Valget.dk
78335
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lystfartøjsforsikringsafgiftsloven og lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om afgift af antibiotika og vækstfremmere anvendt i foderstoffer. (Lempet elvarmeafgift for sommerhuse m.v. og nedsættelse af afgiften på lystfartøjsforsikringer m.v.).

Med lovforslaget foreslås det, at elafgiften for el til elvarme anvendt i ferielejligheder til eget brug og i sommerhuse lempes, så der betales en nedsat afgift på 25 øre pr. kilowatt-time af det elforbrug, der overstiger 4.000 kWh årligt.

Endvidere foreslås det, at afgiften på lystfartøjsforsikringer nedsættes fra 1,34 pct. til 1 pct. årligt af den værdi, som lystfartøjet er forsikret for.

Lovforslaget udmønter dele af aftale om finansloven for 2019 indgået den 30. november 2018 mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti.

energiafgifter (Sagsområde)Skatter og afgifter 81 (Lovsagsnavn)Skatter og afgifter 88 (Lovsagsnavn)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T

2018-12-19

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Dokumenter

  • Skriftlig fremsættelse (19. december 2018)
   2018-12-19
   • PDF AN13681 (2018-12-19)
  • Sagstrin

   Lovforslag som fremsat

   Lovforslag som fremsat

   Endelig

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Dokumenter

    • Fremsat den 19. december 2018 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)
     2018-12-19
    • Sagsdokument

     Fremsat den 19. december 2018 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

     Sagsdokument

     Skriftlig fremsættelse (19. december 2018)

     2019-01-15

     Sagstrin

     1. behandling

     1. behandling

     Behandlet/Henvist til udvalg

     Aktør

     • Behandles i Folketinget
     • Ordfører Julius Graakjær Grantzau
     • Ordfører Jesper Petersen
     • Ordfører Dennis Flydtkjær
     • Ordfører Louise Schack Elholm
     • Ordfører Rune Lund
     • Ordfører Joachim B. Olsen
     • Ordfører Lisbeth Bech Poulsen
     • Minister skatteministeren
     • Ordfører Martin Lidegaard
     • 2019-01-17

      Sagstrin

      Frist for spørgsmål

      Frist for spørgsmål

      Konfirmeret
      Sagsdokument

      Bilag 5

      Henvendelse af 17/1-19 fra Dansk Sejlunion om forsikringsafgiften for lystfartøjer

      Sagsdokument

      Spørgsmål 2

      Spm. om kommentar til henvendelsen af 17/1-19 fra Dansk Sejlunion om forsikringsafgiften for lystfartøjer, til skatteministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 3

      Spm. om muligheden for at indføre et sejladstegn med differentieret pris sat efter objektive kriterier, til skatteministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 4

      Spm. om muligheden for at indføre en lovpligtig ansvarsforsikring på lystfartøjer og at afgiftspålægge denne ansvarsforsikring, til skatteministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 5

      Spm. om muligheden for at indføre en progressiv afgift af forsikringssummen på lystfartøjer, til skatteministeren

      2019-01-21

      Sagstrin

      Frist for svar

      Frist for svar

      Konfirmeret
      Sagstrin

      Frist for ændringsforslag

      Frist for ændringsforslag

      Konfirmeret
      Sagsdokument

      Spørgsmål 3

      L 132 - svar på spm. 3 om muligheden for at indføre et sejladstegn med differentieret pris sat efter objektive kriterier, fra skatteministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 2

      L 132 - svar på spm. 2 om kommentar til henvendelsen af 17/1-19 fra Dansk Sejlunion om forsikringsafgiften for lystfartøjer, fra skatteministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 4

      L 132 - svar på spm. 4 om muligheden for at indføre en lovpligtig ansvarsforsikring på lystfartøjer og at afgiftspålægge denne ansvarsforsikring, fra skatteministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 5

      L 132 - svar på spm. 5 om muligheden for at indføre en progressiv afgift af forsikringssummen på lystfartøjer, fra skatteministeren

      2019-01-22

      Sagstrin

      Politisk drøftelse

      Politisk drøftelse

      Konfirmeret
      Sagstrin

      Betænkning

      Betænkning

      Betænkning afgivet
      Sagsdokument

      Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 22. januar 2019

      Sagsdokument

      Bilag 8

      Betænkning afgivet den 22. januar 2019

      2019-01-24

      Sagstrin

      2. behandling

      2. behandling

      Behandlet/Direkte til 3. beh.

      Aktør

      • Behandles i Folketinget
      • Sagstrin

       Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

       Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

       Endelig

       Dokumenter

       • Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 24. januar 2019
        2019-01-24
       • Sagsdokument

        Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 24. januar 2019

        Sagsdokument

        Bilag 9

        Supplerende høringsskema, fra skatteministeren

        Dagsordenspunkt

        Møde i salen

        2. behandling

        2019-01-29

        Sagstrin

        3. behandling

        3. behandling

        Behandlet/Vedtaget

        Aktør

        • Behandles i Folketinget
        • Sagstrin

         Lovforslag som vedtaget

         Lovforslag som vedtaget

         Endelig

         Aktør

         • Behandles i Folketinget
         • Afstemning

          Afstemning 232 (Endelig vedtagelse) ved mødet Møde i salen

          Forslaget blev vedtaget. For stemte 88 (S, DF, V, LA, RV og KF), imod stemte 19 (EL, ALT og SF), hverken for eller imod stemte 0.

          S
          DF
          V
          Ø
          LA
          EL
          RV
          SF
          KF
          IA
          JF
          NQ
          T
          Sagsdokument

          Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. januar 2019

          Dagsordenspunkt

          Møde i salen

          3. behandling

          2018-12-20

          Sagsdokument

          Bilag 1

          Henvendelse af 19/12-18 fra Forsikring & Pension om bemærkninger til nedsættelse af satsen for afgift på lystfartøjsforsikringer

          Sagsdokument

          Spørgsmål 1

          Spm. om kommentar til henvendelsen af 19/12-18 fra Forsikring & Pension om bemærkninger til nedsættelse af satsen for afgift på lystfartøjsforsikringer, til skatteministeren

          2019-01-09

          Sagsdokument

          Bilag 2

          Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

          2019-01-10

          Sagsdokument

          Bilag 3

          Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

          2019-01-14

          Sagsdokument

          Bilag 4

          Høringssvar og høringsnotat, fra skatteministeren

          2019-01-18

          Sagsdokument

          Spørgsmål 1

          L 132 - svar på spm. 1 om kommentar til henvendelsen af 19/12-18 fra Forsikring & Pension om bemærkninger til nedsættelse af satsen for afgift på lystfartøjsforsikringer, fra skatteministeren

          Sagsdokument

          Bilag 6

          Ændringsforslag, fra skatteministeren

          Sagsdokument

          Bilag 7

          Udkast til betænkning