Valget.dk
78668
1. beh./Henvist til udvalg

Forslag til lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet.

Lovforslaget etablerer en ny ordning for erstatning for skader, som opstår som følge af et terrorangreb på dansk territorium ved anvendelse af nukleare, biologiske, kemiske eller radioaktive våben (NBCR-terror).

Risiko forbundet med terrorangreb, hvor der anvendes NBCR-våben, er grundlæggende en ikkeforsikringsbar risiko. Dette afspejler sig i begrænsede muligheder for at købe genforsikring for NBCR-risici på det internationale genforsikringsmarked.

Det er ikke obligatorisk for forsikringsselskaber at tilbyde NBCR-dækning i deres policer. Forsikringssektoren har gjort opmærksom på, at selskaberne overvejer, om de fortsat skal tilbyde dækninger ved NBCR-terrorangreb. Danske forsikringstagere risikerer dermed i fremtiden ikke at være forsikrede mod økonomiske tab ved NBCR-terrorangreb via deres private forsikringer.

Med den foreslåede nye ordning skal forsikringsselskaberne kun påtage sig administrationen af forsikringsordningen, men ikke den ikkeforsikringsbare økonomiske risiko ved NBCR-terror. Ordningen baseres på, at den økonomiske risiko ved NBCR-terrorangreb i første omgang bæres af staten. Udbetalinger bestående af erstatningsbeløb og administrationsomkostninger tilbagebetales til staten via bidrag fra alle forsikringstagerne. Dækningen og dermed også tilbagebetalingspligten indgår obligatorisk ved tegning af bestemte forsikringstyper.

Den nye terrorforsikringsordning afgrænses således, at statens samlede udlæg maksimalt udgør 15 mia. kr. (13,4 mia. kr. i 2010-niveau). Dette svarer til den maksimale statslige dækning i den eksisterende ordning.

Loven skal træde i kraft den 1. juli 2019.

konkurrence- og forbrugerforhold (Sagsområde)Forsikringsvæsen 20 (Lovsagsnavn)

2019-02-06

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Sagstrin

  Lovforslag som fremsat

  Lovforslag som fremsat

  Endelig

  Aktør

  • Behandles i Folketinget
  • Dokumenter

   • Fremsat den 6. februar 2019 af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov)
    2019-02-06
   • Sagsdokument

    Skriftlig fremsættelse (6. februar 2019)

    Sagsdokument

    Fremsat den 6. februar 2019 af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov)

    Sagsdokument

    Bilag 1

    Høringsnotat og høringssvar, fra erhvervsministeren

    2019-02-19

    Sagstrin

    1. behandling

    1. behandling

    Behandlet/Henvist til udvalg

    Aktør

    • Behandles i Folketinget
    • Ordfører René Gade
    • Ordfører Thomas Jensen
    • Ordfører Hans Kristian Skibby
    • Ordfører Torsten Schack Pedersen
    • Ordfører Pelle Dragsted
    • Ordfører May-Britt Kattrup
    • Ordfører Anders Johansson
    • Minister erhvervsministeren
    • 2019-03-11

     Sagstrin

     Frist for spørgsmål

     Frist for spørgsmål

     Konfirmeret

     2019-03-20

     Sagstrin

     Frist for svar

     Frist for svar

     Konfirmeret

     2019-03-28

     Sagstrin

     Politisk drøftelse

     Politisk drøftelse

     Konfirmeret
     Sagstrin

     Betænkning

     Betænkning

     Konfirmeret

     2019-03-26

     Sagstrin

     Frist for politiske bemærkninger

     Frist for politiske bemærkninger

     Konfirmeret

     2019-03-22

     Sagstrin

     Frist for ændringsforslag

     Frist for ændringsforslag

     Konfirmeret

     2019-04-02

     Sagstrin

     2. behandling

     2. behandling

     Konfirmeret

     Aktør

     • Behandles i Folketinget
     • 2019-04-04

      Sagstrin

      3. behandling

      3. behandling

      Konfirmeret

      Aktør

      • Behandles i Folketinget
      • 2019-02-21

       Sagsdokument

       Bilag 3

       Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

       2019-02-20

       Sagsdokument

       Bilag 2

       Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget