Valget.dk
78517
1. beh./Henvist til udvalg

Forslag til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. (Regulering af nåleakupunktur på brystkassen og forbud mod konstruktion af en kunstig hymen (jomfruhinde)).

Lovforslaget omhandler to dele, dels krav til behandling med nåleakupunktur, dels et forbud mod konstruktion af en kunstig hymen (jomfruhinde).

Nåleakupunktur kan i dag udføres af alle. Med forslaget foreslås det, at der stilles krav om, at behandleren gennemfører et kursus i at forebygge, erkende og håndtere komplikationer ved behandlingen for at kunne udføre nåleakupunktur på brystkassen. Kravet om gennemførelse af et kursus vil dog ikke omfatte læger og kiropraktorer, som på grund af deres uddannelse forudsættes at have erhvervet disse kundskaber. Desuden foreslås det, at personer, der udfører akupunktur på brystkassen som led i offentlig sygehusbehandling, tillige er undtaget fra kravet om gennemførelse af kurset. Lovforslaget medfører et strafbelagt forbud mod at udføre nåleakupunktur på brystkassen i strid med kursuskravet.

Lovforslaget indeholder derudover et strafbelagt forbud mod konstruktion af en kunstig hymen (jomfruhinde). Forbuddet skal ses i forlængelse af regeringens øvrige initiativer på området.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 2019.

sundhedspolitik og sundhedsøkonomi (Sagsområde)Sundhedsvæsen 12 (Lovsagsnavn)

2019-01-24

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Sagstrin

  Lovforslag som fremsat

  Lovforslag som fremsat

  Endelig

  Aktør

  • Behandles i Folketinget
  • Sagsdokument

   Skriftlig fremsættelse (24. januar 2019)

   Sagsdokument

   Fremsat den 24. januar 2019 af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby)

   Sagsdokument

   Bilag 1

   Høringssvar og høringsnotat, fra sundhedsministeren

   2019-02-08

   Sagstrin

   1. behandling

   1. behandling

   Behandlet/Henvist til udvalg

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Ordfører Peder Hvelplund
   • Ordfører Karin Gaardsted
   • Ordfører Claus Kvist Hansen
   • Ordfører Karen Ellemann
   • Ordfører May-Britt Kattrup
   • Ordfører Pernille Schnoor
   • Ordfører Kirsten Normann Andersen
   • Ordfører Mette Abildgaard
   • Minister sundhedsministeren
   • Sagsdokument

    Bilag 2

    Henvendelse af 6/2-19 fra Danske Fysioterapeuter

    Sagsdokument

    Spørgsmål 2

    Spm. om kommentar til henvendelsen af 6/2-19 fra Danske Fysioterapeuter, til sundhedsministeren

    2019-02-28

    Sagstrin

    Frist for spørgsmål

    Frist for spørgsmål

    Konfirmeret

    2019-03-14

    Sagstrin

    Frist for svar

    Frist for svar

    Konfirmeret

    2019-02-19

    Sagstrin

    Politisk drøftelse

    Politisk drøftelse

    Konfirmeret

    2019-03-21

    Sagstrin

    Frist for politiske bemærkninger

    Frist for politiske bemærkninger

    Konfirmeret

    2019-03-26

    Sagstrin

    Betænkning

    Betænkning

    Planlægges til betænkn.afg.

    2019-03-20

    Sagstrin

    Frist for ændringsforslag

    Frist for ændringsforslag

    Konfirmeret

    2019-02-26

    Sagstrin

    Praktiserende Akupunktører om L 141 (Regulering af nåleakupunktur på brystkassen og forbud mod konstruktion af en kunstig hymen), jf. L 141 - bilag 6.

    Praktiserende Akupunktører om L 141 (Regulering af nåleakupunktur på brystkassen og forbud mod konstruktion af en kunstig hymen), jf. L 141 - bilag 6.

    Afholdt

    Aktør

    • Behandles i Sundheds- og Ældreudvalget
    • Dokumenter

     • Henvendelse af 22/2-19 fra Praktiserende Akupunktører
      2019-02-22
     • Dagsordenspunkt

      Sundheds- og Ældreudvalget

      Praktiserende Akupunktører om L 141 (Regulering af nåleakupunktur på brystkassen og forbud mod konstruktion af en kunstig hymen), jf. L 141 - bilag 6.

      2019-02-25

      Sagsdokument

      Bilag 6

      Henvendelse af 22/2-19 fra Praktiserende Akupunktører

      Sagsdokument

      Spørgsmål 18

      Spm. om kommentar til henvendelsen af 22/2-19 fra Praktiserende Akupunktører, til sundhedsministeren

      2019-01-28

      Sagsdokument

      Spørgsmål 1

      Spm. om Danske Akupunktørers ønske om faglige minimumsstandarder som adgangskrav til kursus i nåleakupunktur, til sundhedsministeren

      2019-02-12

      Sagsdokument

      Spørgsmål 3

      Spm. om, hvor mange kvinder der i de sidste 10 år har fået konstrueret en kunstig jomfruhinde, til sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 5

      Spm. om prisen på en kunstig jomfruhinde, til sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 6

      Spm. om risici ved en operation for at få en kunstig jomfruhinde, til sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 7

      Spm., om varige men eller andre komplikationer efter operationer for at skabe en kunstig jomfruhinde, til sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 8

      Spm. om at sikre oplysning om, at kvinder ikke nødvendigvis bløder ved første samleje, til sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 9

      Spm. om oplysningskampagner om, at kvinder ikke altid bløder ved første samleje, til sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 10

      Spm. om vold og trusler om vold mod kvinder på grund af mistanke hos familien om, at kvinden ikke er jomfru, til sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 12

      Spm., om man ved en gynækologisk undersøgelse kan konstatere, om en kvinde har haft sit første samleje, til sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 4

      Spm. om, hvor mange læger i Danmark der udfører operationer, der har til hensigt at skabe en kunstig jomfruhinde, til sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 11

      Spm. om der i dag foretages gynækologiske undersøgelser af kvinder med henblik på at fastslå, om kvinden er jomfru, til sundhedsministeren

      2019-02-13

      Sagsdokument

      Spørgsmål 13

      Spm. om en deling af lovforslaget, så forslaget om et forbud mod konstruktion af en kunstig hymen udskilles i et selvstændigt lovforslag, til sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 14

      Spm. om, hvorfor man ikke skal have en sundhedsfaglig baggrund for at deltage i kurset om akupunktur af brystkassen, til sundhedsministeren

      2019-02-14

      Sagsdokument

      Spørgsmål 15

      Spm., om operationer for at etablere en mødom udføres i overensstemmelse med lov om informeret samtykke, til sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 16

      Spm., om hjemmesider, der reklamerer for rekonstruktion af mødomshinder, overtræder markedsføringslovgivningen, til sundhedsministeren

      2019-02-18

      Sagsdokument

      Bilag 3

      Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

      2019-02-20

      Sagsdokument

      Bilag 5

      Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget