Valget.dk
78248
1. beh./Henvist til udvalg

Forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed til søs. (Sammensætning af Fiskeriets Arbejdsmiljøråd).

Lovforslaget har til formål at ændre sammensætningen af Fiskeriets Arbejdsmiljøråd.

Lovforslaget indebærer, at det ved lov fastsættes, hvem der indstiller medlemmer til Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, og at medlemmerne udnævnes af erhvervsministeren. Det foreslås, at Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation, Danmarks Pelagiske Producentorganisation og Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri bliver indstillingsberettiget for arbejdsgiversiden, og at 3F og CO-Søfart bliver indstillingsberettiget for arbejdstagersiden.

De tre nye organisationer bliver indstillingsberettiget med hver 1 medlem, og Fiskeriets Arbejdsmiljøråd udvides fra 8 til 10 medlemmer for fortsat at sikre, at Fiskeriets Arbejdsmiljøråd består af et ligeligt antal repræsentanter for arbejdstagere om bord og arbejdsgivere.

Forslaget er en opfølgning på vækst- og udviklingspakken for dansk fiskeri.

Loven skal træde i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

sø- og skibsfart (Sagsområde)Søfart 9 (Lovsagsnavn)

2018-12-19

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Dokumenter

  • Skriftlig fremsættelse (19. december 2018)
   2018-12-19
   • PDF CQ737 (2018-12-19)
  • Sagstrin

   Lovforslag som fremsat

   Lovforslag som fremsat

   Endelig

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Dokumenter

    • Fremsat den 19. december 2018 af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov)
     2018-12-19
    • Sagsdokument

     Fremsat den 19. december 2018 af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov)

     Sagsdokument

     Skriftlig fremsættelse (19. december 2018)

     2019-01-08

     Sagstrin

     1. behandling

     1. behandling

     Behandlet/Henvist til udvalg

     Aktør

     • Behandles i Folketinget
     • Ordfører Simon Kollerup
     • Ordfører Ib Poulsen
     • Ordfører May-Britt Kattrup
     • Ordfører Rasmus Nordqvist
     • Ordfører Lisbeth Bech Poulsen
     • Minister erhvervsministeren
     • Ordfører Erling Bonnesen
     • Ordfører Søren Egge Rasmussen
     • Ordfører Rasmus Helveg Petersen
     • Ordfører Orla Østerby
     • 2019-01-24

      Sagstrin

      Frist for spørgsmål

      Frist for spørgsmål

      Konfirmeret

      2019-01-31

      Sagstrin

      Frist for svar

      Frist for svar

      Konfirmeret
      Sagsdokument

      Bilag 5

      Meddelelse om udskydelse af betænkningsafgivelse

      2019-02-07

      Sagstrin

      Politisk drøftelse

      Politisk drøftelse

      Konfirmeret

      2019-02-05

      Sagstrin

      Frist for politiske bemærkninger

      Frist for politiske bemærkninger

      Konfirmeret
      Sagsdokument

      Spørgsmål 1

      L 131 - svar på spm. 1 om kommentar til henvendelsen af 22/1-19 fra Fiskeriets Arbejdsmiljøråd om fastholdelse af den danske model, fra erhvervsministeren

      2019-04-11

      Sagstrin

      Betænkning

      Betænkning

      Planlægges til betænkn.afg.

      2019-02-01

      Sagstrin

      Frist for ændringsforslag

      Frist for ændringsforslag

      Konfirmeret

      2019-04-25

      Sagstrin

      2. behandling

      2. behandling

      Konfirmeret

      Aktør

      • Behandles i Folketinget
      • 2019-04-30

       Sagstrin

       3. behandling

       3. behandling

       Konfirmeret

       Aktør

       • Behandles i Folketinget
       • 2019-01-22

        Sagsdokument

        Bilag 4

        Henvendelse af 22/1-19 fra Fiskeriets Arbejdsmiljøråd om fastholdelse af den danske model

        Sagsdokument

        Spørgsmål 1

        Spm. om kommentar til henvendelsen af 22/1-19 fra Fiskeriets Arbejdsmiljøråd om fastholdelse af den danske model, til erhvervsministeren

        2018-12-18

        Sagsdokument

        Bilag 1

        Høringssvar og høringsnotat, fra erhvervsministeren

        2019-01-15

        Sagsdokument

        Bilag 3

        Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

        2019-01-10

        Sagsdokument

        Bilag 2

        Udkast til betænkning