Valget.dk
78673
1. beh./Henvist til udvalg

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Udmøntning af regeringens udspil om styrket rekruttering af udenlandsk arbejdskraft m.v.).

Formålet med lovforslaget er at forenkle og lette adgangen til udenlandsk arbejdskraft for danske virksomheder. Lovforslaget implementerer regeringens udspil »Styrket rekruttering af udenlandsk arbejdskraft« af 3. oktober 2018, for så vidt angår udlændingeloven.

Med lovforslaget introduceres en ændring af beløbsordningen, hvor beløbsgrænsen sættes til 350.000 kr. for arbejdstagere fra de 30 tredjelande, der har de største investeringer i og fra Danmark. Beløbsgrænsen udgør i dag godt 425.000 kr.

Derudover ønsker regeringen at udvide positivlisten både nationalt og regionalt. Positivlisten er en oversigt over erhverv, hvor der er mangel på arbejdskraft.

Regeringen ønsker endvidere at ændre fast track-ordningen. Fast track-ordningen giver certificerede virksomheder en hurtigere adgang til at hente udenlandske medarbejdere med særlige kvalifikationer til Danmark. Regeringen ønsker at afkorte karantæneperioden fra 2 til 1 år og at hæve bødeniveauet, så virksomheder ikke bliver udelukket fra fast track-ordningen på grund af mindre forseelser. Derudover ønsker regeringen at afskaffe kravet om, at løn op til og med beløbsgrænsen på beløbsordningen skal udbetales til en dansk bankkonto.

Forslaget indeholder derudover en række regelforenklinger. Det drejer sig bl.a. om reglerne for forskere og ph.d.-studerende, autorisationsophold for udenlandske læger og tandlæger, overgang til job for studerende og selvforsørgelseskravet.

indvandrere og integration (Sagsområde)Folkeretlige forhold 7 (Lovsagsnavn)

2019-02-06

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Sagstrin

  Lovforslag som fremsat

  Lovforslag som fremsat

  Endelig

  Aktør

  • Behandles i Folketinget
  • Sagsdokument

   Fremsat den 6. februar 2019 af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg)

   Sagsdokument

   Skriftlig fremsættelse (6. februar 2019)

   Sagsdokument

   Bilag 1

   Høringsnotat og høringssvar, fra udlændinge- og integrationsministeren

   2019-02-21

   Sagstrin

   1. behandling

   1. behandling

   Behandlet/Henvist til udvalg

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Ordfører Naser Khader
   • Ordfører Mattias Tesfaye
   • Ordfører Martin Henriksen
   • Ordfører Mads Fuglede
   • Ordfører Joachim B. Olsen
   • Ordfører Carolina Magdalene Maier
   • Minister udlændinge- og integrationsministeren
   • Ordfører Christian Juhl
   • Ordfører Karsten Hønge
   • Ordfører Rasmus Helveg Petersen
   • Sagsdokument

    Bilag 2

    Udkast til tidsplan for behandling af lovforslaget

    Dagsordenspunkt

    Møde i salen

    1. behandling

    2019-03-21

    Sagstrin

    Frist for spørgsmål

    Frist for spørgsmål

    Konfirmeret

    2019-04-12

    Sagstrin

    Frist for svar

    Frist for svar

    Konfirmeret

    2019-04-23

    Sagstrin

    Politisk drøftelse

    Politisk drøftelse

    Konfirmeret

    2019-04-26

    Sagstrin

    Frist for politiske bemærkninger

    Frist for politiske bemærkninger

    Konfirmeret
    Sagstrin

    Frist for ændringsforslag

    Frist for ændringsforslag

    Konfirmeret

    2019-04-30

    Sagstrin

    Betænkning

    Betænkning

    Planlægges til betænkn.afg.

    2019-02-22

    Sagsdokument

    Bilag 3

    Henvendelse af 22/2-19 fra Hans Erik Meyer, Rejsearbejdere

    2019-02-27

    Sagsdokument

    Bilag 4

    Tidsplan for behandling af lovforslaget

    2019-02-15

    Sagsdokument

    Spørgsmål 1

    Spm. om, hvilke lande der på nuværende tidspunkt har leveret svarbidrag til besvarelsen af UUI alm. del – spm. 736 (folketingsåret 2017-18) om en sammenlignelig oversigt over bødeniveauerne for illegal arbejdskraft, til udlændinge- og integrationsministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 2

    Spm. om oversende de foreløbige svarbidrag til besvarelsen af UUI alm. del – spm. 736 (folketingsåret 2017-18) om en sammenlignelig oversigt over bødeniveauerne for illegal arbejdskraft, til udlændinge- og integrationsministeren