Valget.dk
78398
1. beh./Henvist til udvalg

Forslag til lov om ændring af straffeloven og forskellige andre love. (Selvstændig bestemmelse om psykisk vold).

Med lovforslaget indføres en selvstændig bestemmelse om psykisk vold i straffeloven, således at psykisk vold i nære relationer kan straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år.

Lovforslaget sidestiller derudover psykisk vold med fysisk vold i relation til f.eks. strafforhøjelse i gentagelsestilfælde.

Lovforslaget indebærer desuden, at forældelsesfristen udskydes i sager om psykisk vold mod personer under 18 år, når forholdet er begået af en person i eller nært knyttet til forurettedes husstand. Forældelsen skal således tidligst regnes fra det tidspunkt, den forurettede er fyldt 21 år.

Herudover indeholder lovforslaget ændringer i retsplejeloven, lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning, lov om knive og blankvåben m.v., lov om våben og eksplosivstoffer og ægteskabsloven.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. marts 2019.

Retspleje 35 (Lovsagsnavn)strafferet og kriminalitet (Sagsområde)Retspleje 80 (Lovsagsnavn)Retspleje 87 (Lovsagsnavn)Personlige forhold 39 (Lovsagsnavn)

2019-01-09

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Dokumenter

  • Skriftlig fremsættelse (9. januar 2019)
   2019-01-09
   • PDF AA11223 (2019-01-09)
  • Sagstrin

   Lovforslag som fremsat

   Lovforslag som fremsat

   Endelig

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Sagsdokument

    Skriftlig fremsættelse (9. januar 2019)

    Sagsdokument

    Fremsat den 9. januar 2019 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

    Sagsdokument

    Bilag 1

    Høringssvar og høringsnotat, fra justitsministeren

    2019-01-22

    Sagstrin

    1. behandling

    1. behandling

    Behandlet/Henvist til udvalg

    Aktør

    • Behandles i Folketinget
    • Ordfører Naser Khader
    • Ordfører Rosa Lund
    • Ordfører Rasmus Horn Langhoff
    • Ordfører Karina Adsbøl
    • Ordfører Christina Egelund
    • Ordfører Lotte Rod
    • Minister justitsministeren
    • Ordfører Mads Fuglede
    • Ordfører Pernille Schnoor
    • Dagsordenspunkt

     Møde i salen

     1. behandling

     2019-01-29

     Sagstrin

     Frist for spørgsmål

     Frist for spørgsmål

     Konfirmeret

     2019-02-04

     Sagstrin

     Frist for svar

     Frist for svar

     Konfirmeret
     Sagsdokument

     Bilag 7

     1. udkast til betænkning

     2019-02-07

     Sagstrin

     Politisk drøftelse

     Politisk drøftelse

     Konfirmeret
     Sagsdokument

     Spørgsmål 18

     Spm., om ministeren kan give et konkret eksempel på en situation, der i dag ikke er kriminaliseret, men som vil være det fremover, når lovforslaget træder i kraft, til justitsministeren

     Sagsdokument

     Spørgsmål 10

     Spm. om, at en krænker ikke kan tage bopæl inden for den geografiske udstrækning af et opholdsforbud, til justitsministeren

     Sagsdokument

     Spørgsmål 11

     Spm., om ministeren vil redegøre for praksis i forhold til fastsættelse af den geografiske udstrækning af et opholdsforbud, til justitsministeren

     Sagsdokument

     Spørgsmål 12

     Spm. om den kritik, som professor i strafferet, Lasse Lund Madsen, fremsætter af lovforslaget, til justitsministeren

     Sagsdokument

     Spørgsmål 13

     Spm. om, at en professor, to tidligere professorer og en lektor i strafferet ikke kan svare på, hvad der egentlig kriminaliseres med lovforslaget, til justitsministeren

     Sagsdokument

     Spørgsmål 14

     Spm. om de ressourcemæssige problemstillinger i at efterforske noget så komplekst og svært definerbart som psykisk vold, til justitsministeren

     Sagsdokument

     Spørgsmål 15

     Spm. om risikoen for misbrug i eksempelvis skilsmissesager, som bl.a. fremført af Landsforeningen af Forsvarsadvokater, til justitsministeren

     Sagsdokument

     Spørgsmål 17

     Spm. om, at der er udtrykt faglige bekymringer om bl.a. de bevismæssige vanskeligheder, vanskeligheder i vurderingen af, hvornår man er inden for det strafbare område, og en stor uklarhed om, hvordan det skal håndteres i praksis, til justitsministeren

     Sagsdokument

     Spørgsmål 16

     Spm., om den form for adfærd, der bliver udvist i den officielle undervisningsvideo, som Ligestillingsministeriet har udsendt, fremover vil blive kriminaliseret, til justitsministeren

     2019-02-05

     Sagstrin

     Frist for politiske bemærkninger

     Frist for politiske bemærkninger

     Konfirmeret
     Sagstrin

     Frist for ændringsforslag

     Frist for ændringsforslag

     Konfirmeret

     2019-02-28

     Sagstrin

     Betænkning

     Betænkning

     Planlægges til betænkn.afg.

     2019-03-19

     Sagstrin

     2. behandling

     2. behandling

     På dagsorden

     Aktør

     • Behandles i Folketinget
     • 2019-03-26

      Sagstrin

      3. behandling

      3. behandling

      På dagsorden

      Aktør

      • Behandles i Folketinget
      • 2019-02-21

       Sagsdokument

       Spørgsmål 10

       L 139 - svar på spm. 10 om, at en krænker ikke kan tage bopæl inden for den geografiske udstrækning af et opholdsforbud, fra justitsministeren

       Sagsdokument

       Spørgsmål 11

       L 139 - svar på spm. 11, om ministeren vil redegøre for praksis i forhold til fastsættelse af den geografiske udstrækning af et opholdsforbud, fra justitsministeren

       Sagsdokument

       Spørgsmål 20

       L 139 - svar på spm. 20 om, hvorvidt opfordring til udstødelse af tidligere medlemmer af en religiøs forening, bør betragtes som psykisk vold efter lovforslagets bestemmelse om psykisk vold, fra justitsministeren

       Sagsdokument

       Spørgsmål 21

       L 139 - foreløbigt svar på spm. 21, om der foregår kontrol med religiøse foreningers hvervning af beboere på kommunale og privatejede bosteder, fra justitsministeren

       Sagsdokument

       Spørgsmål 22

       L 139 - foreløbigt svar på spm. 22 om antallet af indberetninger til myndighederne vedrørende børn og unge, som har tilknytning til Jehovas Vidner, fra justitsministeren

       Sagsdokument

       Bilag 12

       4. udkast til betænkning

       2019-02-13

       Sagsdokument

       Bilag 10

       3. udkast til betænkning

       2019-01-21

       Sagsdokument

       Spørgsmål 1

       Spm. om kommentar til henvendelsen af 23/12-18 fra Mogens Nygaard Christoffersen, København, om psykologisk mishandling af børn, til justitsministeren

       Sagsdokument

       Bilag 2

       Henvendelse af 23/12-18 fra Mogens Nygaard Christoffersen, København, om psykologisk mishandling af børn

       2019-01-23

       Sagsdokument

       Bilag 3

       Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

       2019-01-24

       Sagsdokument

       Spørgsmål 5

       MFU spm. om, hvorfor den foreslåede bestemmelse om psykisk vold er afgrænset til, at gerningspersonen skal have et tilhørsforhold til offerets husstand, til justitsministeren

       Sagsdokument

       Bilag 4

       Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

       Sagsdokument

       Spørgsmål 3

       MFU spm., om ministeren vil udarbejde et ændringsforslag til lovforslaget, der indebærer, at man som dømt ikke kan bosætte sig klos op ad sit offer, til justitsministeren

       Sagsdokument

       Spørgsmål 4

       MFU spm., om det er psykisk vold, når en gerningsmand bevidst bosætter sig tæt på sit offer, til justitsministeren

       Sagsdokument

       Spørgsmål 2

       MFU spm., om ministeren vil præcisere, at opholdssteder m.v. skal betragtes som ”husstand” i loven og dermed er omfattet af den foreslåede bestemmelse om psykisk vold, til justitsministeren

       2019-01-30

       Sagsdokument

       Spørgsmål 6

       Spm. om, hvordan hyppige og længerevarende stuearrester skal defineres og tolkes, til justitsministeren

       Sagsdokument

       Spørgsmål 8

       Spm. om, hvilke handlemuligheder et forældrepar har, hvis deres barn eller ung er på vej ud i noget skidt, til justitsministeren

       Sagsdokument

       Spørgsmål 9

       Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 30/1-19 fra Videnscenter for Psykotraumatologi, SDU, om nogle definitioner og afgrænsninger af psykisk vold overfor børn, til justitsministeren

       Sagsdokument

       Bilag 5

       Henvendelse af 30/1-19 fra Videnscenter for Psykotraumatologi, SDU, om nogle definitioner og afgrænsninger af psykisk vold over for børn

       Sagsdokument

       Spørgsmål 7

       Spm., om man vil inddrage servicelovens bestemmelser i forhold til, om der foreligger en underretning af et barn eller en ung, når der skal tages stilling til længerevarende stuearrester, til justitsministeren

       2019-02-01

       Sagsdokument

       Spørgsmål 5

       L 139 - svar på MFU spm. 5 om, hvorfor den foreslåede bestemmelse om psykisk vold er afgrænset til, at gerningspersonen skal have et tilhørsforhold til offerets husstand, fra justitsministeren

       Sagsdokument

       Spørgsmål 6

       L 139 - svar på spm. 6 om, hvordan hyppige og længerevarende stuearrester skal defineres og tolkes, fra justitsministeren

       Sagsdokument

       Spørgsmål 8

       L 139 - svar på spm. 8 om, hvilke handlemuligheder et forældrepar har, hvis deres barn eller ung er på vej ud i noget skidt, fra justitsministeren

       Sagsdokument

       Bilag 6

       Ændringsforslag, fra justitsministeren

       Sagsdokument

       Spørgsmål 1

       L 139 - svar på spm. 1 om kommentar til henvendelsen af 23/12-18 fra Mogens Nygaard Christoffersen, København, om psykologisk mishandling af børn, fra justitsministeren

       Sagsdokument

       Spørgsmål 4

       L 139 - svar på MFU spm. 4, om det er psykisk vold, når en gerningsmand bevidst bosætter sig tæt på sit offer, fra justitsministeren

       Sagsdokument

       Spørgsmål 3

       L 139 - svar på MFU spm. 3, om ministeren vil udarbejde et ændringsforslag til lovforslaget, der indebærer, at man som dømt ikke kan bosætte sig klos op ad sit offer, fra justitsministeren

       Sagsdokument

       Spørgsmål 2

       L 139 - svar på MFU spm. 2, om ministeren vil præcisere, at opholdssteder m.v. skal betragtes som ”husstand” i loven og dermed er omfattet af den foreslåede bestemmelse om psykisk vold, fra justitsministeren

       Sagsdokument

       Spørgsmål 7

       L 139 - svar på spm. 7, om man vil inddrage servicelovens bestemmelser i forhold til, om der foreligger en underretning af et barn eller en ung, når der skal tages stilling til længerevarende stuearrester, fra justitsministeren

       Sagsdokument

       Spørgsmål 9

       L 139 - svar på spm. 9 om ministerens kommentar til henvendelsen af 30/1-19 fra Videnscenter for Psykotraumatologi, SDU, om nogle definitioner og afgrænsninger af psykisk vold over for børn, fra justitsministeren

       2019-02-11

       Sagsdokument

       Bilag 9

       Henvendelse af 11/2-19 fra Københavns Universitet v/Jørn Vestergaard vedr. "Selvstændig bestemmelse om psykisk vold"

       Sagsdokument

       Spørgsmål 19

       Spm. om kommentar til henvendelsen af 11/2-19 fra Københavns Universitet v/Jørn Vestergaard vedr. "Selvstændig bestemmelse om psykisk vold", til justitsministeren

       2019-02-06

       Sagsdokument

       Bilag 8

       2. udkast til betænkning

       2019-02-18

       Sagsdokument

       Spørgsmål 20

       Spm. om, hvorvidt opfordring til udstødelse af tidligere medlemmer af en religiøs forening, bør betragtes som psykisk vold efter lovforslagets bestemmelse om psykisk vold, til justitsministeren

       Sagsdokument

       Spørgsmål 21

       Spm., om der foregår kontrol med religiøse foreningers hvervning af beboere på kommunale og privatejede bosteder, til justitsministeren

       Sagsdokument

       Spørgsmål 22

       Spm. om antallet af indberetninger til myndighederne vedrørende børn og unge, som har tilknytning til Jehovas Vidner, til justitsministeren

       2019-02-19

       Sagsdokument

       Bilag 11

       Ændringsforslag fra justitsministeren

       Sagsdokument

       Spørgsmål 12

       L 139 - svar på spm. 12 om den kritik, som professor i strafferet, Lasse Lund Madsen, fremsætter af lovforslaget, fra justitsministeren

       Sagsdokument

       Spørgsmål 13

       L 139 - svar på spm. 13 om, at en professor, to tidligere professorer og en lektor i strafferet ikke kan svare på, hvad der egentlig kriminaliseres med lovforslaget, fra justitsministeren

       Sagsdokument

       Spørgsmål 14

       L 139 - svar på spm. 14 om de ressourcemæssige problemstillinger i at efterforske noget så komplekst og svært definerbart som psykisk vold, fra justitsministeren

       Sagsdokument

       Spørgsmål 15

       L 139 - svar på spm. 15om risikoen for misbrug i eksempelvis skilsmissesager, som bl.a. fremført af Landsforeningen af Forsvarsadvokater, fra justitsministeren

       Sagsdokument

       Spørgsmål 16

       L 139 - svar på spm. 16, om den form for adfærd, der bliver udvist i den officielle undervisningsvideo, som Ligestillingsministeriet har udsendt, fremover vil blive kriminaliseret, fra justitsministeren

       Sagsdokument

       Spørgsmål 17

       L 139 - svar på spm. 17 om, at der er udtrykt faglige bekymringer om bl.a. de bevismæssige vanskeligheder, vanskeligheder i vurderingen af, hvornår man er inden for det strafbare område, og en stor uklarhed om, hvordan det skal håndteres i praksis, fra justitsministeren

       Sagsdokument

       Spørgsmål 18

       L 139 - svar på spm. 18. om ministeren kan give et konkret eksempel på en situation, der i dag ikke er kriminaliseret, men som vil være det fremover, når lovforslaget træder i kraft, fra justitsministeren

       Sagsdokument

       Spørgsmål 19

       L 139 - svar på spm. 19 om kommentar til henvendelsen af 11/2-19 fra Københavns Universitet v/Jørn Vestergaard vedr. "Selvstændig bestemmelse om psykisk vold", fra justitsministeren