Valget.dk
78680
1. beh./Henvist til udvalg

Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. (Nedsættelse af elafgiften for liberale erhverv og EU-retlig tilpasning af visse miljø- og energiafgifter).

Med lovforslaget ophæves bilag 1 i elafgiftsloven, så elafgiften for de liberale erhverv ligestilles med elafgiftsloven for øvrige momsregistrerede virksomheder og erhvervene får mulighed for at opnå den lave procesafgift på lige vilkår med øvrige momsregistrerede erhverv.

Endvidere gennemføres tilpasninger af miljø- og energibeskatningslovene som følge af kravet i statsstøtteretsakter fra Europa-Kommissionen om, at kriseramte virksomheder skal afskæres fra at modtage statsstøtte.

Lovforslaget udmønter dele af energiaftalen indgået den 29. juni 2018 mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.

energiafgifter (Sagsområde)Skatter og afgifter 82 (Lovsagsnavn)Skatter og afgifter 59 (Lovsagsnavn)Skatter og afgifter 81 (Lovsagsnavn)

2019-02-06

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Sagstrin

  Lovforslag som fremsat

  Lovforslag som fremsat

  Endelig

  Aktør

  • Behandles i Folketinget
  • Dokumenter

   • Fremsat den 6. februar 2019 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)
    2019-02-06
   • Sagsdokument

    Skriftlig fremsættelse (6. februar 2019)

    Sagsdokument

    Fremsat den 6. februar 2019 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

    Sagsdokument

    Bilag 1

    Høringssvar og høringsnotat, fra skatteministeren

    2019-02-21

    Sagstrin

    1. behandling

    1. behandling

    Behandlet/Henvist til udvalg

    Aktør

    • Behandles i Folketinget
    • Ordfører Jens Joel
    • Ordfører Dennis Flydtkjær
    • Ordfører Louise Schack Elholm
    • Ordfører Joachim B. Olsen
    • Ordfører Julius Graakjær Grantzau
    • Ordfører Lisbeth Bech Poulsen
    • Minister skatteministeren
    • Ordfører Søren Egge Rasmussen
    • Dagsordenspunkt

     Møde i salen

     1. behandling

     2019-02-28

     Sagstrin

     Frist for spørgsmål

     Frist for spørgsmål

     Konfirmeret

     Aktør

     • Behandles i Skatteudvalget
     • 2019-03-11

      Sagstrin

      Frist for svar

      Frist for svar

      Konfirmeret

      Aktør

      • Behandles i Skatteudvalget
      • Sagstrin

       Frist for ændringsforslag

       Frist for ændringsforslag

       Konfirmeret

       Aktør

       • Behandles i Skatteudvalget
       • 2019-03-14

        Sagstrin

        Politisk drøftelse

        Politisk drøftelse

        Konfirmeret

        Aktør

        • Behandles i Skatteudvalget
        • Sagstrin

         Betænkning

         Betænkning

         Planlægges til betænkn.afg.

         Aktør

         • Behandles i Skatteudvalget
         • 2019-03-19

          Sagstrin

          2. behandling

          2. behandling

          På dagsorden

          Aktør

          • Behandles i Folketinget
          • 2019-03-26

           Sagstrin

           3. behandling

           3. behandling

           På dagsorden

           Aktør

           • Behandles i Folketinget
           • 2019-02-22

            Sagsdokument

            Bilag 3

            Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

            2019-02-07

            Sagsdokument

            Bilag 2

            Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget