Valget.dk
78396
3.beh./Vedtaget

Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og lov om Familieretshuset. (Overførsel af Statsforvaltningens opgaver med prøvelse af ægteskabsbetingelserne til Familieretshuset m.v.).

Folketinget vedtog den 22. november 2018 en lov, der indfører et forbud mod at indgå proformaægteskab. Samtidig blev der oprettet en specialiseret enhed i Statsforvaltningen, der skal prøve ægteskabsbetingelserne for udenlandske par, hvis der er risiko for proformaægteskab.

Den 20. december 2018 vedtog Folketinget de lovforslag, der handler om at lave ét samlet familieretligt system. Med det nye familieretlige system oprettes der en ny familieretlig myndighed, Familieretshuset, der skal overtage Statsforvaltningens familieretlige opgaver, og som følge af det nedlægges Statsforvaltningen. Prøvelsen af ægteskabsbetingelserne for udenlandske par, som fra den 1. januar 2019 varetages af Statsforvaltningen, skal overføres til Familieretshuset fra den 1. april 2019, og dette lovforslag gennemfører denne overførsel.

Loven skal træde i kraft den 1. april 2019, dog skal § 3 træde i kraft den 25. marts 2019.

familieret (Sagsområde)Personlige forhold 11 (Lovsagsnavn)Personlige forhold 31 (Lovsagsnavn)Personlige forhold 39 (Lovsagsnavn)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
NQ
T

2019-01-09

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Dokumenter

  • Skriftlig fremsættelse (9. januar 2019)
   2019-01-09
   • PDF CT500 (2019-01-09)
  • Sagstrin

   Lovforslag som fremsat

   Lovforslag som fremsat

   Endelig

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Dokumenter

    • Fremsat den 9. januar 2019 af børne- og socialministeren (Mai Mercado)
     2019-01-09
    • Sagsdokument

     Fremsat den 9. januar 2019 af børne- og socialministeren (Mai Mercado)

     Sagsdokument

     Skriftlig fremsættelse (9. januar 2019)

     Sagsdokument

     Bilag 1

     Høringsnotat og høringssvar, fra børne- og socalministeren

     2019-01-15

     Sagstrin

     1. behandling

     1. behandling

     Behandlet/Henvist til udvalg

     Aktør

     • Behandles i Folketinget
     • Ordfører Rasmus Vestergaard Madsen
     • Ordfører Trine Torp
     • Ordfører Pernille Rosenkrantz-Theil
     • Ordfører Pernille Bendixen
     • Ordfører Laura Lindahl
     • Ordfører Torsten Gejl
     • Ordfører Marianne Jelved
     • Minister børne- og socialministeren
     • Ordfører Hans Andersen
     • Sagsdokument

      Bilag 2

      Ændringsforslag fra børne- og socialministeren

      2019-01-23

      Sagstrin

      Frist for spørgsmål

      Frist for spørgsmål

      Konfirmeret

      2019-01-31

      Sagstrin

      Frist for svar

      Frist for svar

      Konfirmeret
      Sagsdokument

      Bilag 5

      Ændringsforslag fra børne- og socialministeren

      2019-02-21

      Sagstrin

      Politisk drøftelse

      Politisk drøftelse

      Konfirmeret
      Sagstrin

      Betænkning

      Betænkning

      Betænkning afgivet

      2019-02-18

      Sagstrin

      Frist for politiske bemærkninger

      Frist for politiske bemærkninger

      Konfirmeret
      Sagsdokument

      Bilag 6

      1. udkast til betænkning

      2019-02-04

      Sagstrin

      Frist for ændringsforslag

      Frist for ændringsforslag

      Konfirmeret

      2019-02-26

      Sagstrin

      2. behandling

      2. behandling

      Behandlet/Direkte til 3. beh.

      Aktør

      • Behandles i Folketinget
      • Sagstrin

       Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

       Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

       Endelig

       Dokumenter

       • Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 26. februar 2019
        2019-02-26
       • Sagsdokument

        Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 26. februar 2019

        2019-02-28

        Sagstrin

        3. behandling

        3. behandling

        Behandlet/Vedtaget

        Aktør

        • Behandles i Folketinget
        • Sagstrin

         Lovforslag som vedtaget

         Lovforslag som vedtaget

         Endelig

         Aktør

         • Behandles i Folketinget
         • Afstemning

          Afstemning 282 (Endelig vedtagelse) ved mødet Møde i salen

          Forslaget blev vedtaget. For stemte 104 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.

          S
          DF
          V
          Ø
          LA
          EL
          RV
          SF
          KF
          IA
          NQ
          T
          Sagsdokument

          Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. februar 2019

          Dagsordenspunkt

          Møde i salen

          3. behandling

          2019-02-22

          Sagsdokument

          Betænkning afgivet af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget den 21. februar 2019

          Sagsdokument

          Bilag 9

          Betænkning afgivet af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget den 21. februar 2019

          2019-01-16

          Sagsdokument

          Bilag 3

          Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

          2019-01-17

          Sagsdokument

          Bilag 4

          Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

          2019-02-19

          Sagsdokument

          Bilag 7

          Ændringsforslag fra børne- og socialministeren

          Sagsdokument

          Bilag 8

          2. udkast til betænkning