Valget.dk
78675
1. beh./Henvist til udvalg

Forslag til lov om ændring af lov om DSB. (Kommerciel ejendomsudvikling).

Formålet med forslaget er at give DSB's datterselskab, DSB Ejendomsudvikling A/S, mulighed for i partnerskaber med en eller flere private investorer at forestå udvikling af DSB's ejendomme ved etablering i projekter, der har til formål at opføre byggeri, som efterfølgende enten udlejes eller sælges. Endvidere gives mulighed for, at DSB Ejendomsudvikling A/S kan erhverve en ejendom, såfremt det vurderes hensigtsmæssigt for at kunne gennemføre et logistisk sammenhængende projekt.

Den private investor, som DSB Ejendomsudvikling A/S kan indgå partnerskab med, kan f.eks. være en pensionskasse, et ejendomsselskab, en ejendomsudvikler eller andre typer investorer i fast ejendom eller kombinationer heraf. Der skal være åbenhed og transparens ved alle projekter, og alle potentielle partnere vil blive behandlet på en ligeværdig måde.

DSB Ejendomsudvikling A/S vil skulle eje 50 pct. af selskabet og den private investor 50 pct. Ejerforholdet vil senere kunne ændres, dog vil DSB Ejendomsudvikling A/S' ejerandel ikke kunne overstige 50 pct.

DSB forventer, at den samlede avance vedrørende ejendomme dermed vil kunne øges. De konkrete udviklingsaktiviteter vil skulle gennemføres, uden at togdriften forringes. Endvidere skal der være vandtætte økonomiske skotter mellem moderselskabet DSB SOV og datterselskabet DSB Ejendomsudvikling A/S, således at DSB SOV ikke hæfter for gæld eller aktiviteter i DSB Ejendomsudvikling A/S.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. maj 2019

DSB (Sagsområde)byggeri (Sagsområde)Jernbaner 1 (Lovsagsnavn)

2019-02-06

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Sagstrin

  Lovforslag som fremsat

  Lovforslag som fremsat

  Endelig

  Aktør

  • Behandles i Folketinget
  • Dokumenter

   • Fremsat den 6. februar 2019 af transport-, bygnings - og boligministeren (Ole Birk Olesen)
    2019-02-06
   • Sagsdokument

    Fremsat den 6. februar 2019 af transport-, bygnings - og boligministeren (Ole Birk Olesen)

    Sagsdokument

    Skriftlig fremsættelse (6. februar 2019)

    2019-02-19

    Sagstrin

    1. behandling

    1. behandling

    Behandlet/Henvist til udvalg

    Aktør

    • Behandles i Folketinget
    • Ordfører Rasmus Prehn
    • Ordfører Kim Christiansen
    • Ordfører Kristian Pihl Lorentzen
    • Ordfører Henning Hyllested
    • Ordfører Leif Mikkelsen
    • Ordfører Roger Courage Matthisen
    • Ordfører Karsten Hønge
    • Minister transport-, bygnings- og boligministeren
    • Sagsdokument

     Bilag 3

     Revideret udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

     2019-03-01

     Sagstrin

     Frist for spørgsmål

     Frist for spørgsmål

     Konfirmeret

     2019-03-06

     Sagstrin

     Frist for svar

     Frist for svar

     Konfirmeret

     2019-03-12

     Sagstrin

     Politisk drøftelse

     Politisk drøftelse

     Konfirmeret
     Sagstrin

     Betænkning

     Betænkning

     Planlægges til betænkn.afg.

     2019-03-08

     Sagstrin

     Frist for politiske bemærkninger

     Frist for politiske bemærkninger

     Konfirmeret
     Sagstrin

     Frist for ændringsforslag

     Frist for ændringsforslag

     Konfirmeret

     2019-03-14

     Sagstrin

     2. behandling

     2. behandling

     På dagsorden

     Aktør

     • Behandles i Folketinget
     • 2019-03-19

      Sagstrin

      3. behandling

      3. behandling

      På dagsorden

      Aktør

      • Behandles i Folketinget
      • 2019-02-22

       Sagsdokument

       Spørgsmål 1

       Spm., om man kan øremærke en del af provenuet fra DSB Ejendomsudvikling A/S til opgradering af stationer m.v., til transport-, bygnings- og boligministeren

       2019-02-28

       Sagsdokument

       Bilag 4

       Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

       Sagsdokument

       Spørgsmål 2

       Spm. om, hvor mange ejendomme, der ikke længere anvendes til jernbaneformål, der er i alt er solgt fra i perioden 1999-2008 og efter 2008, til transport-, bygnings- og boligministeren

       Sagsdokument

       Spørgsmål 3

       Spm. om, hvilke ejendomsbesiddelser (bygninger og grunde), der ikke længere anvendes til jernbaneformål, der kan komme på tale som objekt for salg eller ejendomsudvikling, til transport-, bygnings- og boligministeren

       Sagsdokument

       Spørgsmål 4

       Spm. om, hvad den aktuelle værdiansættelse for de af DSB’s ejendomsbesiddelser, der ikke længere anvendes til jernbaneformål er, til transport-, bygnings- og boligministeren

       Sagsdokument

       Spørgsmål 5

       Spm. om, hvor mange virksomheder (butikker, caféer og lign.) har etableret sig i DSB’s stationer som social-økonomiske virksomheder, til transport-, bygnings- og boligministeren

       Sagsdokument

       Spørgsmål 6

       Spm. om, hvordan det kan opfattes som vandtætte skotter mellem økonomien i moderselskabet DSB SOV og datterselskabet DSB Ejendomsudvikling A/S, når et evt. overskud ved salg og ejendomsudvikling genereres i DSB Ejendomsudvikling, men overføres DSB SOV og kobles direkte sammen med nedskæringen af kontraktbetalingen, som angår togdriften i DSB, til transport-, bygnings- og boligministeren

       Sagsdokument

       Spørgsmål 7

       Spm. om ændringer i det foreliggende lovforslag kan imødekomme Enhedslistens ønske om, at DSB kan stille ejendomme og grunde billigt (under markedsprisen) til rådighed for en kommunes ønske om at byudvikle et område med f.eks. billige almene boliger, til transport-, bygnings- og boligministeren

       Sagsdokument

       Spørgsmål 8

       Spm. om ændringer i det foreliggende lovforslag kan give mulighed for, at DSB kan stille lokaler i stationer, som ikke længere anvendes til jernbaneformål, billigt (under den normale husleje i området) til rådighed for social-økonomiske virksomheder, til transport-, bygnings- og boligministeren

       2019-02-07

       Sagsdokument

       Bilag 1

       Høringsnotat og høringssvar, fra transport-, bygnings- og boligministeren

       2019-02-12

       Sagsdokument

       Bilag 2

       Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget