Valget.dk
78337
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse af satser for folkepension, forhøjelse af fradragsbeløb for folkepension og førtidspension og forhøjelse af fradragsbeløb for ægtefælles eller samlevers indkomst).

Loven består af fire hovedelementer:

- Et direkte løft af folkepension og løft af fradragsbeløb for folke- og førtidspension efter gammel ordning. - Midlertidig forhøjelse af fradragsgrænser for pensionstillæg og ældrecheck m.v. - Forhøjelse af bundfradraget for folkepensionisters arbejdsindkomst. - Lempet aftrapning som følge af ægtefællers eller samlevers indkomst.

Med loven løftes folkepensionsydelserne – grundbeløb, pensionstillæg og supplerende pensionsydelse, (ældrecheck) – i 2019 med ekstra 0,2 pct. point i forhold til 2018. Fradragsgrænserne for folkepension (som også gælder for førtidspension med tilkendelser før 2003) løftes tilsvarende.

Loven indebærer desuden, at fradragsbeløbet i indtægtsgrundlaget før indtægtsregulering af pensionstillægget samt fradragsbeløbet i indtægtsgrundlaget før fastsættelse af den personlige tillægsprocent, der ligger til grund for udbetaling af den supplerende pensionsydelse (ældrechecken), helbredstillægget, varmetillægget og mediechecken, begge forhøjes med 15.000 kr. for enlige og med 30.000 kr. for par i 2019. Formålet hermed er at gøre det mere attraktivt for pensionister at fastholde en tilknytning til arbejdsmarkedet. Forhøjelsen aftrappes over 15 år. Loven har til formål at tilskynde folkepensionister til at arbejde mere. Derfor foreslås det, at bundfradraget for folkepensionisters indtægt ved personligt arbejde forhøjes fra 60.000 kr. til 100.008 kr. om året.

Loven har yderligere det formål at øge tilskyndelsen til beskæftigelse for ikkepensionerede gifte/samlevende med en pensionist, idet aftrapningen lempes for folkepensionister og førtidspensionister på gammel ordning (med tilkendelser før 2003), der er gift/samlevende med en ikkepensionist. På den baggrund øges det gældende fradrag i indtægtsgrundlaget for den sociale pension som følge af en ikkepensioneret ægtefælle/samlevers indkomst. For folkepensionister og førtidspensionister på gammel ordning hæves det maksimale fradrag i indtægtsgrundlaget med 40.000 kr. i 2019-niveau.

For at øge rådighedsbeløbet og lempe aftrapningen for førtidspensionister på ny ordning (tilkendelser efter 2003) øges fradraget for ægtefælles/samlevers indkomst ligeledes med 40.000 kr. i 2019-niveau.

folkepension og førtidspension (Sagsområde)Forsikringsvæsen 3 (Lovsagsnavn)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T

2018-12-20

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Sagstrin

  Lovforslag som fremsat

  Lovforslag som fremsat

  Endelig

  Aktør

  • Behandles i Folketinget
  • Sagsdokument

   Fremsat den 20. december 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen)

   Sagsdokument

   Skriftlig fremsættelse (20. december 2018)

   2019-01-15

   Sagstrin

   1. behandling

   1. behandling

   Behandlet/Henvist til udvalg

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Ordfører Rasmus Helveg Petersen
   • Ordfører Erik Lund
   • Ordfører Jan Johansen
   • Ordfører Bent Bøgsted
   • Ordfører Hans Andersen
   • Ordfører Laura Lindahl
   • Ordfører Torsten Gejl
   • Ordfører Karsten Hønge
   • Minister beskæftigelsesministeren
   • Ordfører Christian Juhl
   • 2019-01-18

    Sagstrin

    Frist for spørgsmål

    Frist for spørgsmål

    Konfirmeret

    2019-01-21

    Sagstrin

    Frist for svar

    Frist for svar

    Konfirmeret

    2019-01-23

    Sagstrin

    Politisk drøftelse

    Politisk drøftelse

    Konfirmeret
    Sagstrin

    Frist for politiske bemærkninger

    Frist for politiske bemærkninger

    Konfirmeret
    Sagstrin

    Betænkning

    Betænkning

    Betænkning afgivet
    Sagsdokument

    Spørgsmål 1

    L 135 - svar på spm. 1 om, hvor mange personer på førtidspension der skønnes at få gevinst ved den lempede aftrapning, fra beskæftigelsesministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 2

    L 135 - svar på spm. 2 om spredningen i gevinsten for de førtidspensionister, som vil få lempelse af modregning, fra beskæftigelsesministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 3

    L 135 - svar på spm. 3 om fordelingsvirkningen blandt førtidspensionister af den lempede aftrapning som følge af ægtefællers indkomst, fra beskæftigelsesministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 4

    L 135 - svar på spm. 4 om, hvor stor en andel af førtidspensionisterne der forventes at overleve til folkepensionsalderen, fra beskæftigelsesministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 5

    L 135 - svar på spm. 5 om den årlige procentvise udvikling i det lønbegreb, der ligger til grund for satsreguleringen, fra beskæftigelsesministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 6

    L 135 - svar på spm. 6 om, hvor meget mindre førtidspension, maksimale dagpenge og kontanthjælp ville være reguleret, hvis forslaget ifølge aftalen om obligatorisk pensionsopsparing havde været gældende tidligere, fra beskæftigelsesministeren

    2019-01-22

    Sagstrin

    Frist for ændringsforslag

    Frist for ændringsforslag

    Konfirmeret
    Sagsdokument

    Bilag 5

    Ændringsforslag, fra beskæftigelsesministeren

    Sagsdokument

    Bilag 6

    Udkast til betænkning

    2019-01-29

    Sagstrin

    2. behandling

    2. behandling

    Behandlet/Direkte til 3. beh.

    Aktør

    • Behandles i Folketinget
    • Sagstrin

     Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

     Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

     Endelig

     Dokumenter

     • Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 29. januar 2019
      2019-01-29
     • Sagsdokument

      Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 29. januar 2019

      Sagsdokument

      Bilag 7

      Betænkning afgivet den 23. januar 2019

      Dagsordenspunkt

      Møde i salen

      2. behandling

      2019-01-31

      Sagstrin

      3. behandling

      3. behandling

      Behandlet/Vedtaget

      Aktør

      • Behandles i Folketinget
      • Sagstrin

       Lovforslag som vedtaget

       Lovforslag som vedtaget

       Endelig

       Aktør

       • Behandles i Folketinget
       • Afstemning

        Afstemning 240 (Endelig vedtagelse) ved mødet Møde i salen

        Forslaget blev vedtaget. For stemte 99 (S, DF, V, EL, LA, ALT, SF og KF), imod stemte 4 (RV), hverken for eller imod stemte 0.

        S
        DF
        V
        Ø
        LA
        EL
        RV
        SF
        KF
        IA
        JF
        NQ
        T
        Sagsdokument

        Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. januar 2019

        Dagsordenspunkt

        Møde i salen

        3. behandling

        2019-01-09

        Sagsdokument

        Spørgsmål 2

        Spm. om spredningen i gevinsten for de førtidspensionister, som vil få lempelse af modregning, til beskæftigelsesministeren

        Sagsdokument

        Bilag 2

        Høringsnotat, høringssvar og ligestillingsnotat, fra beskæftigelsesministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 1

        Spm. om, hvor mange personer på førtidspension der skønnes at få gevinst ved den lempede aftrapning, til beskæftigelsesministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 3

        Spm. om fordelingsvirkningen blandt førtidspensionister af den lempede aftrapning som følge af ægtefællers indkomst, til beskæftigelsesministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 4

        Spm. om, hvor stor en andel af førtidspensionisterne der forventes at overleve til folkepensionsalderen, til beskæftigelsesministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 5

        Spm. om den årlige procentvise udvikling i det lønbegreb, der ligger til grund for satsreguleringen, til beskæftigelsesministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 6

        Spm. om, hvor meget mindre førtidspension, maksimale dagpenge og kontanthjælp ville være reguleret, hvis forslaget ifølge aftalen om obligatorisk pensionsopsparing havde været gældende tidligere, til beskæftigelsesministeren

        2019-01-10

        Sagsdokument

        Bilag 3

        Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

        2019-01-07

        Sagsdokument

        Bilag 1

        Lovforslag og høringsliste, fra beskæftigelsesministeren

        2019-01-16

        Sagsdokument

        Bilag 4

        Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

        2019-01-24

        Sagsdokument

        Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 23. januar 2019