Valget.dk
78336
1. beh./Henvist til udvalg

Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. (Præcisering af målgruppen for de særlige pladser på psykiatrisk afdeling, indstillingsret for regionsrådet og justering af visitationskriterierne for de særlige pladser på psykiatrisk afdeling).

Folketinget vedtog i juni 2017 hjemmel til at etablere en ny type særlige pladser på psykiatrisk afdeling i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. Efter vedtagelsen af reglerne om de særlige pladser har der dog vist sig udfordringer med i tilstrækkeligt omfang at visitere patienter til de særlige pladser, og en stor del af pladserne står således tomme.

Lovforslaget indeholder derfor lempelse af tre af de seks visitationskriterier, og der skal alene ske opfyldelse af i alt fire af visitationskriterierne. Endvidere får regionsrådet i patientens bopælsregion mulighed for at anmode visitationsforummet om at udfærdige en indstilling til en særlig plads. Endelig præciseres det direkte i loven, at børn og unge under 18 år ikke er omfattet af reglerne om de særlige pladser, og at pladserne kun kan tilbydes til habile patienter, som har givet informeret samtykke hertil.

Loven træder i kraft den 1. april 2019.

psykiatri (Sagsområde)Sundhedsvæsen 11 (Lovsagsnavn)

2018-12-20

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Dokumenter

  • Skriftlig fremsættelse (20. december 2018)
   2018-12-20
   • PDF CN850 (2018-12-20)
  • Sagstrin

   Lovforslag som fremsat

   Lovforslag som fremsat

   Endelig

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Dokumenter

    • Fremsat den 20. december 2018 af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby)
     2018-12-20
    • Sagsdokument

     Fremsat den 20. december 2018 af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby)

     Sagsdokument

     Skriftlig fremsættelse (20. december 2018)

     Sagsdokument

     Bilag 1

     Høringssvar og høringsnotat, fra sundhedsministeren

     2019-01-10

     Sagstrin

     1. behandling

     1. behandling

     Behandlet/Henvist til udvalg

     Aktør

     • Behandles i Folketinget
     • Ordfører Anne Marie Geisler Andersen
     • Ordfører Flemming Møller Mortensen
     • Ordfører Liselott Blixt
     • Ordfører Jane Heitmann
     • Ordfører Peder Hvelplund
     • Ordfører May-Britt Kattrup
     • Ordfører Pernille Schnoor
     • Ordfører Brigitte Klintskov Jerkel
     • Minister sundhedsministeren
     • Ordfører Trine Torp
     • Dagsordenspunkt

      Møde i salen

      1. behandling

      2019-02-01

      Sagstrin

      Frist for spørgsmål

      Frist for spørgsmål

      Konfirmeret

      2019-02-20

      Sagstrin

      Frist for svar

      Frist for svar

      Konfirmeret

      2019-02-26

      Sagstrin

      Politisk drøftelse

      Politisk drøftelse

      Konfirmeret

      2019-02-28

      Sagstrin

      Frist for politiske bemærkninger

      Frist for politiske bemærkninger

      Konfirmeret

      2019-03-12

      Sagstrin

      Betænkning

      Betænkning

      Planlægges til betænkn.afg.

      2019-02-27

      Sagstrin

      Frist for ændringsforslag

      Frist for ændringsforslag

      Konfirmeret

      2019-03-14

      Sagstrin

      2. behandling

      2. behandling

      På dagsorden

      Aktør

      • Behandles i Folketinget
      • 2019-03-19

       Sagstrin

       3. behandling

       3. behandling

       På dagsorden

       Aktør

       • Behandles i Folketinget
       • 2019-02-25

        Sagsdokument

        Bilag 5

        Udkast til betænkning

        2019-01-14

        Sagsdokument

        Bilag 2

        Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

        2019-01-16

        Sagsdokument

        Bilag 3

        Revideret udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

        2019-01-18

        Sagsdokument

        Bilag 4

        Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget