Valget.dk
78567
1. beh./Henvist til udvalg

Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love. (Indførelse af obligatorisk pensionsordning for overførselsindkomstmodtagere og tillæg til refusion til arbejdsgivere samt ændring af satsregulering af forskellige overførselsindkomster).

Med lovforslaget indføres en obligatorisk pensionsordning af overførselsindkomster, der hidtil har bidraget til finansieringen af satspuljen.

Bidraget til obligatorisk pensionsordning udgør i 2020 0,3 pct. af den pågældende overførselsindkomst, og bidragsprocenten stiger hvert år med 0,3 procentpoint til og med 2030, hvor bidragsprocenten er 3,3 pct.

Arbejdsgiveren indbetaler ikke bidrag til obligatorisk pensionsordning i de tilfælde, hvor arbejdsgiveren udbetaler løn under sygdom eller barsel eller under uddannelse med statens voksenuddannelsesstøtte, og der udbetales refusion til arbejdsgiveren svarende til ydelsen til personen. I stedet udbetales et tillæg til refusion til arbejdsgiveren, som modtager refusion.

Det foreslås også, at lov om en satsreguleringsprocent ændres, således at tilførsler til satspuljen ophører med virkning fra 2020.

Loven udmønter aftalen om en ny regulering af folkepensionen og indførelse af obligatorisk pensionsopsparing for overførselsmodtagere mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti, som Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet siden har tilsluttet sig.

ARBEJDSFORHOLD 7A (Lovsagsnavn)Forsikringsvæsen 29 (Lovsagsnavn)Forsikringsvæsen 3 (Lovsagsnavn)Skatter og afgifter 5 (Lovsagsnavn)Forsikringsvæsen 31 (Lovsagsnavn)Undervisningsvæsen 57 (Lovsagsnavn)Retspleje 103 (Lovsagsnavn)ARBEJDSFORHOLD 7B (Lovsagsnavn)Forsikringsvæsen 33 (Lovsagsnavn)arbejdsmarkedspensioner (Sagsområde)Skatter og afgifter 79 (Lovsagsnavn)ARBEJDSFORHOLD 7C (Lovsagsnavn)

2019-01-30

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Dokumenter

  • Skriftlig fremsættelse (30. januar 2019)
   2019-01-30
   • PDF BE7918 (2019-01-30)
  • Sagstrin

   Lovforslag som fremsat

   Lovforslag som fremsat

   Endelig

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Sagsdokument

    Skriftlig fremsættelse (30. januar 2019)

    Sagsdokument

    Fremsat den 30. januar 2019 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen)

    2019-02-05

    Sagstrin

    1. behandling

    1. behandling

    Behandlet/Henvist til udvalg

    Aktør

    • Behandles i Folketinget
    • Ordfører Rasmus Helveg Petersen
    • Ordfører Erik Lund
    • Ordfører Bent Bøgsted
    • Ordfører Jan Johansen
    • Ordfører Hans Andersen
    • Ordfører Finn Sørensen
    • Ordfører Laura Lindahl
    • Ordfører Torsten Gejl
    • Ordfører Karsten Hønge
    • Minister beskæftigelsesministeren
    • Sagsdokument

     Bilag 2

     Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

     Dagsordenspunkt

     Møde i salen

     1. behandling

     2019-02-21

     Sagstrin

     Frist for spørgsmål

     Frist for spørgsmål

     Konfirmeret
     Sagsdokument

     Spørgsmål 9

     Spm. om inddragelse af relevante aktører i det lovforberedende arbejde, til beskæftigelsesministeren

     Sagsdokument

     Spørgsmål 10

     Spm. om drøftelse af andre administrationsmodeller end den, som lovforslaget bygger på, til beskæftigelsesministeren

     Sagsdokument

     Spørgsmål 11

     Spm. om afkastbeskatning de sidste 5 år før pensionsalderen for personer omfattet af den nye obligatoriske opsparing, til beskæftigelsesministeren

     Sagsdokument

     Spørgsmål 12

     Spm. om aldersopsparing for personer omfattet af den obligatoriske opsparing, til beskæftigelsesministeren

     Sagsdokument

     Spørgsmål 8

     Spm. om økonomiske konsekvenser forbundet med implementeringen af lovforslaget for staten, kommunerne m.v., til beskæftigelsesministeren

     2019-02-26

     Sagstrin

     Frist for svar

     Frist for svar

     Konfirmeret
     Sagstrin

     Frist for ændringsforslag

     Frist for ændringsforslag

     Konfirmeret
     Sagsdokument

     Bilag 7

     Udkast til betænkning

     Sagsdokument

     Bilag 8

     Ændringsforslag, fra beskæftigelsesministeren

     Sagsdokument

     Spørgsmål 1

     L 143 - svar på spm. 1 om at oplyse den årlige procentvise udvikling i det lønbegreb, der ligger til grund for satsreguleringen for hvert af årene i perioden 1992-2033, fra beskæftigelsesministeren

     2019-02-27

     Sagstrin

     Politisk drøftelse

     Politisk drøftelse

     Konfirmeret
     Sagsdokument

     Spørgsmål 2

     L 143 - svar på spm. 2 om regulering af satsen for førtidspension, maksimale dagpenge og kontanthjælp, fra beskæftigelsesministeren

     2019-03-01

     Sagstrin

     Frist for politiske bemærkninger

     Frist for politiske bemærkninger

     Konfirmeret

     2019-03-13

     Sagstrin

     Betænkning

     Betænkning

     Planlægges til betænkn.afg.

     2019-02-19

     Sagsdokument

     Spørgsmål 7

     Spm. om muligheden for, at ydelsesmodtagerne kan indbetale pensionsbidrag til andre pensionskasser end ATP, til beskæftigelsesministeren

     Sagsdokument

     Bilag 6

     Henvendelse af 19/2-19 fra Dansk Byggeri

     Sagsdokument

     Spørgsmål 6

     Spm. om kommentar til henvendelse af 19/2-19 fra Dansk Byggeri, til beskæftigelsesministeren

     2019-01-31

     Sagsdokument

     Bilag 1

     Høringssvar og høringsnotat, fra beskæftigelsesministeren

     2019-02-06

     Sagsdokument

     Bilag 3

     Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

     2019-02-07

     Sagsdokument

     Spørgsmål 1

     Spm. om at oplyse den årlige procentvise udvikling i det lønbegreb, der ligger til grund for satsreguleringen for hvert af årene i perioden 1992-2033, til beskæftigelsesministeren

     Sagsdokument

     Spørgsmål 2

     Spm. om regulering af satsen for førtidspension, maksimale dagpenge og kontanthjælp, til beskæftigelsesministeren

     2019-02-08

     Sagsdokument

     Bilag 4

     Henvendelse af 8/2-19 fra Pension Denmark og Industriens Pension

     Sagsdokument

     Spørgsmål 3

     Spm. om kommentar til henvendelse fra PensionDanmark og Industriens Pension, til beskæftigelsesministeren

     2019-02-12

     Sagsdokument

     Bilag 5

     Henvendelse af 8/2-19 fra Fælles Fagligt Forbund og Dansk Metal om obligatorisk pensionsbidrag for overførselsmodtagere

     Sagsdokument

     Spørgsmål 4

     Spm. om kommentar til henvendelse fra Fagligt Fælles Forbund og Dansk Metal af 8/2-19, til beskæftigelsesministeren

     2019-02-13

     Sagsdokument

     Spørgsmål 5

     Spm., om ministeren vil stille ændringsforslag om førtidspensionen, til beskæftigelsesministeren