Valget.dk
78397
3.beh./Vedtaget

Forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven. (Forældremyndighed, barnets bopæl og samvær for forældre, der er dømt for visse former for kriminalitet af grovere karakter).

Lovforslaget indebærer, at der i forældreansvarssager indføres en klar formodning om, at det ikke er bedst for et barn, at en forælder, der er dømt for visse former for personfarlig kriminalitet af grovere karakter (f.eks. incest og manddrab), har forældremyndigheden eller del i forældremyndigheden, at barnet har samvær eller anden kontakt med denne forælder, eller at barnet har bopæl hos denne forælder. Formodningen kan fraviges, hvis det på grund af en konkret og dybdegående vurdering findes at være det bedste for det enkelte barn. Forslaget har dermed til formål at sikre, at der i forældreansvarssager ikke opstår tvivl om, at hensynet til barnets bedste og barnets ret til trivsel og beskyttelse altid sættes over andre hensyn, herunder over hensynet til en forælder, der har begået personfarlig kriminalitet af grovere karakter.

familieret (Sagsområde)udsatte børn og unge (Sagsområde)Personlige forhold 31 (Lovsagsnavn)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
NQ
T

2019-01-09

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Dokumenter

  • Skriftlig fremsættelse (9. januar 2019)
   2019-01-09
   • PDF CT502 (2019-01-09)
  • Sagstrin

   Lovforslag som fremsat

   Lovforslag som fremsat

   Endelig

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Dokumenter

    • Fremsat den 9. januar 2019 af børne- og socialministeren (Mai Mercado)
     2019-01-09
    • Sagsdokument

     Fremsat den 9. januar 2019 af børne- og socialministeren (Mai Mercado)

     Sagsdokument

     Skriftlig fremsættelse (9. januar 2019)

     Sagsdokument

     Bilag 1

     Høringsnotat og høringssvar, fra børne- og socialministeren

     2019-01-15

     Sagstrin

     1. behandling

     1. behandling

     Behandlet/Henvist til udvalg

     Aktør

     • Behandles i Folketinget
     • Ordfører Trine Torp
     • Ordfører Rasmus Vestergaard Madsen
     • Ordfører Pernille Rosenkrantz-Theil
     • Ordfører Pernille Bendixen
     • Ordfører Laura Lindahl
     • Ordfører Torsten Gejl
     • Ordfører Marianne Jelved
     • Minister børne- og socialministeren
     • Ordfører Hans Andersen
     • 2019-01-23

      Sagstrin

      Frist for spørgsmål

      Frist for spørgsmål

      Konfirmeret
      Sagsdokument

      Spørgsmål 1

      Spm., om lovforslaget kun omfatter personer, der har begået grov forsætlig personfarlig kriminalitet, og som har modtaget en fængselsstraf, til børne- og socialministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 2

      Spm. om at bekræfte, at barnets tarv med lovforslagets vedtagelse stadig vil være i centrum, og at der fortsat vil være mulighed for at opnå forældremyndighed og samvær, uagtet at man er tidligere dømt for kriminalitet, der falder under bestemmelserne i lovforslaget, til børne- og socialministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 3

      Spm. om at bekræfte, at personer, der er dømt for mildere kriminalitet, uagtsom kriminalitet, kriminalitet, der er begået for ganske lang tid siden, eller kriminalitet, der er fuldstændig uden sammenhæng med barnet og barnets tarv, fortsat vil kunne få forældremyndighed over og samvær med deres barn/børn, til børne- og socialministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 5

      Spm. om at bekræfte, at kriteriet for at høre under lovforslagets formål ikke er tilhørsforhold til et kriminelt miljø, mistanke, sigtelse eller domme for andet end grov personfarlig kriminalitet, og at det derfor ikke er udgangspunktet, at et ”hardcore bandemedlem” ikke kan være en god far, som ministeren har udtalt i pressen, til børne- og socialministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 4

      Spm. om at bekræfte, at man ikke spiller sig af banen som forælder ved at begå personfarlig kriminalitet, og at der er undtagelser indskrevet i lovforslaget, til børne- og socialministeren

      2019-01-31

      Sagstrin

      Frist for svar

      Frist for svar

      Konfirmeret

      2019-02-21

      Sagstrin

      Politisk drøftelse

      Politisk drøftelse

      Konfirmeret
      Sagstrin

      Betænkning

      Betænkning

      Betænkning afgivet

      2019-02-18

      Sagstrin

      Frist for politiske bemærkninger

      Frist for politiske bemærkninger

      Konfirmeret
      Sagsdokument

      Bilag 4

      1. udkast til betænkning

      2019-02-04

      Sagstrin

      Frist for ændringsforslag

      Frist for ændringsforslag

      Konfirmeret

      2019-02-26

      Sagstrin

      2. behandling

      2. behandling

      Behandlet/Direkte til 3. beh.

      Aktør

      • Behandles i Folketinget
      • 2019-02-28

       Sagstrin

       3. behandling

       3. behandling

       Behandlet/Vedtaget

       Aktør

       • Behandles i Folketinget
       • Sagstrin

        Lovforslag som vedtaget

        Lovforslag som vedtaget

        Endelig

        Aktør

        • Behandles i Folketinget
        • Dokumenter

         • Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. februar 2019
          2019-02-28
         • Afstemning

          Afstemning 281 (Endelig vedtagelse) ved mødet Møde i salen

          Forslaget blev vedtaget. For stemte 105 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.

          S
          DF
          V
          Ø
          LA
          EL
          RV
          SF
          KF
          IA
          NQ
          T
          Sagsdokument

          Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. februar 2019

          Dagsordenspunkt

          Møde i salen

          3. behandling

          2019-02-22

          Sagsdokument

          Bilag 5

          Betænkning afgivet af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget den 21. februar 2019

          Sagsdokument

          Betænkning afgivet af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget den 21. februar 2019

          2019-01-16

          Sagsdokument

          Bilag 2

          Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

          2019-01-17

          Sagsdokument

          Bilag 3

          Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

          2019-01-30

          Sagsdokument

          Spørgsmål 1

          L 137 - svar på spm. 1 om lovforslaget kun omfatter personer, der har begået grov forsætlig personfarlig kriminalitet, og som har modtaget en fængselsstraf, fra børne- og socialministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 2

          L 137 - svar på spm. 2 om at bekræfte, at barnets tarv med lovforslagets vedtagelse stadig vil være i centrum, og at der fortsat vil være mulighed for at opnå forældremyndighed og samvær, uagtet at man er tidligere dømt for kriminalitet, der falder under bestemmelserne i lovforslaget, fra børne- og socialministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 3

          L 137 - svar på spm. 3 om at bekræfte, at personer, der er dømt for mildere kriminalitet, uagtsom kriminalitet, kriminalitet, der er begået for ganske lang tid siden, eller kriminalitet, der er fuldstændig uden sammenhæng med barnet og barnets tarv, fortsat vil kunne få forældremyndighed over og samvær med deres barn/børn, fra børne- og socialministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 4

          L 137 - svar på spm. 4 om at bekræfte, at man ikke spiller sig af banen som forælder ved at begå personfarlig kriminalitet, og at der er undtagelser indskrevet i lovforslaget, fra børne- og socialministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 5

          L 137 - svar på spm. 5 om at bekræfte, at kriteriet for at høre under lovforslagets formål ikke er tilhørsforhold til et kriminelt miljø, mistanke, sigtelse eller domme for andet end grov personfarlig kriminalitet, og at det derfor ikke er udgangspunktet, at et ”hardcore bandemedlem” ikke kan være en god far, som ministeren har udtalt i pressen, fra børne- og socialministeren