Valget.dk
78351
3.beh./Vedtaget

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Fuld brugerbetaling for danskundervisning under au pair-ordningen).

Hensigten med lovforslaget er, at brugere af au pair-ordningen selv finansierer de udgifter, der i dag afholdes af staten, således at ordningen så vidt muligt bliver fuldt brugerfinansieret. I dag afholder staten en del af udgiften i forbindelse med danskundervisning m.m. Det er forslagsstillernes umiddelbare forventning, at lovforslaget vil medføre, at værtsfamiliers betaling for tilbud om danskundervisning til en au pair-person vil stige fra 5.275 kr. i 2018-niveau til ca. 11.000 kr.

indvandrere og integration (Sagsområde)Folkeretlige forhold 7 (Lovsagsnavn)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
NQ
T

2018-12-19

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Sagstrin

  Lovforslag som fremsat

  Lovforslag som fremsat

  Endelig

  Aktør

  • Behandles i Folketinget
  • Sagsdokument

   Fremsat den 19. december 2018 af Martin Henriksen (DF), Alex Ahrendtsen (DF), Pernille Bendixen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Karina Due (DF), Søren Espersen (DF), Marie Krarup (DF), Christian Langballe (DF), Peter Skaarup (DF) og Dorthe Ullemose (DF)

   2019-02-08

   Sagstrin

   1. behandling

   1. behandling

   Behandlet/Henvist til udvalg

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Ordfører Mattias Tesfaye
   • Ordfører Martin Henriksen
   • Ordfører Mads Fuglede
   • Ordfører Carolina Magdalene Maier
   • Minister udlændinge- og integrationsministeren
   • Ordfører for forslagsstillerne Martin Henriksen
   • Ordfører Rosa Lund
   • Ordfører Henrik Dahl
   • Ordfører Karsten Hønge
   • Sagstrin

    Frist for spørgsmål

    Frist for spørgsmål

    Konfirmeret
    Sagsdokument

    Bilag 16

    Høringssvar fra Institut for Menneskerettigheder

    Sagsdokument

    Spørgsmål 1

    L 133 - svar på spm. 1 om evaluering af au pair-ordningen, fra udlændinge- og integrationsministeren

    2019-02-18

    Sagstrin

    Frist for svar

    Frist for svar

    Konfirmeret
    Sagstrin

    Frist for politiske bemærkninger

    Frist for politiske bemærkninger

    Konfirmeret
    Sagstrin

    Frist for ændringsforslag

    Frist for ændringsforslag

    Konfirmeret
    Sagsdokument

    Bilag 17

    Ændringsforslag, fra udlændinge- og integrationsministeren

    Sagsdokument

    Bilag 18

    Udkast til betænkning over lovforslaget

    2019-02-19

    Sagstrin

    Politisk drøftelse

    Politisk drøftelse

    Konfirmeret
    Sagstrin

    Betænkning

    Betænkning

    Betænkning afgivet

    Dokumenter

    • Betænkning afgivet af Udlændinge- og Integrationsudvalget den 19. februar 2019
     2019-02-22
     • PDF AX22929 (2019-02-22)
    • 2019-02-26

     Sagstrin

     2. behandling

     2. behandling

     Behandlet/Direkte til 3. beh.

     Aktør

     • Behandles i Folketinget
     • Sagstrin

      Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

      Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

      Endelig

      Dokumenter

      • Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 26. februar 2019
       2019-02-26
       • PDF AX22931 (2019-02-26)
      • Sagstrin

       Ændringsforslag nr. 1 af 26.02.2019 til 3. behandling af Martin Henriksen (DF)

       Ændringsforslag nr. 1 af 26.02.2019 til 3. behandling af Martin Henriksen (DF)

       Endelig

       Dokumenter

       • Ændringsforslag nr. 1 af stillet den 26.02.2019
        2019-02-26
        • PDF AX22941 (2019-02-26)
       • Afstemning

        Afstemning 272 (Ændringsforslag) ved mødet Møde i salen

        Forslaget blev vedtaget. For stemte 98 (S, DF, V, EL, Ole Birk Olesen (LA), Mette Bock (LA), Merete Riisager (LA), ALT, RV, SF og KF), imod stemte 6 (Pia Adelsteen (DF) og LA), hverken for eller imod stemte 0.

        S
        DF
        V
        Ø
        LA
        EL
        RV
        SF
        KF
        IA
        JF
        NQ
        T
        Sagsdokument

        Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 26. februar 2019

        Sagsdokument

        Ændringsforslag nr. 1 af stillet den 26.02.2019

        Sagsdokument

        Bilag 23

        Ændringsforslag til 3. behandling af L 133

        2019-02-28

        Sagstrin

        3. behandling

        3. behandling

        Behandlet/Vedtaget

        Aktør

        • Behandles i Folketinget
        • Sagstrin

         Lovforslag som vedtaget

         Lovforslag som vedtaget

         Endelig

         Aktør

         • Behandles i Folketinget
         • Dokumenter

          • Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. februar 2019
           2019-02-28
          • Afstemning

           Afstemning 275 (Ændringsforslag) ved mødet Møde i salen

           Forslaget blev vedtaget. For stemte 68 (S, DF, EL, Carsten Bach (LA), May-Britt Kattrup (LA), Joachim B. Olsen (LA) og SF), imod stemte 38 (V, LA, ALT, RV og KF), hverken for eller imod stemte 0.

           S
           DF
           V
           Ø
           LA
           EL
           RV
           SF
           KF
           IA
           NQ
           T
           Afstemning

           Afstemning 276 (Endelig vedtagelse) ved mødet Møde i salen

           Forslaget blev vedtaget. For stemte 64 (S, DF, EL og SF), imod stemte 41 (V, LA, ALT, RV og KF), hverken for eller imod stemte 0.

           S
           DF
           V
           Ø
           LA
           EL
           RV
           SF
           KF
           IA
           NQ
           T
           Sagsdokument

           Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. februar 2019

           Dagsordenspunkt

           Møde i salen

           3. behandling

           2019-02-21

           Sagstrin

           Ændringsforslag nr. 2 af 21.02.2019 uden for betænkningen af Finn Sørensen (EL)

           Ændringsforslag nr. 2 af 21.02.2019 uden for betænkningen af Finn Sørensen (EL)

           Endelig

           Dokumenter

           • Ændringsforslag nr. 2 af stillet den 21.02.2019 uden for betænkningen (omtryk)
            2019-02-25
            • PDF AX22930 (2019-02-25)
           • 2019-02-25

            Sagstrin

            Omtrykt

            Omtrykt

            Endelig

            Aktør

            • Behandles i Folketinget
            • Sagsdokument

             Bilag 21

             Brev vedr. ændringsforslag til L 133, fra udlændinge- og integrationsministeren

             Sagsdokument

             Ændringsforslag nr. 2 af stillet den 21.02.2019 uden for betænkningen (omtryk)

             Sagsdokument

             Bilag 22

             Ændringsforslag nr. 2 af stillet den 21.02.2019 uden for betænkningen (omtryk)

             2019-02-22

             Sagsdokument

             Betænkning afgivet af Udlændinge- og Integrationsudvalget den 19. februar 2019

             Sagsdokument

             Bilag 19

             Betænkning afgivet af Udlændinge- og Integrationsudvalget d. 19. februar 2019.

             Sagsdokument

             Bilag 20

             Ændringsforslag til 2. behandling af L 133.

             Sagsdokument

             Ændringsforslag nr. 2 af stillet den 21.02.2019 uden for betænkningen

             2019-01-09

             Sagsdokument

             Bilag 1

             Høringssvar - høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven (fuld brugerbetaling for danskundervisning under au pair-ordningen)

             2019-01-11

             Sagsdokument

             Bilag 2

             Høringsbrev over forslag til lov om ændring af udlændingeloven

             Sagsdokument

             Bilag 3

             Høringssvar - fuld brugerbetaling for danskundervisning under au pair-ordningen, fra SMVdanmark

             2019-01-15

             Sagsdokument

             Bilag 4

             Høringssvar fra Flygtningenævnet

             2019-01-16

             Sagsdokument

             Bilag 5

             Høringssvar fra Færøernes Landsstyre

             2019-01-17

             Sagsdokument

             Bilag 6

             Høringssvar fra Vestre Landsret

             2019-01-21

             Sagsdokument

             Bilag 7

             Udkast til tidsplan for behandling af lovforslaget

             2019-01-28

             Sagsdokument

             Bilag 8

             Høringssvar fra Københavns Byret

             2019-01-29

             Sagsdokument

             Bilag 9

             Tidsplan for behandling af lovforslaget

             2019-01-31

             Sagsdokument

             Bilag 11

             Høringssvar fra Udlændingenævnet

             Sagsdokument

             Bilag 12

             Høringssvar fra FOA

             2019-02-01

             Sagsdokument

             Bilag 13

             Høringssvar fra Fagbevægelsens Hovedorganisation FH

             2019-01-30

             Sagsdokument

             Bilag 10

             Høringssvar fra Au Pair Network

             2019-02-04

             Sagsdokument

             Bilag 14

             Høringssvar fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI)

             Sagsdokument

             Spørgsmål 1

             Spm. om evaluering af au pair-ordningen, til udlændinge- og integrationsministeren

             2019-02-05

             Sagsdokument

             Bilag 15

             Høringsnotat, liste over høringssvar og høringssvar, fra forslagsstillerne

             2019-02-06

             Sagsdokument

             Spørgsmål 2

             Spm. om at kommentere de indkomne høringssvar, til udlændinge- og integrationsministeren

             2019-02-15

             Sagsdokument

             Spørgsmål 2

             L 133 - svar på spm. 2 om at kommentere de indkomne høringssvar, fra udlændinge- og integrationsministeren