Valget.dk
78332
Delt

Forslag til lov om ændring af lov om trafikselskaber og jernbaneloven. (Fremme af digitale mobilitetstjenester, forenkling af afstandskrav til fjernbuskørsel m.v.).

Formålet med forslaget er at gøre det muligt for såvel den offentligt finansierede kollektive trafik som den markedsbaserede at udvikle og drive nye og innovative digitale mobilitetstjenester til gavn for brugerne. Udvikling af digitale mobilitetsløsninger skal gøre det lettere at være passager i den kollektive trafik, f.eks. vil den samlede rejse kunne planlægges, bestilles og betales i én app.

Med forslaget kan rejsekortets og rejseplanens funktioner samles i én digital mobilitetstjeneste under ét selskab og med én fælles bestyrelse, så der kan sikres en målrettet og fælles strategi for en samlet digital tjeneste og en samlet prioritering af udviklingstiltag for begge produkter.

Endvidere skal de offentlige trafikvirksomheder stille udvalgte transportdata til rådighed for erhvervslivet og stille deres standardbilletter til rådighed for videresalg gennem tredjepart.

Endelig ensrettes og sænkes afstandskravene for fjernbuskørsel til 75 km, og betjeningskravet øges fra én gang 4 dage ugentligt til mindst en returreje 5 dage ugentligt. I den forbindelse skærpes tilsynsgrundlaget og sanktionssystemet over for branchen for at undgå snyd. Hensigten med kortere afstandskrav og højere betjeningskrav er at skabe rammer for flere fjernbusruter i Danmark, herunder i yderområderne.

kollektiv transport (Sagsområde)jernbaneinfrastruktur (Sagsområde)Vejvæsen 16 (Lovsagsnavn)Jernbaner 1 (Lovsagsnavn)Jernbaner 102 (Lovsagsnavn)

2018-12-19

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Dokumenter

  • Skriftlig fremsættelse (19. december 2018)
   2018-12-19
   • PDF CX577 (2018-12-19)
  • Sagstrin

   Lovforslag som fremsat

   Lovforslag som fremsat

   Endelig

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Dokumenter

    • Fremsat den 19. december 2018 af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen)
     2018-12-19
    • Sagsdokument

     Bilag 1

     Høringsnotat og høringssvar fra transport-, bygnings- og boligministeren

     Sagsdokument

     Skriftlig fremsættelse (19. december 2018)

     Sagsdokument

     Fremsat den 19. december 2018 af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen)

     2019-01-18

     Sagstrin

     1. behandling

     1. behandling

     Behandlet/Henvist til udvalg

     Aktør

     • Behandles i Folketinget
     • Ordfører Lennart Damsbo-Andersen
     • Ordfører Kim Christiansen
     • Ordfører Hans Christian Schmidt
     • Ordfører Henning Hyllested
     • Ordfører Leif Mikkelsen
     • Ordfører Roger Courage Matthisen
     • Ordfører Karsten Hønge
     • Minister transport-, bygnings- og boligministeren
     • Ordfører Rasmus Helveg Petersen
     • Sagsdokument

      Bilag 3

      Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

      Dagsordenspunkt

      Møde i salen

      1. behandling

      2019-01-28

      Sagstrin

      Frist for spørgsmål

      Frist for spørgsmål

      Konfirmeret
      Sagsdokument

      Spørgsmål 16

      Spm. om teknisk bistand til ændringsforslag om deling af lovforslaget i to dele, til transport-, bygnings- og boligministeren

      2019-02-01

      Sagstrin

      Frist for svar

      Frist for svar

      Konfirmeret
      Sagsdokument

      Spørgsmål 16

      L 129 - svar på spm. 16 om teknisk bistand til ændringsforslag om deling af lovforslaget i to dele, fra transport-, bygnings- og boligministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 12

      L 129 - svar på spm. 12 om, hvad lovforslagets konsekvenser er for partikelforurening og CO2-udledning, når bustransport til dels skal erstatte togtransport, fra transport-, bygnings- og boligministeren

      Sagsdokument

      Bilag 4

      Ændringsforslag, fra transport-, bygnings- og boligministeren

      2019-02-07

      Sagstrin

      Politisk drøftelse

      Politisk drøftelse

      Konfirmeret
      Sagstrin

      Trafikselskaberne i Danmark vedrørende L 129.

      Trafikselskaberne i Danmark vedrørende L 129.

      Afholdt

      Aktør

      • Behandles i Transport-, Bygnings- og Boligudvalget
      • Sagsdokument

       Bilag 7

       Præsentation fra Trafikselskaberne i Danmarks foretræde for udvalget den 7/2-19

       Sagsdokument

       Bilag 8

       Meddelelse om udskydelse af betænkningsafgivelse

       Sagsdokument

       Spørgsmål 17

       Spm. om kommentar til præsentationen fra Trafikselskaberne i Danmarks foretræde for udvalget den 7/2-19, til transport-, bygnings- og boligministeren

       2019-02-05

       Sagstrin

       Frist for politiske bemærkninger

       Frist for politiske bemærkninger

       Konfirmeret
       Sagstrin

       Frist for ændringsforslag

       Frist for ændringsforslag

       Konfirmeret

       2019-02-21

       Sagstrin

       Betænkning

       Betænkning

       Betænkning afgivet

       2019-02-26

       Sagstrin

       2. behandling

       2. behandling

       Behandlet/Direkte til 3. beh.

       Aktør

       • Behandles i Folketinget
       • 2019-02-22

        Sagsdokument

        Betænkning afgivet af Transport-, Bygnings- og Boligudvalget den 21. februar 2019

        Sagsdokument

        Bilag 10

        Betænkning afgivet 21/2-19

        2019-01-21

        Sagsdokument

        Spørgsmål 5

        Spm. om, hvordan ministeren vil sikre, at driften af fjernbusruterne sker på ordentlige løn- og arbejdsvilkår, til transport-, bygnings- og boligministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 6

        Spm. om, hvorledes ministeren vil sikre en effektiv kontrol med overholdelse af vilkår for tilladelser til fjernbuskørsel, arbejdsmiljøregler m.v., til transport-, bygnings- og boligministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 1

        Spm., om der er foretaget konkrete analyser af de økonomiske aspekter ved sammenlægning af Rejseplanen A/S og Rejsekort A/S til ét selskab, til transport-, bygnings- og boligministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 3

        Spm. om, hvorledes det sikres, at udgifterne til udvikling af digitale mobilitetsløsninger ikke risikerer at forringe kvaliteten af den kollektive trafik på kort sigt, til transport-, bygnings- og boligministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 4

        Spm. om, hvilke krav der stilles helt konkret til de kommende fjernbusoperatører for at sikre passagerrettighederne på fjernbusser, til transport-, bygnings- og boligministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 2

        Spm., om der er foretaget konkrete økonomiske vurderinger af udgifterne ved udvikling og fremme af digitale mobilitetstjenester i det nye selskab Rejsekort & Rejseplan A/S, til transport-, bygnings- og boligministeren

        2019-01-11

        Sagsdokument

        Bilag 2

        Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

        2019-01-23

        Sagsdokument

        Spørgsmål 7

        Spm. om, hvordan forenklingen af afstandskravet for fjernbuskørsel kommer til at påvirke passagergrundlaget for hvert af de regionale trafikselskaber, for DSB og for Arriva, til transport-, bygnings- og boligministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 8

        Spm. om, hvordan forenklingen af afstandskravet for fjernbuskørsel vil påvirke økonomien hos hvert af de regionale trafikselskaber, for DSB og for Arriva, til transport-, bygnings- og boligministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 9

        Spm., om nogle af de ruter, der i dag varetages af det offentlige, som konsekvens af forenklingen af afstandskravet for fjernbuskørsel vil blive nødsaget til at lukke, til transport-, bygnings- og boligministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 10

        Spm., om fjernbusserne på sigt vil udkonkurrere den del af den kollektive trafik, der varetages af staten, kommuner eller regioner, til transport-, bygnings- og boligministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 11

        Spm., om fjernbussernes priser permanent vil forblive lavere end priserne i den øvrige kollektive trafik, til transport-, bygnings- og boligministeren

        2019-01-24

        Sagsdokument

        Spørgsmål 12

        Spm. om, hvad lovforslagets konsekvenser er for partikelforurening og CO2-udledning, når bustransport til dels skal erstatte togtransport, til transport-, bygnings- og boligministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 14

        Spm., om det er fair og lige konkurrence, når private fjernbusoperatører ikke bliver pålagt at tilbyde de samme passagerrettigheder som ved brug af offentlig kollektiv transport, til transport-, bygnings- og boligministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 13

        Spm. om, hvilke passagerrettigheder der vil gælde for passagerer med fjernbus på rejser under 250 km, til transport-, bygnings- og boligministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 15

        Spm. om, hvorledes krav til afgivelse af indberetninger om buskørslen konkret vil blive skærpet, til transport-, bygnings- og boligministeren

        2019-01-30

        Sagsdokument

        Spørgsmål 2

        L 129 - svar på spm. 2, om der er foretaget konkrete økonomiske vurderinger af udgifterne ved udvikling og fremme af digitale mobilitetstjenester i det nye selskab Rejsekort & Rejseplan A/S, fra transport-, bygnings- og boligministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 1

        L 129 - svar på spm. 1, om der er foretaget konkrete analyser af de økonomiske aspekter ved sammenlægning af Rejseplanen A/S og Rejsekort A/S til ét selskab, fra transport-, bygnings- og boligministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 3

        L 129 - svar på spm. 3 om, hvorledes det sikres, at udgifterne til udvikling af digitale mobilitetsløsninger ikke risikerer at forringe kvaliteten af den kollektive trafik på kort sigt, fra transport-, bygnings- og boligministeren

        2019-01-31

        Sagsdokument

        Spørgsmål 4

        L 129 - svar på spm. 4 om, hvilke krav der stilles helt konkret til de kommende fjernbusoperatører for at sikre passagerrettighederne på fjernbusser, fra transport-, bygnings- og boligministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 5

        L 129 - svar på spm. 5 om, hvordan ministeren vil sikre, at driften af fjernbusruterne sker på ordentlige løn- og arbejdsvilkår, fra transport-, bygnings- og boligministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 8

        L 129 - svar på spm. 8 om, hvordan forenklingen af afstandskravet for fjernbuskørsel vil påvirke økonomien hos hvert af de regionale trafikselskaber, for DSB og for Arriva, fra transport-, bygnings- og boligministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 7

        L 129 - svar på spm. 7 om, hvordan forenklingen af afstandskravet for fjernbuskørsel kommer til at påvirke passagergrundlaget for hvert af de regionale trafikselskaber, for DSB og for Arriva, fra transport-, bygnings- og boligministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 13

        L 129 - svar på spm. 13 om, hvilke passagerrettigheder der vil gælde for passagerer med fjernbus på rejser under 250 km, fra transport-, bygnings- og boligministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 6

        L 129 - svar på spm. 6 om, hvorledes ministeren vil sikre en effektiv kontrol med overholdelse af vilkår for tilladelser til fjernbuskørsel, arbejdsmiljøregler m.v., fra transport-, bygnings- og boligministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 10

        L 129 - svar på spm. 10, om fjernbusserne på sigt vil udkonkurrere den del af den kollektive trafik, der varetages af staten, kommuner eller regioner, fra transport-, bygnings- og boligministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 9

        L 129 - svar på spm. 9, om nogle af de ruter, der i dag varetages af det offentlige, som konsekvens af forenklingen af afstandskravet for fjernbuskørsel vil blive nødsaget til at lukke, fra transport-, bygnings- og boligministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 11

        L 129 - svar på spm. 11, om fjernbussernes priser permanent vil forblive lavere end priserne i den øvrige kollektive trafik, fra transport-, bygnings- og boligministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 14

        L 129 - svar på spm. 14, om det er fair og lige konkurrence, når private fjernbusoperatører ikke bliver pålagt at tilbyde de samme passagerrettigheder som ved brug af offentlig kollektiv transport, fra transport-, bygnings- og boligministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 15

        L 129 - svar på spm. 15 om, hvorledes krav til afgivelse af indberetninger om buskørslen konkret vil blive skærpet, fra transport-, bygnings- og boligministeren

        2019-02-04

        Sagsdokument

        Bilag 5

        Ændringsforslag om deling af lovforslaget, fra transport-, bygnings- og boligministeren

        Sagsdokument

        Bilag 6

        Udkast til betænkning

        2019-02-08

        Sagsdokument

        Bilag 9

        2. udkast til betænkning

        2019-02-19

        Sagsdokument

        Spørgsmål 17

        L 129 - svar på spm. 17 om kommentar til præsentationen fra Trafikselskaberne i Danmarks foretræde for udvalget den 7/2-19, fra transport-, bygnings- og boligministeren