Valget.dk
78671
1. beh./Henvist til udvalg

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Nægtelse af udstedelse af særlig rejselegitimation til udlændinge, gebyr for indgivelse af ansøgning om laissez-passer, spærring af dansk udstedt rejselegitimation i Det Centrale Pasregister).

Formålet med lovforslaget er at styrke kontrollen med og bekæmpe misbrug af rejselegitimation. Med lovforslaget bliver det muligt for Udlændingestyrelsen i højere grad end i dag at nægte at udstede rejsedokumenter for flygtninge og fremmedpas til udlændinge, hvis der er mistanke om eller konstateret misbrug af rejselegitimation. Udlændingestyrelsen får endvidere mulighed for at spærre et dansk udstedt pas i Det Centrale Pasregister, hvis der konstateres misbrug af rejselegitimationen. Derudover indføres et gebyr for indgivelse af ansøgninger om laissez-passer til brug for rejser til og fra Danmark.

indvandrere og integration (Sagsområde)Folkeretlige forhold 7 (Lovsagsnavn)

2019-02-06

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Sagstrin

  Lovforslag som fremsat

  Lovforslag som fremsat

  Endelig

  Aktør

  • Behandles i Folketinget
  • Sagsdokument

   Skriftlig fremsættelse (6. februar 2019)

   Sagsdokument

   Fremsat den 6. februar 2019 af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg)

   Sagsdokument

   Bilag 1

   Høringsnotat og høringssvar, fra udlændinge- og integrationsministeren

   2019-02-21

   Sagstrin

   1. behandling

   1. behandling

   Behandlet/Henvist til udvalg

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Ordfører Mattias Tesfaye
   • Ordfører Christian Langballe
   • Ordfører Mads Fuglede
   • Ordfører Joachim B. Olsen
   • Ordfører Carolina Magdalene Maier
   • Ordfører Andreas Steenberg
   • Ordfører Holger K. Nielsen
   • Ordfører Naser Khader
   • Minister udlændinge- og integrationsministeren
   • Ordfører Christian Juhl
   • Sagsdokument

    Bilag 2

    Udkast til tidsplan for behandling af lovforslaget

    Dagsordenspunkt

    Møde i salen

    1. behandling

    2019-03-21

    Sagstrin

    Frist for spørgsmål

    Frist for spørgsmål

    Konfirmeret

    2019-04-12

    Sagstrin

    Frist for svar

    Frist for svar

    Konfirmeret

    2019-04-23

    Sagstrin

    Politisk drøftelse

    Politisk drøftelse

    Konfirmeret
    Sagstrin

    Frist for politiske bemærkninger

    Frist for politiske bemærkninger

    Konfirmeret

    2019-04-30

    Sagstrin

    Betænkning

    Betænkning

    Planlægges til betænkn.afg.

    2019-04-26

    Sagstrin

    Frist for ændringsforslag

    Frist for ændringsforslag

    Konfirmeret

    2019-02-22

    Sagsdokument

    Spørgsmål 7

    Spm. om ministeren vil redegøre for, hvorfor det er nødvendigt at tilføje yderligere muligheder for af nægte udstedelse af rejselegitimation så kort tid efter vedtagelse af den seneste styrkelse på området? Hvor mange gange den eksisterende lov fundet anvendelse, og hvilke udfordringer i forhold til at komme misbruget til livs har den eksisterende lovgivning ikke kunnet løse, til udlændinge- og integrationsministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 8

    Spm. om ministeren vil redegøre for, hvilke muligheder der er for at anke den administrative afgørelse om ikke at udstede rejselegitimation eller at pålægge den pågældende en karensperiode, til udlændinge- og integrationsministeren

    2019-02-27

    Sagsdokument

    Bilag 3

    Tidsplan for behandling af lovforslaget

    2019-02-20

    Sagsdokument

    Spørgsmål 1

    Spm. om ministeren vil give konkrete eksempler på situationer, hvor en nægtelse kan gennemføres over for personer omfattet af stk. 6, men ikke over for personer omfattet af stk. 5, til udlændinge- og integrationsministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 2

    Spm. om, hvilke klage- eller ankemuligheder har en person, der nægtes udstedelse af et rejsedokument for flygtninge, fremmedpas eller laissez-passer efter den foreslåede bestemmelse, til udlændinge- og integrationsministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 3

    Spm. om, hvilke muligheder for at få prøvet sagen ved en domstol har en person, der nægtes udstedelse af et rejsedokument for flygtninge, fremmedpas eller laissez-passer efter den foreslåede bestemmelse, til udlændinge- og integrationsministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 4

    Spm. om, ministeren vil redegøre for, i hvor mange tilfælde i hvert af kalenderårene 2015-19 Udlændingestyrelsen har konstateret denne type misbrug, og i hvor mange tilfælde dette misbrug har ført til henholdsvis politianmeldelse og strafferetlig sanktion, til udlændinge- og integrationsministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 5

    Spm. om, ministeren vil redegøre for, i hvor mange tilfælde i hvert af kalenderårene 2015-19 Udlændingestyrelsen har konstateret denne type misbrug, og i hvor mange tilfælde dette misbrug har ført til henholdsvis politianmeldelse og strafferetlig sanktion, jf. bemærkningernes pkt. 2.2, til udlændinge- og integrationsministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 6

    Spm. om, ministeren vil redegøre for, i hvor mange tilfælde i hvert af kalenderårene 2015-19 Udlændingestyrelsen har konstateret forfalskning med pas, og i hvor mange tilfælde dette misbrug har ført til henholdsvis politianmeldelse og strafferetlig sanktion, jf. bemærkningernes pkt. 2.2, til udlændinge- og integrationsministeren