Valget.dk
78570
Betænkning afgivet

Forslag til lov om ophævelse af lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat og ændring af tinglysningsafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven, opkrævningsloven og selskabsskatteloven. (Nedsættelse af afgift på øl og vin, afskaffelse af registreringsafgiften på fly, ophævelse af lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat og forhøjelse af restskatteprocenten for selskabsskat).

Lovforslaget er en udmøntning af en del af aftalen om finansloven for 2019 mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti.

Lovforslaget har til formål at udmønte en del af de aftalte afgiftslempelser, der bl.a. skal være med til at nedbringe grænsehandlen og sikre danske arbejdspladser.

Som led i finansieringen af aftalen om finansloven for 2019 foreslås det desuden, at restskatteprocenten for selskabsskat forhøjes med et fast tillæg på 2 procentpoint, der prioriteres til lavere afgifter og bedre forhold for erhvervslivet.

Lovforslaget indeholder derfor følgende elementer fra aftalen: nedsættelse af afgiften på øl og vin, afskaffelse af registreringsafgiften på fly, afskaffelse af foderfosfatafgiften og forhøjelse af restskatteprocenten for selskabsskat. Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 2019. Det foreslås dog, at nedsættelse af afgift på øl og vin og afskaffelse af registreringsafgiften på fly træder i kraft den 1. april 2019.

Skatter og afgifter 70 (Lovsagsnavn)Skatter og afgifter 84 (Lovsagsnavn)Retspleje 89 (Lovsagsnavn)miljøafgifter (Sagsområde)Skatter og afgifter 83 (Lovsagsnavn)Skatter og afgifter 87 (Lovsagsnavn)

2019-01-30

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Dokumenter

  • Skriftlig fremsættelse (30. januar 2019)
   2019-01-30
   • PDF AN13715 (2019-01-30)
  • Sagstrin

   Lovforslag som fremsat

   Lovforslag som fremsat

   Endelig

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Sagsdokument

    Fremsat den 30. januar 2019 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

    Sagsdokument

    Skriftlig fremsættelse (30. januar 2019)

    2019-02-07

    Sagstrin

    1. behandling

    1. behandling

    Behandlet/Henvist til udvalg

    Aktør

    • Behandles i Folketinget
    • Ordfører Julius Graakjær Grantzau
    • Ordfører Lea Wermelin
    • Ordfører Dennis Flydtkjær
    • Ordfører Louise Schack Elholm
    • Ordfører Anders Johansson
    • Minister skatteministeren
    • Ordfører Carsten Bach
    • Ordfører Pelle Dragsted
    • Sagsdokument

     Spørgsmål 1

     Spm. om at stille ændringsforslag om deling af lovforslaget, til skatteministeren

     Sagsdokument

     Bilag 3

     Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

     2019-02-18

     Sagstrin

     Frist for spørgsmål

     Frist for spørgsmål

     Konfirmeret

     2019-02-26

     Sagstrin

     Frist for svar

     Frist for svar

     Konfirmeret
     Sagstrin

     Frist for ændringsforslag

     Frist for ændringsforslag

     Konfirmeret
     Sagsdokument

     Spørgsmål 1

     L 145 - svar på spm. 1 om at stille ændringsforslag om deling af lovforslaget, fra skatteministeren

     Sagsdokument

     Spørgsmål 4

     Spm. om kommentar til henvendelsen af 15/2-19 fra Landbrug & Fødevarer om at indføre godtgørelse for afgiftsberigtigede varer på lager i forbindelse med afskaffelsen af afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat, til skatteministeren

     Sagsdokument

     Bilag 4

     Henvendelse af 15/2-19 fra Landbrug & Fødevarer om at indføre godtgørelse for afgiftsberigtigede varer på lager i forbindelse med afskaffelsen af afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat

     2019-02-28

     Sagstrin

     Politisk drøftelse

     Politisk drøftelse

     Konfirmeret
     Sagstrin

     Betænkning

     Betænkning

     Betænkning afgivet

     Aktør

     • Behandles i Skatteudvalget
     • Sagsdokument

      Spørgsmål 2

      L 145 - svar på spm. 2 om at bekræfte, at det af Saneringsrapporten fra 2017 fremgår, at det ikke vurderedes, at der var grundlag for at afskaffe foderfosfatafgiften, fra skatteministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 4

      L 145 - svar på spm. 4 om kommentar til henvendelsen af 15/2-19 fra Landbrug & Fødevarer om at indføre godtgørelse for afgiftsberigtigede varer på lager i forbindelse med afskaffelsen af afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat, fra skatteministeren

      Sagsdokument

      Bilag 7

      2. udkast til betænkning

      2019-03-12

      Sagstrin

      2. behandling

      2. behandling

      På dagsorden

      Aktør

      • Behandles i Folketinget
      • 2019-03-14

       Sagstrin

       3. behandling

       3. behandling

       På dagsorden

       Aktør

       • Behandles i Folketinget
       • 2019-02-27

        Sagsdokument

        Bilag 5

        Ændringsforslag, fra skatteministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 3

        L 145 - svar på spm. 3 om, hvornår de skærpede krav til fosforlofter træder i kraft, fra skatteministeren

        Sagsdokument

        Bilag 6

        1. udkast til betænkning

        2019-01-31

        Sagsdokument

        Bilag 1

        Høringssvar og høringsnotat, fra skatteministeren

        2019-02-01

        Sagsdokument

        Bilag 2

        Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

        2019-02-11

        Sagsdokument

        Spørgsmål 2

        Spm. om at bekræfte, at det af Saneringsrapporten fra 2017 fremgår, at det ikke vurderedes, at der var grundlag for at afskaffe foderfosfatafgiften, til skatteministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 3

        Spm. om, hvornår de skærpede krav til fosforlofter træder i kraft, til skatteministeren