Valget.dk
78670
1. beh./Henvist til udvalg

Forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om kapitalmarkeder, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love. (Gennemførelse af ændringer i aktionærrettighedsdirektivet om tilskyndelse til langsigtet aktivt ejerskab).

Formålet med lovforslaget er at implementere ændringer af aktionærrettighedsdirektivet, der blev vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet den 17. maj 2017, hvilket medfører ændringer i en række love.

Lovforslaget indeholder fire hovedpunkter:

1. Børsnoterede selskaber får bedre mulighed for at identificere aktionærer.

2. Børsselskaber skal udarbejde og offentliggøre en politik for aflønning af ledelsesmedlemmer, som fastsætter rammen for fast og variabel aflønning af ledelsesmedlemmerne, samt aflægge og offentliggøre en vederlagsrapport.

3. I børsnoterede selskaber skal væsentlige transaktioner mellem aktieselskaber og dets nærtstående parter godkendes af aktieselskabets øverste ledelsesorgan, inden transaktionen gennemføres. Aktieselskabet skal offentliggøre en meddelelse om visse væsentlige transaktioner med nærtstående parter.

4. Institutionelle investorer og kapitalforvaltere skal bl.a. offentliggøre en politik for aktivt ejerskab eller forklare, hvorfor de ikke vil offentliggøre en sådan.

Næringsvæsen 34 (Lovsagsnavn)Arbejdsforhold 30 (Lovsagsnavn)Forsikringsvæsen 33 (Lovsagsnavn)selskaber og fonde (Sagsområde)Banker og pengeinstitutter 28 (Lovsagsnavn)Banker og pengeinstitutter 41 (Lovsagsnavn)Forsikringsvæsen 14 (Lovsagsnavn)

2019-02-06

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Sagstrin

  Lovforslag som fremsat

  Lovforslag som fremsat

  Endelig

  Aktør

  • Behandles i Folketinget
  • Dokumenter

   • Fremsat den 6. februar 2019 af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov)
    2019-02-06
   • Sagsdokument

    Skriftlig fremsættelse (6. februar 2019)

    Sagsdokument

    Fremsat den 6. februar 2019 af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov)

    Sagsdokument

    Bilag 1

    Høringsnotat og høringssvar, fra erhvervsministeren

    2019-02-19

    Sagstrin

    1. behandling

    1. behandling

    Behandlet/Henvist til udvalg

    Aktør

    • Behandles i Folketinget
    • Ordfører René Gade
    • Ordfører Thomas Jensen
    • Ordfører Hans Kristian Skibby
    • Ordfører Torsten Schack Pedersen
    • Ordfører Pelle Dragsted
    • Ordfører May-Britt Kattrup
    • Ordfører Anders Johansson
    • Minister erhvervsministeren
    • 2019-03-11

     Sagstrin

     Frist for spørgsmål

     Frist for spørgsmål

     Konfirmeret

     2019-03-20

     Sagstrin

     Frist for svar

     Frist for svar

     Konfirmeret

     2019-02-28

     Sagstrin

     Politisk drøftelse

     Politisk drøftelse

     Konfirmeret

     2019-03-26

     Sagstrin

     Frist for politiske bemærkninger

     Frist for politiske bemærkninger

     Konfirmeret

     2019-03-28

     Sagstrin

     Betænkning

     Betænkning

     Konfirmeret

     2019-03-22

     Sagstrin

     Frist for ændringsforslag

     Frist for ændringsforslag

     Konfirmeret

     2019-04-02

     Sagstrin

     2. behandling

     2. behandling

     Konfirmeret

     Aktør

     • Behandles i Folketinget
     • 2019-04-04

      Sagstrin

      3. behandling

      3. behandling

      Konfirmeret

      Aktør

      • Behandles i Folketinget
      • 2019-02-21

       Sagsdokument

       Bilag 3

       Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

       2019-02-20

       Sagsdokument

       Bilag 2

       Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget