Valget.dk
78935
3.beh./Vedtaget

Forslag til lov om ændring af lov om trafikselskaber og jernbaneloven. (Fremme af digitale mobilitetstjenester m.v.).

jernbaneinfrastruktur (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
NQ
T

2019-02-26

Sagstrin

2. behandling

2. behandling

Behandlet/Direkte til 3. beh.

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Sagstrin

  Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

  Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

  Endelig

  Dokumenter

  • Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 26. februar 2019
   2019-02-26
  • Sagsdokument

   Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 26. februar 2019

   2019-02-28

   Sagstrin

   3. behandling

   3. behandling

   Behandlet/Vedtaget

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Sagstrin

    Lovforslag som vedtaget

    Lovforslag som vedtaget

    Endelig

    Aktør

    • Behandles i Folketinget
    • Dokumenter

     • Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. februar 2019
      2019-02-28
     • Afstemning

      Afstemning 279 (Endelig vedtagelse) ved mødet Møde i salen

      Forslaget blev vedtaget. For stemte 107 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.

      S
      DF
      V
      Ø
      LA
      EL
      RV
      SF
      KF
      IA
      NQ
      T
      Sagsdokument

      Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. februar 2019

      Dagsordenspunkt

      Møde i salen

      3. behandling

      2019-01-18

      Sagsdokument

      Bilag 3

      Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

      2019-01-21

      Sagsdokument

      Spørgsmål 5

      Spm. om, hvordan ministeren vil sikre, at driften af fjernbusruterne sker på ordentlige løn- og arbejdsvilkår, til transport-, bygnings- og boligministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 6

      Spm. om, hvorledes ministeren vil sikre en effektiv kontrol med overholdelse af vilkår for tilladelser til fjernbuskørsel, arbejdsmiljøregler m.v., til transport-, bygnings- og boligministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 1

      Spm., om der er foretaget konkrete analyser af de økonomiske aspekter ved sammenlægning af Rejseplanen A/S og Rejsekort A/S til ét selskab, til transport-, bygnings- og boligministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 3

      Spm. om, hvorledes det sikres, at udgifterne til udvikling af digitale mobilitetsløsninger ikke risikerer at forringe kvaliteten af den kollektive trafik på kort sigt, til transport-, bygnings- og boligministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 4

      Spm. om, hvilke krav der stilles helt konkret til de kommende fjernbusoperatører for at sikre passagerrettighederne på fjernbusser, til transport-, bygnings- og boligministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 2

      Spm., om der er foretaget konkrete økonomiske vurderinger af udgifterne ved udvikling og fremme af digitale mobilitetstjenester i det nye selskab Rejsekort & Rejseplan A/S, til transport-, bygnings- og boligministeren

      2019-01-11

      Sagsdokument

      Bilag 2

      Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

      2019-01-23

      Sagsdokument

      Spørgsmål 7

      Spm. om, hvordan forenklingen af afstandskravet for fjernbuskørsel kommer til at påvirke passagergrundlaget for hvert af de regionale trafikselskaber, for DSB og for Arriva, til transport-, bygnings- og boligministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 8

      Spm. om, hvordan forenklingen af afstandskravet for fjernbuskørsel vil påvirke økonomien hos hvert af de regionale trafikselskaber, for DSB og for Arriva, til transport-, bygnings- og boligministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 9

      Spm., om nogle af de ruter, der i dag varetages af det offentlige, som konsekvens af forenklingen af afstandskravet for fjernbuskørsel vil blive nødsaget til at lukke, til transport-, bygnings- og boligministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 10

      Spm., om fjernbusserne på sigt vil udkonkurrere den del af den kollektive trafik, der varetages af staten, kommuner eller regioner, til transport-, bygnings- og boligministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 11

      Spm., om fjernbussernes priser permanent vil forblive lavere end priserne i den øvrige kollektive trafik, til transport-, bygnings- og boligministeren

      2018-12-19

      Sagsdokument

      Bilag 1

      Høringsnotat og høringssvar fra transport-, bygnings- og boligministeren

      2019-01-24

      Sagsdokument

      Spørgsmål 12

      Spm. om, hvad lovforslagets konsekvenser er for partikelforurening og CO2-udledning, når bustransport til dels skal erstatte togtransport, til transport-, bygnings- og boligministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 14

      Spm., om det er fair og lige konkurrence, når private fjernbusoperatører ikke bliver pålagt at tilbyde de samme passagerrettigheder som ved brug af offentlig kollektiv transport, til transport-, bygnings- og boligministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 13

      Spm. om, hvilke passagerrettigheder der vil gælde for passagerer med fjernbus på rejser under 250 km, til transport-, bygnings- og boligministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 15

      Spm. om, hvorledes krav til afgivelse af indberetninger om buskørslen konkret vil blive skærpet, til transport-, bygnings- og boligministeren

      2019-01-28

      Sagsdokument

      Spørgsmål 16

      Spm. om teknisk bistand til ændringsforslag om deling af lovforslaget i to dele, til transport-, bygnings- og boligministeren

      2019-01-30

      Sagsdokument

      Spørgsmål 2

      L 129 - svar på spm. 2, om der er foretaget konkrete økonomiske vurderinger af udgifterne ved udvikling og fremme af digitale mobilitetstjenester i det nye selskab Rejsekort & Rejseplan A/S, fra transport-, bygnings- og boligministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 1

      L 129 - svar på spm. 1, om der er foretaget konkrete analyser af de økonomiske aspekter ved sammenlægning af Rejseplanen A/S og Rejsekort A/S til ét selskab, fra transport-, bygnings- og boligministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 3

      L 129 - svar på spm. 3 om, hvorledes det sikres, at udgifterne til udvikling af digitale mobilitetsløsninger ikke risikerer at forringe kvaliteten af den kollektive trafik på kort sigt, fra transport-, bygnings- og boligministeren

      2019-01-31

      Sagsdokument

      Spørgsmål 4

      L 129 - svar på spm. 4 om, hvilke krav der stilles helt konkret til de kommende fjernbusoperatører for at sikre passagerrettighederne på fjernbusser, fra transport-, bygnings- og boligministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 5

      L 129 - svar på spm. 5 om, hvordan ministeren vil sikre, at driften af fjernbusruterne sker på ordentlige løn- og arbejdsvilkår, fra transport-, bygnings- og boligministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 8

      L 129 - svar på spm. 8 om, hvordan forenklingen af afstandskravet for fjernbuskørsel vil påvirke økonomien hos hvert af de regionale trafikselskaber, for DSB og for Arriva, fra transport-, bygnings- og boligministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 7

      L 129 - svar på spm. 7 om, hvordan forenklingen af afstandskravet for fjernbuskørsel kommer til at påvirke passagergrundlaget for hvert af de regionale trafikselskaber, for DSB og for Arriva, fra transport-, bygnings- og boligministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 13

      L 129 - svar på spm. 13 om, hvilke passagerrettigheder der vil gælde for passagerer med fjernbus på rejser under 250 km, fra transport-, bygnings- og boligministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 6

      L 129 - svar på spm. 6 om, hvorledes ministeren vil sikre en effektiv kontrol med overholdelse af vilkår for tilladelser til fjernbuskørsel, arbejdsmiljøregler m.v., fra transport-, bygnings- og boligministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 10

      L 129 - svar på spm. 10, om fjernbusserne på sigt vil udkonkurrere den del af den kollektive trafik, der varetages af staten, kommuner eller regioner, fra transport-, bygnings- og boligministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 9

      L 129 - svar på spm. 9, om nogle af de ruter, der i dag varetages af det offentlige, som konsekvens af forenklingen af afstandskravet for fjernbuskørsel vil blive nødsaget til at lukke, fra transport-, bygnings- og boligministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 11

      L 129 - svar på spm. 11, om fjernbussernes priser permanent vil forblive lavere end priserne i den øvrige kollektive trafik, fra transport-, bygnings- og boligministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 14

      L 129 - svar på spm. 14, om det er fair og lige konkurrence, når private fjernbusoperatører ikke bliver pålagt at tilbyde de samme passagerrettigheder som ved brug af offentlig kollektiv transport, fra transport-, bygnings- og boligministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 15

      L 129 - svar på spm. 15 om, hvorledes krav til afgivelse af indberetninger om buskørslen konkret vil blive skærpet, fra transport-, bygnings- og boligministeren

      2019-02-01

      Sagsdokument

      Spørgsmål 16

      L 129 - svar på spm. 16 om teknisk bistand til ændringsforslag om deling af lovforslaget i to dele, fra transport-, bygnings- og boligministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 12

      L 129 - svar på spm. 12 om, hvad lovforslagets konsekvenser er for partikelforurening og CO2-udledning, når bustransport til dels skal erstatte togtransport, fra transport-, bygnings- og boligministeren

      Sagsdokument

      Bilag 4

      Ændringsforslag, fra transport-, bygnings- og boligministeren

      2019-02-04

      Sagsdokument

      Bilag 5

      Ændringsforslag om deling af lovforslaget, fra transport-, bygnings- og boligministeren

      Sagsdokument

      Bilag 6

      Udkast til betænkning

      2019-02-22

      Sagsdokument

      Bilag 10

      Betænkning afgivet 21/2-19

      2019-02-07

      Sagsdokument

      Bilag 7

      Præsentation fra Trafikselskaberne i Danmarks foretræde for udvalget den 7/2-19

      Sagsdokument

      Bilag 8

      Meddelelse om udskydelse af betænkningsafgivelse

      Sagsdokument

      Spørgsmål 17

      Spm. om kommentar til præsentationen fra Trafikselskaberne i Danmarks foretræde for udvalget den 7/2-19, til transport-, bygnings- og boligministeren

      2019-02-08

      Sagsdokument

      Bilag 9

      2. udkast til betænkning

      2019-02-19

      Sagsdokument

      Spørgsmål 17

      L 129 - svar på spm. 17 om kommentar til præsentationen fra Trafikselskaberne i Danmarks foretræde for udvalget den 7/2-19, fra transport-, bygnings- og boligministeren