Valget.dk
78568
1. beh./Henvist til udvalg

Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg).

Med lovforslaget forpligtes kommunerne til at tilbyde et forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, som bor alene, i deres fyldte 70. år. Formålet med forslaget er at opspore og forebygge ensomhed i de år, hvor mange er i risiko for at opleve ensomhed eksempelvis som følge af overgangen fra arbejdsliv til pension, og derudover at styrke opsporingen af ældre i risiko for nedsat social, psykisk og fysisk funktionsevne, som ikke har nærtstående i hverdagen, som kan bistå dem. Forslaget skal således bidrage til at styrke kommunernes forebyggelsesindsats blandt ældre.

Med lovforslaget fastholdes kommunalbestyrelsens pligt til at tilbyde forebyggende hjemmebesøg til alle 75-årige, mens aldersgrænsen for tilbud om årlige besøg flyttes fra det fyldte 80. år til det fyldte 82. år. Kommunalbestyrelsen skal efter lovforslaget dog fortsat tilbyde alle 80-årige et forebyggende hjemmebesøg. Kommunens forpligtelse til at tilbyde behovsbestemte forebyggende hjemmebesøg til de borgere, som er i særlig risiko for nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne, udvides samtidig til at omfatte de 81-årige.

Lovforslaget skal træde i kraft den 1. juli 2019.

Forsikringsvæsen 29 (Lovsagsnavn)ældre (Sagsområde)

2019-01-31

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Sagstrin

  Lovforslag som fremsat

  Lovforslag som fremsat

  Endelig

  Aktør

  • Behandles i Folketinget
  • Sagsdokument

   Fremsat den 31. januar 2019 af ældreministeren (Thyra Frank)

   Sagsdokument

   Skriftlig fremsættelse (31. januar 2019)

   Sagsdokument

   Bilag 1

   Høringssvar og høringsnotat, fra ældreministeren

   2019-02-21

   Sagstrin

   1. behandling

   1. behandling

   Behandlet/Henvist til udvalg

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Ordfører Peder Hvelplund
   • Ordfører Astrid Krag
   • Ordfører Jeppe Jakobsen
   • Ordfører Jane Heitmann
   • Ordfører May-Britt Kattrup
   • Ordfører Kirsten Normann Andersen
   • Minister ældreministeren
   • Ordfører Rasmus Nordqvist
   • Dagsordenspunkt

    Møde i salen

    1. behandling

    2019-03-12

    Sagstrin

    Frist for spørgsmål

    Frist for spørgsmål

    Konfirmeret

    2019-03-26

    Sagstrin

    Frist for svar

    Frist for svar

    Konfirmeret

    2019-04-02

    Sagstrin

    Politisk drøftelse

    Politisk drøftelse

    Konfirmeret

    2019-04-04

    Sagstrin

    Frist for politiske bemærkninger

    Frist for politiske bemærkninger

    Konfirmeret

    2019-04-09

    Sagstrin

    Betænkning

    Betænkning

    Planlægges til betænkn.afg.

    2019-04-03

    Sagstrin

    Frist for ændringsforslag

    Frist for ændringsforslag

    Konfirmeret

    2019-02-25

    Sagsdokument

    Bilag 2

    Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

    2019-02-26

    Sagsdokument

    Bilag 3

    Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

    Sagsdokument

    Spørgsmål 1

    Spm., om en del af den kommunale selvbestemmelse fratages med lovforslaget, idet det faglige skøn i kommunerne erstattes af en meget aldersbaserede regel, til ældreministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 2

    Spm., om, hvorfor lovforslagets kriterier for forebyggende hjemmebesøg er indsnævret til 70-årige, til ældreministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 3

    Spm., om, hvordan det sikres, at de ældre borgere inddrages og oplyses om de tilbud, som kommunen har til borgerne for at forebygge ensomhed, til ældreministeren