Valget.dk
78679
1. beh./Henvist til udvalg

Forslag til lov om anvendelse af multilateral konvention til gennemførelse af tiltag i dobbeltbeskatningsoverenskomster til forhindring af skatteudhuling og overskudsflytning.

Lovforslaget gør det muligt at anvende den multilaterale konvention til gennemførelse af tiltag i dobbeltbeskatningsoverenskomster, der hindrer skatteudhuling og overskudsflytning i forbindelse med dobbeltbeskatningsoverenskomster, når betingelserne for dette er opfyldt.

Den multilaterale konvention er udarbejdet i OECD-/G20-regi som et led i det såkaldte BEPS-projekt (Base Erosion and Profit Shifting). Formålet med konventionen er, at landene på en enkel måde skal kunne tilpasse deres dobbeltbeskatningsoverenskomster inden for konventionens rammer. Konventionen indeholder en række tiltag til forhindring af skatteudhuling og overskudsflytning. Konventionen indeholder også bestemmelser om, at tvister kan afgøres ved en voldgiftsprocedure.

Konventionens forskellige bestemmelser vil være gældende for allerede eksisterende dobbeltbeskatningsoverenskomster i det omfang, at parterne er enige om dette. Samtidig er konventionens bestemmelser i alt væsentligt indarbejdet i OECD’s model for dobbeltbeskatningsoverenskomster, og de kommer hermed i vid udstrækning til at danne grundlag for fremtidige dobbeltbeskatningsoverenskomster.

selskabsskatter (Sagsområde)Skatter og afgifter 85 (Lovsagsnavn)

2019-02-06

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Sagstrin

  Lovforslag som fremsat

  Lovforslag som fremsat

  Endelig

  Aktør

  • Behandles i Folketinget
  • Dokumenter

   • Fremsat den 6. februar 2019 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)
    2019-02-06
   • Sagsdokument

    Skriftlig fremsættelse (6. februar 2019)

    Sagsdokument

    Fremsat den 6. februar 2019 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

    Sagsdokument

    Bilag 1

    Høringssvar og høringsnotat, fra skatteministeren

    2019-02-21

    Sagstrin

    1. behandling

    1. behandling

    Behandlet/Henvist til udvalg

    Aktør

    • Behandles i Folketinget
    • Ordfører Jens Joel
    • Ordfører Dennis Flydtkjær
    • Ordfører Louise Schack Elholm
    • Ordfører Rune Lund
    • Ordfører Joachim B. Olsen
    • Ordfører Julius Graakjær Grantzau
    • Ordfører Lisbeth Bech Poulsen
    • Minister skatteministeren
    • Dagsordenspunkt

     Møde i salen

     1. behandling

     2019-03-08

     Sagstrin

     Frist for spørgsmål

     Frist for spørgsmål

     Konfirmeret

     Aktør

     • Behandles i Skatteudvalget
     • 2019-03-18

      Sagstrin

      Frist for svar

      Frist for svar

      Konfirmeret

      Aktør

      • Behandles i Skatteudvalget
      • Sagstrin

       Frist for ændringsforslag

       Frist for ændringsforslag

       Konfirmeret

       Aktør

       • Behandles i Skatteudvalget
       • 2019-03-20

        Sagstrin

        Politisk drøftelse

        Politisk drøftelse

        Konfirmeret

        Aktør

        • Behandles i Skatteudvalget
        • Sagstrin

         Betænkning

         Betænkning

         Planlægges til betænkn.afg.

         Aktør

         • Behandles i Skatteudvalget
         • 2019-03-26

          Sagstrin

          2. behandling

          2. behandling

          På dagsorden

          Aktør

          • Behandles i Folketinget
          • 2019-03-28

           Sagstrin

           3. behandling

           3. behandling

           På dagsorden

           Aktør

           • Behandles i Folketinget
           • 2019-02-22

            Sagsdokument

            Bilag 3

            Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

            2019-02-07

            Sagsdokument

            Bilag 2

            Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget