Valget.dk
78664
1. beh./Henvist til udvalg

Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Betydningen af tro, kulturelle forhold og lign. i forbindelse med straffens fastsættelse).

Formålet med lovforslaget er at slå fast, at det ved straffens fastsættelse og ved valget mellem sanktionsformer ikke kan indgå som formildende omstændighed, at gerningen har baggrund i tro, kulturelle forhold eller lignende.

Derved sikres endvidere, at Danmark også i praksis lever op til artikel 42 i Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet.

Baggrunden for lovforslaget er en dom fra Retten i Næstved, afsagt den 10. oktober 2017, hvor et forældrepar blev fundet skyldige i vold mod deres børn, og hvor retten ved straffens fastsættelse bl.a. lagde vægt på, at voldsforholdene var kulturelt betingede.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. april 2019.

strafferet og kriminalitet (Sagsområde)Retspleje 87 (Lovsagsnavn)

2019-02-06

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Sagstrin

  Lovforslag som fremsat

  Lovforslag som fremsat

  Endelig

  Aktør

  • Behandles i Folketinget
  • Sagsdokument

   Skriftlig fremsættelse (6. februar 2019)

   Sagsdokument

   Fremsat den 6. februar 2019 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

   2019-02-19

   Sagstrin

   1. behandling

   1. behandling

   Behandlet/Henvist til udvalg

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Ordfører René Gade
   • Ordfører Rosa Lund
   • Ordfører Naser Khader
   • Ordfører Morten Bødskov
   • Ordfører Peter Kofod
   • Ordfører Jan E. Jørgensen
   • Ordfører Karsten Hønge
   • Minister justitsministeren
   • Ordfører Henrik Dahl
   • 2019-02-26

    Sagstrin

    Frist for spørgsmål

    Frist for spørgsmål

    Konfirmeret

    2019-03-05

    Sagstrin

    Frist for svar

    Frist for svar

    Konfirmeret

    2019-03-14

    Sagstrin

    Politisk drøftelse

    Politisk drøftelse

    Konfirmeret
    Sagstrin

    Betænkning

    Betænkning

    Planlægges til betænkn.afg.

    2019-03-12

    Sagstrin

    Frist for politiske bemærkninger

    Frist for politiske bemærkninger

    Konfirmeret
    Sagstrin

    Frist for ændringsforslag

    Frist for ændringsforslag

    Konfirmeret

    2019-03-19

    Sagstrin

    2. behandling

    2. behandling

    På dagsorden

    Aktør

    • Behandles i Folketinget
    • 2019-03-26

     Sagstrin

     3. behandling

     3. behandling

     På dagsorden

     Aktør

     • Behandles i Folketinget
     • 2019-02-21

      Sagsdokument

      Bilag 4

      Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

      2019-02-11

      Sagsdokument

      Bilag 1

      Høringsoversigt og høringssvar, fra justitsministeren

      2019-02-18

      Sagsdokument

      Bilag 2

      Henvendelse af 15/2-19 fra Københavns Universitet

      Sagsdokument

      Spørgsmål 1

      Spm. om kommentar til henvendelse af 15/2-19 fra Københavns Universitet, til justitsministeren

      2019-02-20

      Sagsdokument

      Bilag 3

      Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget