Valget.dk
78395
3.beh./Vedtaget

Forslag til lov om ændring af søloven og lov om mortifikation af værdipapirer. (Digital skibsregistrering).

Lovforslaget har til formål at etablere et mere tidssvarende grundlag for indførelse af digital skibsregistrering og at nedsætte den periode, som dagbøger, som føres på skibe, mindst skal opbevares i.

Folketinget vedtog ved lov nr. 526 af 7. juni 2006 en række ændringer af søloven m.v., som skulle danne de lovgivningsmæssige rammer for indførelse af digital skibsregistrering. Disse bestemmelser er kun sat i kraft i begrænset omfang, og regeringen har vurderet, at de ikke længere er fuldt ud tidssvarende. Lovforslaget indeholder på den baggrund justeringer af reglerne, så der kan indføres digital skibsregistrering på en tidssvarende måde.

I 2006 var det forventningen, at skibsregistret gradvis ville blive digitalt. På nuværende tidspunkt er det hensigten, at digitaliseringen skal ske på en gang. Lovforslaget giver på den baggrund yderligere mulighed for, at Søfartsstyrelsen kan fastsætte regler om konvertering af ejerpantebreve på papir til digitale pantebreve. Lovforslaget indeholder også en ændring af mortifikationsloven, så man undgår at komme i en situation, hvor der kan kræves udstedt pantebreve på papir, efter at digital skibsregistrering er indført.

Lovændringerne udspringer af ”Vækstplan for Det Blå Danmark”, hvor regeringen bl.a. har fokus på Det Blå Danmark som et kraftcenter for digitalisering, og den politiske aftale "Initiativer for Danmarks digitale vækst" fra den 26. februar 2018 om et nyt digitalt skibsregister, som skal give nye muligheder for selvbetjening for rederierne og dermed bidrage til at lette byrderne for erhvervslivet. Lovforslaget nedsætter endvidere den periode, som dagbøger, som føres på skibe, mindst skal opbevares i, fra 3 år til 1 år efter datoen for sidste indførsel.

Erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden, for så vidt angår digital skibsregistrering, under hensyn til at ikrafttrædelsen forudsætter, at der er udviklet et nyt digitalt skibsregistreringssystem. Dette forventes at træde i kraft i 2020. Ændringen vedrørende dagbøger, som føres på skibe, skal træde i kraft den 1. juli 2019.

sø- og skibsfart (Sagsområde)Søfart 3 (Lovsagsnavn)Gældsforhold 2 (Lovsagsnavn)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
NQ
T

2019-01-09

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Dokumenter

  • Skriftlig fremsættelse (9. januar 2019)
   2019-01-09
   • PDF CQ793 (2019-01-09)
  • Sagstrin

   Lovforslag som fremsat

   Lovforslag som fremsat

   Endelig

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Dokumenter

    • Fremsat den 9. januar 2019 af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov)
     2019-01-09
    • Sagsdokument

     Fremsat den 9. januar 2019 af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov)

     Sagsdokument

     Skriftlig fremsættelse (9. januar 2019)

     2019-01-15

     Sagstrin

     1. behandling

     1. behandling

     Behandlet/Henvist til udvalg

     Aktør

     • Behandles i Folketinget
     • Ordfører Erik Christensen
     • Ordfører Hans Kristian Skibby
     • Ordfører Torsten Schack Pedersen
     • Ordfører Pelle Dragsted
     • Ordfører Rasmus Nordqvist
     • Ordfører Lisbeth Bech Poulsen
     • Minister erhvervsministeren
     • Ordfører Martin Lidegaard
     • 2019-01-31

      Sagstrin

      Frist for spørgsmål

      Frist for spørgsmål

      Konfirmeret

      2019-02-07

      Sagstrin

      Frist for svar

      Frist for svar

      Konfirmeret

      2019-02-21

      Sagstrin

      Politisk drøftelse

      Politisk drøftelse

      Konfirmeret
      Sagstrin

      Betænkning

      Betænkning

      Betænkning afgivet

      2019-02-19

      Sagstrin

      Frist for politiske bemærkninger

      Frist for politiske bemærkninger

      Konfirmeret

      2019-02-08

      Sagstrin

      Frist for ændringsforslag

      Frist for ændringsforslag

      Konfirmeret
      Sagsdokument

      Spørgsmål 7

      L 136 - svar på spm. 7 om ministeren vil stille ændringsforslag om, at forslaget om en nedsættelse af den periode, som dagbøger, som føres på skibe, mindst skal opbevares i, fra 3 år til 1 år, udgår af lovforslaget, fra erhvervsministeren

      2019-02-26

      Sagstrin

      2. behandling

      2. behandling

      Behandlet/Direkte til 3. beh.

      Aktør

      • Behandles i Folketinget
      • Sagstrin

       Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

       Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

       Endelig

       Dokumenter

       • Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 26. februar 2019
        2019-02-26
       • Sagsdokument

        Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 26. februar 2019

        2019-02-28

        Sagstrin

        3. behandling

        3. behandling

        Behandlet/Vedtaget

        Aktør

        • Behandles i Folketinget
        • Sagstrin

         Lovforslag som vedtaget

         Lovforslag som vedtaget

         Endelig

         Aktør

         • Behandles i Folketinget
         • Dokumenter

          • Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. februar 2019
           2019-02-28
          • Afstemning

           Afstemning 278 (Endelig vedtagelse) ved mødet Møde i salen

           Forslaget blev vedtaget. For stemte 96 (S, DF, V, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 9 (EL), hverken for eller imod stemte 0.

           S
           DF
           V
           Ø
           LA
           EL
           RV
           SF
           KF
           IA
           NQ
           T
           Sagsdokument

           Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. februar 2019

           Dagsordenspunkt

           Møde i salen

           3. behandling

           2019-02-22

           Sagsdokument

           Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 21. februar 2019

           Sagsdokument

           Bilag 6

           Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 21. februar 2019

           2019-01-08

           Sagsdokument

           Bilag 1

           Høringssvar og høringsnotat, fra erhvervsministeren

           2019-01-18

           Sagsdokument

           Bilag 2

           Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

           2019-01-23

           Sagsdokument

           Bilag 3

           Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

           2019-01-28

           Sagsdokument

           Spørgsmål 1

           Spm. om foreslåede ændring af sølovens § 471, stk. 3 om opbevaring af dagbøger, til erhvervsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 2

           Spm. om hvilke byrder der for erhvervslivet er forbundet med at opbevare en udskreven dagbog, til erhvervsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 3

           Spm. om vanskeligheden ved at opbevare udskrevne dagbøger og sikre, at de omhandlede optegnelser kan genfindes i længere tid, til erhvervsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 4

           Spm. om ministeren har været i uddybende dialog med CO-Søfart om deres indvendinger mod en nedsættelse af opbevaringstiden for dagbøger, til erhvervsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 5

           Spm. om høringssvarene fra Danmarks Skibskredit og Finans Danmark, hvoraf det fremgår, at den foreslåede digitalisering af pantebreve kan give anledning til store problemer med håndhævelsen af panterettigheder i udlandet, til erhvervsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 6

           Spm. om en orientering til udvalget om den undersøgelse, som det fremgår af høringsnotatet, at Søfartsstyrelsen har foretaget i foråret og sommeren 2018 af 17 flagstaters stillingtagen til en dansk dematerialisering af pantedokumenter, herunder de enkelte flagstaters svar, til erhvervsministeren

           2019-02-05

           Sagsdokument

           Spørgsmål 1

           L 136 - svar på spm. 1 om foreslåede ændring af sølovens § 471, stk. 3 om opbevaring af dagbøger, fra erhvervsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 2

           L 136 - svar på spm. 2 om hvilke byrder der for erhvervslivet er forbundet med at opbevare en udskreven dagbog, fra erhvervsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 3

           L 136 - svar på spm. 3 om vanskeligheden ved at opbevare udskrevne dagbøger og sikre, at de omhandlede optegnelser kan genfindes i længere tid, fra erhvervsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 4

           L 136 - svar på spm. 4 om ministeren har været i uddybende dialog med CO-Søfart om deres indvendinger mod en nedsættelse af opbevaringstiden for dagbøger, fra erhvervsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 5

           L 136 - svar på spm. 5 om høringssvarene fra Danmarks Skibskredit og Finans Danmark, hvoraf det fremgår, at den foreslåede digitalisering af pantebreve kan give anledning til store problemer med håndhævelsen af panterettigheder i udlandet, fra erhvervsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 6

           L 136 - svar på spm. 6 om en orientering til udvalget om den undersøgelse, som det fremgår af høringsnotatet, at Søfartsstyrelsen har foretaget i foråret og sommeren 2018 af 17 flagstaters stillingtagen til en dansk dematerialisering af pantedokumenter, herunder de enkelte flagstaters svar, fra erhvervsministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 7

           Spm. om ministeren vil stille ændringsforslag om, at forslaget om en nedsættelse af den periode, som dagbøger, som føres på skibe, mindst skal opbevares i, fra 3 år til 1 år, udgår af lovforslaget, til erhvervsministeren

           2019-02-11

           Sagsdokument

           Bilag 4

           Ændringsforslag, fra erhversvministeren

           Sagsdokument

           Bilag 5

           Udkast til betænkning