Valget.dk
78569
1. beh./Henvist til udvalg

Forslag til lov om en skattefri seniorpræmie.

Med lovforslaget indføres en skattefri seniorpræmie på 30.000 kr. for personer, der er født den 1. januar 1954 eller senere, og som arbejder mindst 1.560 timer, inden for de første 12 måneder efter de har opnået folkepensionsalderen. Personerne skal være skattepligtige i Danmark, og beskæftigelsen skal være udført i Danmark, et andet EU/EØS-land eller Schweiz.

Lovforslaget udmønter punktet om fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet, som er en del af finanslovsaftalen for 2019 mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 2019.

arbejdsmarkedspolitik og beskæftigelsesindsats (Sagsområde)Skatter og afgifter 5 (Lovsagsnavn)

2019-01-30

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Dokumenter

  • Skriftlig fremsættelse (30. januar 2019)
   2019-01-30
   • PDF BE7919 (2019-01-30)
  • Sagstrin

   Lovforslag som fremsat

   Lovforslag som fremsat

   Endelig

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Sagsdokument

    Fremsat den 30. januar 2019 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen)

    Sagsdokument

    Skriftlig fremsættelse (30. januar 2019)

    2019-02-05

    Sagstrin

    1. behandling

    1. behandling

    Behandlet/Henvist til udvalg

    Aktør

    • Behandles i Folketinget
    • Ordfører Erik Lund
    • Ordfører Rasmus Helveg Petersen
    • Ordfører Bent Bøgsted
    • Ordfører Jan Johansen
    • Ordfører Hans Andersen
    • Ordfører Finn Sørensen
    • Ordfører Laura Lindahl
    • Ordfører Torsten Gejl
    • Minister beskæftigelsesministeren
    • Sagsdokument

     Bilag 2

     Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

     Dagsordenspunkt

     Møde i salen

     1. behandling

     2019-02-21

     Sagstrin

     Frist for spørgsmål

     Frist for spørgsmål

     Konfirmeret

     2019-02-26

     Sagstrin

     Frist for svar

     Frist for svar

     Konfirmeret
     Sagstrin

     Frist for ændringsforslag

     Frist for ændringsforslag

     Konfirmeret
     Sagsdokument

     Bilag 5

     Udkast til betænkning

     Sagsdokument

     Bilag 6

     Ændringsforslag, fra beskæftigelsesministeren

     Sagsdokument

     Spørgsmål 1

     L 144 - svar på spm. 1 om kommentar til henvendelsen af 10/2-19 fra Annette Buch Jensen, Hedehusene, fra beskæftigelsesministeren

     2019-02-27

     Sagstrin

     Politisk drøftelse

     Politisk drøftelse

     Konfirmeret
     Sagsdokument

     Spørgsmål 2

     Spm. om kommentere den interne henvendelse af 27/2-19 fra Lisbeth Lindevang Johansen, til beskæftigelsesministeren

     2019-03-01

     Sagstrin

     Frist for politiske bemærkninger

     Frist for politiske bemærkninger

     Konfirmeret

     2019-03-13

     Sagstrin

     Betænkning

     Betænkning

     Planlægges til betænkn.afg.

     2019-02-11

     Sagsdokument

     Bilag 4

     Henvendelse af 10/1-19 fra Annette Buch Jensen, Hedehusene, om skattefrit fradrag, inden man går på pension

     Sagsdokument

     Spørgsmål 1

     Spm. om kommentar til henvendelsen af 10/2-19 fra Annette Buch Jensen, Hedehusene, til beskæftigelsesministeren

     2019-01-31

     Sagsdokument

     Bilag 1

     Høringssvar og høringsnotat, fra beskæftigelsesministeren

     2019-02-06

     Sagsdokument

     Bilag 3

     Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget