Valget.dk
78681
1. beh./Henvist til udvalg

Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, opkrævningsloven og forskellige andre love. (Modregning med opkrævningsfordringer og udskydelse af betalingsfrist ved banklukkedage m.v.).

Lovforslaget forenkler og ændrer lovgivningen, så systemunderstøttelsen af inddrivelsen af gæld til det offentlige forbedres og der sikres en effektiv og lovlig inddrivelse, og så virksomhedernes skatte- og afgiftsgæld kan håndteres korrekt i det nye inddrivelsessystem.

Derfor foreslås en række ændringer, der dels skal sikre et sikkert hjemmelsgrundlag for håndteringen af modregningen med fordringer, der er under inddrivelse eller under opkrævning hos fordringshaverne, dels skal sikre, at skattekontoen, der er Skattestyrelsens it-system for opkrævning af virksomhedernes skatte- og moms- og afgiftskrav, kan tilsluttes det nye it-system for inddrivelse.

Konkret foreslås det, at skatteministerens eksisterende bemyndigelse til at fastsætte regler om at kunne springe fordringer over i dækningsrækkefølgen udvides, og at restanceinddrivelsesmyndigheden kan foretage en hensigtsmæssig prioritering af, hvilke af fordringshavernes fordringer der skal valideres for datafejl først. For at sikre, at Skattestyrelsens krav fra skattekontoen kan tilsluttes det nye it-system for inddrivelse, lovfæstes Skattestyrelsens gældende praksis om at udskyde betalingsfristen, hvis sidste rettidige betalingsdag falder på en banklukkedag.

Skatter og afgifter 70 (Lovsagsnavn)inddrivelse (Sagsområde)Skatter og afgifter 5 (Lovsagsnavn)Skatter og afgifter 18 (Lovsagsnavn)Retspleje 88 (Lovsagsnavn)Skatter og afgifter 79 (Lovsagsnavn)Skatter og afgifter 2A (Lovsagsnavn)

2019-02-06

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Sagstrin

  Lovforslag som fremsat

  Lovforslag som fremsat

  Endelig

  Aktør

  • Behandles i Folketinget
  • Dokumenter

   • Fremsat den 6. februar 2019 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)
    2019-02-06
   • Sagsdokument

    Fremsat den 6. februar 2019 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

    Sagsdokument

    Skriftlig fremsættelse (6. februar 2019)

    Sagsdokument

    Bilag 1

    Høringssvar og høringsnotat, fra skatteministeren

    2019-02-21

    Sagstrin

    1. behandling

    1. behandling

    Behandlet/Henvist til udvalg

    Aktør

    • Behandles i Folketinget
    • Ordfører Jens Joel
    • Ordfører Dennis Flydtkjær
    • Ordfører Louise Schack Elholm
    • Ordfører Rune Lund
    • Ordfører Joachim B. Olsen
    • Ordfører Julius Graakjær Grantzau
    • Ordfører Lisbeth Bech Poulsen
    • Minister skatteministeren
    • Dagsordenspunkt

     Møde i salen

     1. behandling

     2019-02-28

     Sagstrin

     Frist for spørgsmål

     Frist for spørgsmål

     Konfirmeret

     Aktør

     • Behandles i Skatteudvalget
     • 2019-03-11

      Sagstrin

      Frist for svar

      Frist for svar

      Konfirmeret

      Aktør

      • Behandles i Skatteudvalget
      • Sagstrin

       Frist for ændringsforslag

       Frist for ændringsforslag

       Konfirmeret

       Aktør

       • Behandles i Skatteudvalget
       • 2019-03-14

        Sagstrin

        Politisk drøftelse

        Politisk drøftelse

        Konfirmeret

        Aktør

        • Behandles i Skatteudvalget
        • Sagstrin

         Betænkning

         Betænkning

         Planlægges til betænkn.afg.

         Aktør

         • Behandles i Skatteudvalget
         • 2019-03-19

          Sagstrin

          2. behandling

          2. behandling

          På dagsorden

          Aktør

          • Behandles i Folketinget
          • 2019-03-26

           Sagstrin

           3. behandling

           3. behandling

           På dagsorden

           Aktør

           • Behandles i Folketinget
           • 2019-02-22

            Sagsdokument

            Bilag 3

            Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

            Sagsdokument

            Spørgsmål 3

            Spm. om, hvordan det sikres, at forslaget om at fravige dækningsrækkefølgen ikke vil føre til, at kommunale krav, der ligger i det gamle inddrivelsessystem, EFI/DMI, får en lavere prioritet i dækningsrækkefølgen end de krav, som kommer ind i det nye inddrivelsessystem, PSRM, til skatteministeren

            2019-02-07

            Sagsdokument

            Bilag 2

            Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

            2019-02-20

            Sagsdokument

            Spørgsmål 1

            Spørgsmålet tilbagetaget

            Sagsdokument

            Spørgsmål 2

            Spørgsmålet tilbagetaget