deltager i patientbehandling, kan indhente oplysninger, fra sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 15

          L 127 - svar på spm. 15 om kommentar til henvendelsen af 9/1-19 fra Patientdataforeningen, herunder specifikt besvare de syv spørgsmål, som fremgår af henvendelsen, fra sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 16

          L 127 - svar på spm. 16 om, i hvilket omfang ministerens bemyndigelse til, efter lovforslaget § 42 a, stk. 6, at fastsætte nærmere regler for autoriserede sundhedspersoners adgang til at indhente oplysninger i elektroniske systemer om helbredsforhold og andre fortrolige oplysninger om en patient er begrænset, fra sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 17

          L 127 - svar på spm. 17 om lovforslagets bemærkninger til § 42 a, stk. 5, om sundhedspersoner, fra sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 18

          L 127 - svar på spm. 18 om, hvilke konkrete initiativer ministeren planlægger at iværksætte for at sikre sig, at borgerne er reelt oplyst om deres mulighed for - i tide - at frabede sig, at der indhentes eller videregives oplysninger i den digitale infrastruktur, fra sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 19

          L 127 - svar på spm. 19, om borgere og patienter, der frabeder sig, at der indhentes eller videregives oplysninger i den digitale infrastruktur, kan nægtes behandling, fra sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 20

          L 127 - svar på spm. 20 om kommentar til lovforslagets § 42 b, stk. 3, om samtykke, ”Sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om det samtykke, der er nævnt i § 42 a, stk. 3, og den frabedelse, der er nævnt i § 42 a, stk. 5”, fra sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 21

          L 127 - svar på spm., 21 om forenkling af reglerne om sundhedspersoners adgang til at indhente helbredsoplysninger i forbindelse med patientbehandling ikke medfører risici for arbitrær anvendelse af personoplysninger, fra sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 22

          L 127 - svar på spm. 22 om bestemmelsen om adgang for sundhedspersoner og andre personer til indhentning af helbredsoplysninger m.v. i elektroniske systemer i forbindelse med patientbehandling, fra sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 23

          L 127 - svar på spm. 23 om, hvorvidt lovforslaget i fremtiden kan medføre muliggørelse (til medvirken af) af profilering af borgere, fra sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 5

          L 127 - foreløbigt svar på spm. 5, om ministeren vil indføre regler om, at oplysninger, der er indsamlet og behandlet ulovligt, skal slettes, fra sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 5

          L 127 - svar på spm. 5, om ministeren vil indføre regler om, at oplysninger, der er indsamlet og behandlet ulovligt, skal slettes, fra sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 40

          Spm., om forsikringsselskaber får adgang til den fælles digitale infrastruktur for sundhedsdata, som forslås med lovforslaget, og ikke alene underliggende kildesystemer, til sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 41

          Spm. om, hvilke konsekvenser det har, hvis det i lovforslaget forslåede nr. 16 affattes, som det fremgår af L 127 – bilag 6, til sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 42

          Spm., om lovforslaget er teknologineutralt, til sundhedsministeren

          2019-02-13

          Sagsdokument

          Bilag 8

          Udkast til betænkning

          2019-02-15

          Sagsdokument

          Bilag 9

          Henvendelse af 15/2-19 fra Patientdataforeningen

          Sagsdokument

          Spørgsmål 51

          Spm. om kommentar til henvendelsen af 15/2-19 fra Patientdataforeningen, til sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 43

          Spm. om ændringsforslag, der sikrer patienter mulighed for at spærre for indberetning af egne data, til sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 44

          Spm. om ændringsforslag, der sikrer patienters egen bestemmelse over adgang til egne data, til sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 45

          Spm. om ændringsforslag, der sikrer mulighed for at fravælge, at der benyttes digital beslutningsstøtte i forbindelse med egen behandling, til sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 46

          Spm. om ændringsforslag, der sikrer mulighed for at spærre for brug af egne data i forbindelse med beslutningsstøtte for andre patienter, til sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 47

          Spm. om ændringsforslag, der indfører en formålsbegrænsning i loven, så data i den digitale infrastruktur ikke fremtidig kan benyttes ved profilering af borgere, til sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 48

          Spm. om ændringsforslag, der sikrer, at lægemiddelvirksomheder eller producenter af medicinske hjælpemidler ikke kan levere digital beslutningsstøtte, til sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 49

          Spm., om lovforslaget i fremtiden kan medføre muliggørelse af profilering af borgere, til sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 50

          Spm. om bekræftelse af, at journalteksten fra sygehusjournaler, og herunder journaler fra psykiatrien, kan omfattes af indberetningspligten, til sundhedsministeren

          2019-02-18

          Sagsdokument

          Spørgsmål 40

          L 127 - svar på spm. 40, om forsikringsselskaber får adgang til den fælles digitale infrastruktur for sundhedsdata, som forslås med lovforslaget, og ikke alene underliggende kildesystemer, fra sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 41

          L 127 - svar på spm. 41 om, hvilke konsekvenser det har, hvis det i lovforslaget forslåede nr. 16 affattes, som det fremgår af L 127 – bilag 6, fra sundhedsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 42

          L 127 - svar på spm. 42, om lovforslaget er teknologineutralt, fra sundhedsministeren