Valget.dk
78676
1. beh./Henvist til udvalg

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Skærpelser som følge af kriminalisering af psykisk vold).

Lovforslaget skal ses i sammenhæng med L 139 om kriminalisering af psykisk vold fremsat af justitsministeren den 9. januar 2019. L 139 indfører en selvstændig bestemmelse om psykisk vold i straffeloven. Udlændingelovens bestemmelser om konsekvenserne af kriminalitet for udlændinges ret til ophold i Danmark udvides således med overtrædelser af den nye § 243 i straffeloven.

Lovforslaget foreslår en skærpelse af reglerne om udvisning, så udlændinge, der idømmes ubetinget frihedsstraf for overtrædelse af den nye § 243 i straffeloven, kan udvises uanset varigheden af deres ophold i Danmark. Hvis udlændingen har haft lovligt ophold i mindre end 5 år, kan en betinget frihedsstraf føre til udvisning, og hvis det lovlige ophold er kortere end 6 måneder, vil en bøde kunne medføre udvisning.

Lovforslaget skærper desuden reglerne om vandelskravet i forbindelse med tidsubegrænset opholdstilladelse, så man fremover udelukkes fra tidsubegrænset opholdstilladelse, hvis man idømmes ubetinget straf af mindst 60 dages fængsel for overtrædelse af straffelovens § 243 om psykisk vold. Tilsvarende vil en udlænding med en straf på mindst 60 dages fængsel som udgangspunkt ikke kunne opnå ægtefællesammenføring.

Endelig skal en frihedsstraf efter straffelovens § 243 føre til en 10-årig karensperiode for ansøgninger om familiesammenføring og au pair-ophold.

kulturelle og religiøse forhold (Sagsområde)Folkeretlige forhold 7 (Lovsagsnavn)

2019-02-06

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Sagstrin

  Lovforslag som fremsat

  Lovforslag som fremsat

  Endelig

  Aktør

  • Behandles i Folketinget
  • Sagsdokument

   Fremsat den 6. februar 2019 af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg)

   Sagsdokument

   Skriftlig fremsættelse (6. februar 2019)

   Sagsdokument

   Bilag 1

   Høringsnotat og høringssvar, fra udlændinge- og integrationsministeren

   2019-02-21

   Sagstrin

   1. behandling

   1. behandling

   Behandlet/Henvist til udvalg

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Ordfører Naser Khader
   • Ordfører Holger K. Nielsen
   • Ordfører Mattias Tesfaye
   • Ordfører Christian Langballe
   • Ordfører Mads Fuglede
   • Ordfører Joachim B. Olsen
   • Ordfører Carolina Magdalene Maier
   • Minister udlændinge- og integrationsministeren
   • Ordfører Christian Juhl
   • Ordfører Rasmus Helveg Petersen
   • Sagsdokument

    Bilag 2

    Udkast til tidsplan for behandling af lovforslaget

    Dagsordenspunkt

    Møde i salen

    1. behandling

    2019-03-14

    Sagstrin

    2. behandling

    2. behandling

    På dagsorden

    Aktør

    • Behandles i Folketinget
    • 2019-03-19

     Sagstrin

     3. behandling

     3. behandling

     På dagsorden

     Aktør

     • Behandles i Folketinget